Home Partner

Meer van >

Artificial Intelligence in onderwijspraktijk

Onderwijsprofessionals een startpunt geven van waaruit zij de mogelijke toepassingen van artificial intelligence (AI) in het onderwijs kunnen ontdekken. Dat...

Kabinet investeert structureel 6 miljoen in digitale veiligheid van po en vo

Het kabinet gaat structureel 6 miljoen euro investeren in digitale veiligheid van po en vo. Dat schrijven onderwijsministers Dennis Wiersma...

Kabinet investeert fors in mbo-prioriteiten

Het kabinet gaat de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s in drie mbo-prioriteiten investeren: vergroten van de kansengelijkheid, verbeteren aansluiting...

Maak flexibel onderwijs mogelijk met een modern student-informatiesysteem

Een must-have voor het faciliteren van een Leven Lang Ontwikkelen én daarmee het kloppende hart van iedere Digitale Campus vormt...

Waarom is informatiemanagement op school belangrijk?

Kennisnet publiceert vanaf juli een reeks van zeven artikelen over goed informatiemanagement binnen de schoolorganisatie. In het eerste deel aandacht...

Hoe raakt cybersecurity het onderwijs?

Omdat het onderwijs steeds meer digitale middelen gebruikt wordt het onderwijs ook steeds kwetsbaarder voor cybercriminaliteit. In de Kennisnet-podcast gaan...

Technologie bij adaptieve leersystemen verantwoord inzetten

Technologie kan leraren helpen bij adaptieve leersystemen zodat leerlingen op maat kunnen laten leren. Maar hoe zet je die op...

De stappen naar programmatisch toetsen in het vo

Hoe zet je als vo stappen richting programmatisch toetsen? Dat legt Wessel Peeters van Vernieuwenderwijs uit aan de hand van...

Omvang en intensiteit cybersecurity-incidenten in onderwijs en onderzoek neemt toe

De omvang, dreiging en de intensiteit van grote cybersecurity-incidenten binnen de sector onderwijs en onderzoek is in 2021 toegenomen in...

Verras de student met een persoonlijke leerroute

Iedereen studeert op zijn of haar eigen manier. Voor de ene student is een opleiding een lineair proces; de ander...

DigiWise wil mismatch tussen ICT-studenten en het bedrijfsleven oplossen

Digitalisering verandert in een razendsnel tempo onze samenleving. ICT-vaardigheden en -kennis zijn belangrijk om mee te draaien in de maatschappij....

Vanuit publieke waarden invulling geven aan technologie in het onderwijs

Hoe kunnen we vanuit publieke waarden invulling geven aan technologie in het onderwijs in plaats van dat bedrijven achter de...

Landelijke sturing en geen taboes bij bestrijding lerarentekort

Het lerarentekort is groot en wordt iedere dag groter. Alle acties ten spijt, zijn we te weinig opgeschoten in de aanpak...

AI-wijsheid in het onderwijs

Wat is de betekenis van artificial intelligence – computersystemen die bepaalde vormen van menselijk gedrag kunnen simuleren – voor het...

Brede steun in Tweede Kamer voor versterken basisvaardigheden

De Kamercommissie Onderwijs heeft op 14 juni brede steun uitgesproken voor de plannen van minister Dennis Wiersma om basisvaardigheden in...

Flexibel roosteren: dé nieuwe norm voor persoonlijk onderwijs

Met de (ontwikkelbehoeften van) de student als uitgangspunt, is flexibel roosteren eigenlijk een vanzelfsprekendheid binnen de Digitale Campus. Binnen een...

Doel van toetsen moet centraal staan

Bij toetsen moet het gesprek niet gaan over de verschillen tussen formatief en summatief toetsen, maar over het doel van...

KPN en Breens Network bundelen krachten voor veilig hybride onderwijs

KPN en Breens Network hebben de handen ineengeslagen om een specifieke cybersecurity-oplossing te realiseren voor álle onderwijsinstellingen. Zij doen dat...

Meesterlijke podcast wil meer mannen in (basis)onderwijs

In het basisonderwijs is slechts 13% van de leraren man. Veel te weinig, vonden Rutger Sibma en Mark Lankamp van...

Platform helpt studenten aan relevante werkervaring naast studie

Hogeschool Utrecht start na de zomer als eerste hogeschool in Nederland met een digitaal platform – HU Werkbijjestudie – waar...

Hoe implementeer je convergente differentiatie op school?

