Home Actueel

Actueel

Eerste Onderwijs Met Games festival groot succes
Data-ondersteund onderwijs bij Deltion
De vijf voorwaarden voor digitale inclusie in het onderwijs

Met learning analytics onderzoeken hoe studenten online leren

Leren studenten online en zo ja, hoe doen ze dat? Dat onderzocht Saskia Lindhoud van de Universiteit Twente met behulp...

Maatwerk en experimenteren nodig bij digitaal toetsen op de campus

Bij digitaal toetsen op de campus is maatwerk nodig en lef om te experimenteren met onder meer toetsvormen en tussentijds...

Overheid moet hoger onderwijs voor professionals wettelijk erkennen

Deelname aan het onderwijs voor professionals is in Nederland laag en daalt verder. Om ervoor te zorgen dat meer volwassenen...

Onderwijsinspectie blijft hameren op verbeteren basisvaardigheden

Net als in voorgaande jaren wijst de Inspectie van het Onderwijs ook dit jaar in het rapport Staat van het...

Zeven persona’s geven breed beeld van behoefte aan flexibel onderwijs (mbo)

In het mbo worden de laatste jaren steeds meer leerbehoeften zichtbaar, waarbij naast de initiële lerende ook steeds meer postinitiële...

Leven lang ontwikkelen via het mbo kan een stuk eenvoudiger

Het mbo-onderwijs vormt voor veel mensen de sleutel tot een leven lang ontwikkelen (LLO). Ruim 40 procent van de Nederlandse...

Nu investeren in ICT noodzakelijk – ook in het onderwijs

Om de potentie van de gedigitaliseerde toekomst waar te maken en het risico van technologische afhankelijkheid te vermijden – ook...

Kan ChatGPT een docent vervangen?

Kan ChatGPT een docent vervangen en is dat een waardevolle toevoeging of eerder een risico? Dat is de uitdagende vraag...

Hoe vorm je als docent een visie op digitale geletterdheid?

Hoe kunnen docenten een visie vormen op digitale geletterdheid die niet alleen mooi staat op papier, maar die ook concreet...

Architectuur moet digitale transformatie in goede banen leiden

Om de digitale transformatie in onderwijs en onderzoek binnen instellingen en op nationaal en internationaal niveau in goede banen te...

Vervang mbo- en hbo-instellingen door beroepsonderwijsclusters

Hef de huidige mbo- en hbo-instellingen op en breng ze onder in 4 beroepsonderwijsclusters met 6 verschillende niveaus. Deze opvallende...

Scholieren ontwerpen oplossingen voor energietransitie

Draaiende zonnepanelen, een persluchtaccu, een slim energieopslagsysteem en een slimme thermometer. Dat waren de vier winnende inzendingen van de vijfde...

Knelpunten rond flexibilisering onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen

Wat zijn de belangrijkste knelpunten rond de thema’s flexibilisering van het onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen? Dat werd besproken...

Vijf tips voor ChatGPT in de onderwijspraktijk

ChatGPT en andere generatieve AI zijn tools waar zowel leraren als leerlingen veel aan kunnen hebben, maar wel met beleid....

Toolkit om cyberrisico’s te kwantificeren

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een toolkit uitgebracht om cyberrisico’s te kwantificeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een...

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd

Kennisnet heeft een eerste versie van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd. Het normenkader beschrijft de normen...

Zeven tips om leerlingen aan het lezen te krijgen

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald vergeleken met tien jaar geleden, bleek uit het laatste landelijke...

Onderzoek en onderwijs moet aan de slag met SURF trendrapport over technologie

Het trendrapport SURF Tech Trends 2023 beschrijft zes technologieën en 29 trends die zeer relevant zijn voor onderwijs en onderzoek....

Beleid intensief gebruik digitale middelen door jeugd

Dialoog over het ontwerp van de digitale omgeving, ondersteuning bieden waar dat nodig is en het stimuleren van kennisopbouw en...

Integrale aanpak LLO-onderwijs is de weg voorwaarts

De Universiteit Utrecht kiest voor een integrale aanpak van haar onderwijs, waarbij initieel onderwijs en onderwijs in het kader van...