Home Actueel

Actueel

Kan AI het traditionele klaslokaal veranderen?
Leeshulp Begeleid hardop lezen is effectieve methodiek
Werk aan je digitale fitheid

Samenwerking nodig bij verbeteren leesvaardigheid (s)bo

Om de dalende trend in de leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs te keren zijn veranderingen nodig in het...

Barend Last schrijft praktisch handboek en naslagwerk over blended learning

Het nieuwste boek van Barend Last, ‘Blended Learning in de praktijk; Modellen, strategieën, voorbeelden en handvatten’, is een praktisch handboek...

Referentiearchitectuur FORA helpt bij informatiemanagement op school

Bij het organiseren van informatiemanagement op school is een gemeenschappelijke taal van groot belang. FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) is...

Denk bij technologieën zoals AI eerst aan het doel

Bij technologieën zoals AI moeten we eerst nadenken wat het doel is wat we voor ogen hebben. Dat stelt techniekfilosoof...

Vraagtekens bij noodzaak flexibilisering onderwijs

Staan de enorme inspanningen die voor echt werkend flexibel onderwijs nodig zijn wel in redelijke verhouding tot de onbestemde vraag...

Zelfoverschatting bedreigt online veiligheid Nederlandse jongeren

Bijna driekwart (71%) van de Nederlandse jongeren tussen de 11 en 15 jaar is niet in staat een of meer...

Manage effecten van ziekteverzuim in het onderwijs

De beschikbaarheid van docenten is een grote uitdaging in het onderwijs. Dit komt mede door het hoge ziekteverzuim in de...

Npuls – voorheen Digitaliseringsimpuls Onderwijs – in 10 vragen

Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van...

Scholierenverkiezingen Provinciale Staten gestart

Scholieren van het voortgezet onderwijs en mbo-studenten kunnen tot en met dinsdag 14 maart 16.00 uur deelnemen aan de 29e...

Leerlingen Fortes Lyceum nemen Lubach op de hak aangaande mobieltjes in de klas

Leerlingen van het TV-team van het Fortes Lyceum Gorinchem hebben in een item het pleidooi van Arjen Lubach voor een...

Ambitiewijzer brengt onderwijs-, ict- en innovatieplannen in kaart

Wat is het ambitieniveau als het gaat om leerling en onderwijs, innovatieve teams, leidinggeven aan innovatief onderwijs, en ict en...

Vijf vragen over de Werkagenda mbo

Vertegenwoordigers namens studenten, mbo-scholen, docenten en (onderwijsgevende) medewerkers, werkgevers, gemeenten en het ministerie van OC&W hebben hun handtekening onder de...

De invloed van digitalisering op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren

Wat is er bekend over de invloed van digitalisering – en met name sociale media en games – op de...

Zeven tips om je onderwijsinstelling inclusiever te maken

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is leidraad voor inclusief onderwijs. De landelijke werkgroep VN-verdrag –...

Ecosystemen het enige antwoord op krapte arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is uit balans en de vraag naar goed opgeleide mensen is hoog. Het onderwijs is daarin een onmisbare...

Eerste microcredential uitgereikt door Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) heeft de eerste microcredential uitgereikt. Tanja Derksen, product owner van de pilot Microcredentials aan de HU, legt...

Digitaal scholingsprogramma voor 10 miljoen mensen in EMEA-regio

Cisco wil de komende tien jaar met een digitaal scholingsprogramma tien miljoen mensen bereiken in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten...

Hoe je met CRM een levenslange relatie opbouwt met studenten

Een leven lang ontwikkelen vraagt om een lange relatie tussen student en onderwijsinstelling. Een student wil – in elke fase...

Toekomstverkenning naar mbo, het hoger onderwijs en de wetenschap in 2040

Hoe moeten het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap eruit zien in 2040? Daarvoor doet een consortium van...

Grote lokalen voor een integrale ontwikkeling van het kind

Veel scholen en kindcentra hebben kleine lokalen en leerpleinen, die maar weinig gebruikt worden. Gevolg is dat kinderen te weinig...