Bij convergente differentiatie wordt gestreefd naar het behalen van minimumdoelen voor alle leerlingen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Voortgezet Leren, een...

Hoe je met CRM een levenslange relatie opbouwt met studenten

Een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om een lange relatie tussen student en onderwijsinstelling. Een student wil immers weten welke ontwikkelbehoefte...

Minister Dijkgraaf ontvangt Manifest voor inclusievere overgang van opleiding naar werk

Ondanks het nijpend tekort aan arbeidspotentieel staan veel studenten met een ondersteuningsvraag te vaak aan de zijlijn. De overgang van...

Edulab helpt bij docentprofessionalisering door educatieve technologie

Bij het ROC van Twente werken sinds 2020 vier adviseurs educatieve technologie met behulp van een Edulab aan docentprofessionalisering met...

MBO in 2030 houdt het beroepsonderwijs ook in de toekomst bij de les

Hoe zorgen wij voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig (middelbaar) beroepsonderwijs in iedere regio in 2030, toegespitst op de...

Whitepaper: digitale campus voor een leven lang ontwikkelen

De moderne student verwacht onderwijs te kunnen volgen dat flexibel, persoonlijk én circulair is. Daarvoor is het noodzakelijk dat onderwijsinstellingen...

De uitdagingen van (big) data in het onderwijs

Big data rukken op in het onderwijs. Dat lijkt allerlei voordelen te hebben. Toch plaatst Michiel Lucassen van Vernieuwenderwijs wel...

Oorlog in Oekraïne – digitale risico’s voor het onderwijs (video)

Oekraïne bevindt zich in het hart van de digitale oorlogsvoering. De gevolgen daarvan beperken zich niet tot de Oekraïense landsgrenzen....

De impact van Leven Lang Ontwikkelen op ICT in het onderwijs

Met een Leven Lang Ontwikkelen zorgt het onderwijs er, samen met het bedrijfsleven, voor dat studenten (en werknemers) altijd fit-for-the-job...

Toegankelijk onderwijs vanaf de eerste regel code

Toegankelijkheid en inclusiviteit zijn heel belangrijk in het onderwijs. Apple neemt toegankelijkheidsfuncties vanaf de eerste regel code mee in de...

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Scholen kunnen tot en met 1 juli 2022 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment...

Subsidie om mbo-studenten beter voor te bereiden op arbeidsmarkt

Het ministerie van OCW heeft 25 miljoen euro beschikbaar voor projecten die mbo-studenten beter voorbereiden op de huidige en toekomstige...

Digitale campus: dé plek voor een Leven Lang Ontwikkelen

Werkzaamheden veranderen continu en vragen steeds weer om nieuwe kennis en andere vaardigheden. In álle sectoren. De moderne student verwacht...

Autoriteit Persoonsgegevens bezorgd over explosieve groei datalekken door cyberaanvallen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de blijvende stijging van het aantal gemelde datalekken door cyberaanvallen. Dit aantal...

Politiek en media hadden tijdens coronacrisis geen oog voor mbo-studenten

Mbo-studenten geven aan dat ze tijdens de coronapandemie nauwelijks gezien zijn door politiek en media. Dat is een van de...

Werkgevers eisen dat mensen zich blijven ontwikkelen

Werkzaamheden veranderen continu en vragen steeds weer om nieuwe kennis en andere vaardigheden. In álle sectoren. Een Leven Lang Ontwikkelen...

Het verschil tussen blended leren en hybride leren

Wat is het verschil tussen blended leren en hybride leren? Dat legt Barend Last, onderwijskundig adviseur bij de Universiteit Maastricht,...

Onderwijsraad werkt deze zomer vijf coronascenario’s uit voor onderwijs

Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn op een volgende coronagolf, werkt de Onderwijsraad met een aantal adviesraden deze...

Meer tijd voor herstel na corona in mbo en hoger onderwijs

Mbo’s, hogescholen en universiteiten zijn voortvarend aan de slag gegaan met het wegwerken van studievertragingen, achterstanden in onderzoek en stagetekorten...

De pilot Studentmobiliteit maakt flexibel onderwijs voor studenten toegankelijk

Een student die een vrij keuzedeel wil invullen met een vak van een andere universiteit of hogeschool loopt tegen administratieve...

Internationale School Almere werkt probleemloos met Apple

De International School Almere is een dynamische en groeiende school in Almere Poort. De school wil leerlingen inspireren hun volledige...

