Home Actueel

Actueel

Hoe krijg je data-ondersteunend inzicht in het leerproces?

De eerste Datadinsdag van MBO Digitaal in 2024 vond plaats bij De Rooi Pannen in Breda. Een mbo-school met vestigingen...

Concrete afspraken nodig over gelijke kansen voor mbo-studenten

De 1,6 miljard euro die het Rijk de afgelopen jaren naast het vaste mbo-budget heeft ingezet voor stimuleringsmaatregelen om onder...

Mobielverbod op school in vo levert verschillende voordelen op

Veel scholen in het vo zien na de invoering van de nee-tenzij regeling op school van 1 januari 2024 positieve...

Studenten willen met behulp van AI de Mol ontmaskeren

Zes ICT-studenten van Fontys Hogescholen in Eindhoven hebben AI ingezet om de Mol te ontmaskeren in het programma Wie is...

Mijlpalen MBO bij digitalisering in het onderwijs

Het MBO bereikt in 2023 maar liefst zeventien digitale mijlpalen. Naar aanleiding daarvan ging MBO Digitaal in gesprek met MBO...

Overheid start campagne voor inschakelen tweestapsverificatie

De overheid is een campagne gestart – Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig – om Nederlanders te stimuleren tweestapsverificatie in...

Veel scholen vo hadden al voor wettelijke regeling nee-tenzij beleid smartphones

Voorafgaand aan de nee-tenzij regeling voor het gebruik van smartphones in het vo die op 1 januari 2024 van kracht...

Hoe krijg je in 2027 een digitaal veilige school?

Eind 2027 moeten alle po- en vo-scholen vanwege de digitale veiligheid voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs....

Hoe zit het met smartphones in de klas?

Vanaf 1 januari 2024 zijn smartphones in de klas in het vo verboden, evenals tablets en smartwatches. Tenzij ze noodzakelijk...

Overheid inventariseert kansen en bedreigingen generatieve AI

Het Nederlandse kabinet heeft een visie op generatieve AI uitgebracht, de Overheidsbrede visie Generatieve AI, waarin kansen en bedreigingen op...

Fontys maakt afspraken over onderwijsvernieuwing

Verschillende Fontysinstituten zijn de afgelopen jaren begonnen met het invoeren van talentgericht, meer flexibel onderwijs. Omdat dit met wisselend succes...

Universiteit Twente onderzocht besluitvormingsproces slachtoffers ransomware

Hoe verloopt het besluitvormingsproces van slachtoffers van ransomware? Dat onderzocht Universiteit Twente. UT-onderzoeker Tom Meurs en zijn collega’s analyseerden 481...

Senaat krijgt vaste Kamercommissie Digitalisering

De Tweede Kamer had al een commissie Digitale Zaken, maar nu krijgt ook de Senaat een vaste Kamercommissie Digitalisering. De...

Autoriteit Persoonsgegevens ziet grote privacyuitdagingen in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet grote privacyuitdagingen in het onderwijs, door onder meer algoritmes en artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt...

Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?

Mediawijsheid onderwijzen is niet alleen op school belangrijk maar ook daarbuiten. Want kinderen echt digitaal begeleiden lukt alleen als dat...

Edu-V brengt magazine over digitale leermiddelen uit

Edu-V, het programma, waarbinnen scholen en leveranciers in een afsprakenstelsel onderling afspraken maken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang...

Onderwijs moet richtlijnen opstellen voor techbedrijven

De onderwijssector moet leidende en sturende richtlijnen opstellen voor techbedrijven, het liefst in Europees verband. De techbedrijven moeten zich daaraan...

Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT

De inzet van generatieve AI-tools zoals ChatGPT in het onderwijs gebeurt vaak in de vorm van schaduw-ict: experimenteel en buiten...

Hoe stuur je studenten AI-ready de arbeidsmarkt op?

Ervoor zorgen je dat studenten AI-ready de arbeidsmarkt opgaan. Met dat doel zette Nanda Piersma, wetenschappelijk directeur en onderzoeker van...

Stappenplan voor smartphonebeleid op school

Vanaf 1 januari 2024 is de richtlijn dat smartphones en andere devices in het vo alleen nog mag worden gebruikt...