Move to Match maakt breed aanbod voor leven lang ontwikkelen beschikbaar

Een leven lang ontwikkelen is steeds harder nodig vanwege maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en digitalisering. Iedereen in de regio’s...

Toetsen ontwikkelen; een weerbarstige praktijk

Een school die het digitaal toetsen goed heeft aangepakt, heeft een uitgebreid toetsbeleidsplan opgesteld. En heeft docenten geschoold in mogelijke...

MBO Raad en Vereniging Hogescholen gaan intensiever samenwerken bij Associate Degree opleidingen

MBO Raad en Vereniging Hogescholen hebben een convenant ondertekend waarin ze hebben afgesproken intensiever te gaan samenwerken om het aanbod...

Kamerfracties kritisch over besteding NPO-middelen

Verschillende Kamerfracties hebben tijdens een debat van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kritische vragen gesteld over de...

Leven lang ontwikkelen als gamechanger voor het onderwijs

Leven lang ontwikkelen is een gamechanger voor het onderwijs. Omdat de focus niet meer ligt op het aanbod aan de...

MBO Raad wil havo en vmbo samenvoegen tot voorbereidend beroepsonderwijs

Als het aan de MBO Raad ligt zijn er voortaan na het basisonderwijs twee routes: een beroepsroute (voorbereidend beroepsonderwijs, mbo...

Minister zet basisteams in om funderend onderwijs te helpen bij basisvaardigheden

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs stuurt in het schooljaar 2022-2023 basisteams naar 150 scholen in het basisonderwijs en...

Welke toetsvorm is geschikt? Ken je leerling

Om in beeld te krijgen wat je leerling begrijpt en kan, heb je meer dan één toetsvorm nodig. Summatief én...

Vijf prijswinnaars bekendgemaakt tijdens ‘Dit is mbo Ambassadeursgala 2022’

Minister Robbert Dijkgraaf heeft op 16 mei tijdens de 21e editie van het ‘Dit is mbo Ambassadeursgala 2022’ in theater...

Het nieuwe lezen geeft een impuls aan het leesonderwijs 

Kinderen en jongeren lezen steeds minder. Om het probleem van ontlezing in Nederland op te lossen, is volgens innovatieve leermiddelenontwikkelaar...

Waarden bespreken helpt schoolleiders bij het opstellen en naleven ict-beleid

Als schoolleiders eerst persoonlijke en maatschappelijke waarden bespreken met het team kunnen ze daarna eenvoudiger ict-beleid opstellen met gedragsregels en...

Grotere rol mbo bij leerwerkloketten

Het belang van leerwerkloketten die in 35 arbeidsmarktregio’s werken en leren met elkaar verbinden  is groot, maar het budget is...

Wat doet Curio om achterstanden bij leerlingen en studenten te verminderen?

Vorig jaar is Curio – de beroepsopleider uit West-Brabant (vmbo en mbo) – van start gegaan met het uitvoeren van...

Alle data kwijt… Je moet er niet aan denken! 

Bijna dagelijks valt er in het nieuws iets te lezen over een organisatie die het slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit....

Meest innovatieve schoolleider 2022 vergroot kansengelijkheid met IB-onderwijs 

Schooldirecteur Marleen de Kleijn van Startpunt International in de Haagse Schilderswijk is verkozen tot Meest Innovatieve Schoolleider van het jaar...

Wat werkt wel en niet bij digitale geletterdheid op school?

Wat zegt onderzoek over hoe je digitale geletterdheid effectief kunt onderwijzen? Daarover ging Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij...

Onderwijsminister Wiersma start 34e editie eindexamenklachtenlijn op

Onderwijsminister Dennis Wiersma is donderdagmiddag 12 mei op de eerste dag van de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren...

Tool Inzicht in ict-voorwaarden helpt school bij digitale veiligheid

Veiligheid van digitale informatie op school is nodig voor veilig onderwijs. Bestuurders en schoolleiders zijn hiervoor verantwoordelijk. Dankzij een goed...

Digitale geletterdheid formaliseren en professionaliseren

Scholen in het po en vo moeten Digitale Geletterdheid formaliseren en professionaliseren. Dat zegt Izaak Dekker, docentonderzoeker aan de Hogeschool...

Studiedata helpen studenten bij keuze studie

Hoe kunnen we studiedata slim inzetten om jouw studieverloop en het onderwijs te verbeteren? Dat was de challenge die SURF...

Gebruik digitale technologie om leerachterstanden weg te werken 

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om te helpen de tijdens de pandemie opgelopen leerachterstanden weg te werken. De ene...

Keer de geldstromen in het onderwijs om

Neem bij de geldstromen in het onderwijs de school als uitgangspunt. Dat is de kern van het advies van het...

Onderwijsinstellingen en gemeente Breda zetten samenwerking voort

Op 20 april hebben Avans Hogeschool, BUas, Curio, De Rooi Pannen, NLDA en de gemeente Breda een intentieverklaring getekend voor...

SURF kiest voor de ecosysteem-aanpak

SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, heeft een nieuwe strategie: 3 rollen, 1 SURF – 2022-2027. Er staat in...

Ruim vijf op de zes vo-leerlingen scoren gemiddeld lagere cijfers

Ruim vijf op de zes vo-leerlingen (85%) scoort in de periode tot en met december van schooljaar ‘21/’22 gemiddeld lagere...

Hoe houd je als funderend onderwijs grip op digitalisering?

Wat is er nodig om als funderend onderwijs grip te houden op digitalisering? Daarover bogen acht bestuurders uit het po...

Classroom of the Future verbindt Den Haag en Bonaire

Hoe kun je met de nieuwste digitale technieken les op zeer lange afstand demonstreren en een unieke live online leeromgeving...

Hoe richt je met technologie onderwijs flexibel in?

Hoe richt je flexibel het onderwijs in en welke mogelijkheden biedt technologie daarbij? Daarover gaat onderwijskundig projectadviseur Manel van Kessel...

Kennisnet lanceert tool ‘Inzicht ICT-voorwaarden’

Om de professionalisering van de ICT-omgeving in het onderwijs in goede banen te leiden, heeft Kennisnet de Kennisnetwijzertool ‘Inzicht ICT-voorwaarden’...

Campus Woudestein van Erasmus Universiteit Rotterdam wordt Smart Campus

Op campus Woudestein van Erasmus Universiteit Rotterdam is in februari 2022 het Smart Campus Project gestart. Het project heeft een...

Nijmeegs Werklab slaat brug naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf hebben de Bridge of...

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard investeren in goed onderwijs

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en de vertegenwoordigers van de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging...

Denk offline, werk online

Hoe moet je als docent omgaan met digitale afleiding in de klas? Voor docent, onderwijsontwerper & maker en oprichter van...

Minister gaat achterstand curriculum funderend onderwijs aanpakken

Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs gaat versneld werken aan een systematiek voor periodiek curriculumonderhoud, zodat curriculumbijstelling in de...

Docentvluchtelingen helpen tekort wiskundeleraren terug te dringen

Een bijdrage leveren aan het terugdringen van het tekort aan wiskundeleraren en tegelijkertijd vluchtelingen aan zinvol werk helpen. Dat is...

Scholen moeten kritischer kijken naar 21e-eeuwse vaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden zijn belangrijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Deze vaardigheden liggen ten grondslag aan veel kennis en...

LLO Katalysator wil mismatch op de arbeidsmarkt oplossen

Het kabinet heeft recent besloten om de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator te honoreren. Met het project willen de...

Overheid, scholen en organisaties moeten visie ontwikkelen op digitalisering onderwijs

Overheid, scholen en organisaties moeten zich afvragen wat ze willen met afstandsleren. Dat stelt Bart Karstens, onderzoeker bij het Rathenau...

Gebruik dezelfde technologie voor optimale ondersteuning leerlingen

Niet de keuze tussen Google of Windows is in het onderwijs belangrijk, maar de consequente implementatie. Leerkrachten en leraren moeten...

Nationaal Onderwijslab moet werken aan innovatieve digitale toepassingen

Het kabinet wil een Nationaal Onderwijslab ontwikkelen, waarin kennisinstellingen, onderwijsveld, uitgeverijen en ICT-experts samen werken aan innovatieve digitale toepassingen, die...

Groeifonds investeert extra in innovatie in het onderwijs

Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het...

Opvallend lege klassen bij mbo en hbo

Hoewel fysiek onderwijs weer mogelijk is, melden verschillende mbo- en hbo-instellingen dat hun klassen opvallend leeg zijn. Dat schrijft Het...

Minister Wiersma wil nieuwe verzuimaanpak

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom wil minister Wiersma een nieuwe verzuimaanpak...

Hoe leid je de invloed van digitalisering in het onderwijs in goede banen?

Hoe zorg je ervoor dat de overgang naar kwalitatief goed digitaal onderwijs bijdraagt aan meer rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie? Dat...

MBO-docent Kirsten Cuppen wil met campagne ‘Hoezo laag opgeleid?’ vooroordelen wegnemen

Kirsten Cuppen werd in december 2021 uitgeroepen tot mbo-docent van het jaar. Cuppen, die Nederlands en studieloopbaanbegeleiding geeft aan mbo-studenten...

LAKS opent website examenklacht.nl

Omdat sinds 4 april de flexibele en digitale examens voor leerlingen in de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo...

ROC Mondriaan combineert nieuw curriculum met onderwijsinnovatie

Uit een inventarisatie bij ICT-bedrijven bleek dat studenten van School voor ICT (ROC Mondriaan) tekortschoten qua kennis van Apple. Sebastiaan...

Meer prioriteit voor kwaliteitsbeoordeling bij extern toezicht op het onderwijs

Geef bij het extern toezicht op het onderwijs meer prioriteit aan de taak van kwaliteitsbeoordeling. Dat is het advies van...

Hoger onderwijs kan en moet toegankelijker voor studenten met een beperking

Het hoger onderwijs kan en moet toegankelijker worden voor studenten met een beperking. Dat zegt Lydia Vlagsma van Ieder(in), de...

Slimme keuzes voor digitaal succes onderwijs (3 tips)

Hoe spelen onderwijsinstellingen beter in op de verwachtingen van studenten ten aanzien van bijvoorbeeld flexibiliteit? Aan ideeën is vaak geen...

Onconventionele maatregelen moeten mislukte schoolcarrières voorkomen

Zet onconventionele maatregelen zoals een bonusjaar en soepele overgangen in om te voorkomen dat de schoolcarrière van leerlingen mislukt. Daarvoor...

Taaltools om Oekraïense kinderen en ouders te ondersteunen

Hebben jullie Oekraïense kinderen op school? Microsoft heeft diverse taaltools, die je kunt inzetten bij het communiceren met leerlingen en...

Bij integratie van technologie in onderwijs moeten docenten hun ‘circle of influence’ aanspreken

Fleur Prinsen, lector digitale didactiek aan Hogeschool Rotterdam, merkt dat docenten die technologie willen integreren in hun onderwijs vaak afhankelijk...

Lodewijk Asscher gaat taskforce Doelmatigheid van SBB leiden

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een taskforce Doelmatigheid ingesteld onder leiding van Lodewijk Asscher, die ervoor moet zorgen dat...

7 mythes over Apple in het onderwijs

Bij de aanschaf van devices worden er soms bepaalde aannames gedaan, die niet altijd juist zijn en zelfs kunnen leiden...

Nominaties voor Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 bekend

Drie hogescholen – Inclusive Community Lab (NHL Stenden Hogeschool), Pulsed (Fontys Hogeschool), Codarts Student Life programma (Codarts Rotterdam, Hogeschool voor...

Overheid wil bij digitaliseringsstrategie publieke waarden bewaken

Publieke waarden en het perspectief van gebruikers moeten centraal staan bij digitale ontwikkelingen en de overheid zal normerend optredend om...

Onderwijsconcept MBO Utrecht speelt in op marktvraag

De krapte op de arbeidsmarkt houdt onverminderd aan. In de sector zorg en welzijn neemt de vraag naar voldoende opgeleid...

Nog geen verhoogde digitale dreiging voor po, vo en mbo vanwege oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt wel tot meer algemene digitale aanvallen, maar niet tot verhoogde digitale dreiging voor po, vo...

Universiteiten, hogescholen en SURF gaan samen werken aan digitale en open leermaterialen

Vertegenwoordigers van Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) hebben op 8 maart een...

Systeem van kwalificatiedossiers verhindert vernieuwing onderwijs

Het curriculum-gedreven systeem van kwalificatiedossiers staat vernieuwing van onderwijs in de weg. Dat zei Max Hoefeijzers, lid van de Commissie...

Cyberaanvallen sneller, geavanceerder, onvoorspelbaarder en verwoestender

Cyberaanvallen worden steeds sneller en geavanceerder en daarmee onvoorspelbaarder en verwoestender. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het FortiGuard...

Bereidheid en zorgen bij scholen over onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Bijna alle scholen in Nederland zijn bereid om Oekraïense leerlingen onderwijs te bieden. Wel zijn er bij drie op de...

Succes van open online onderwijs staat of valt met goede voedingsbodem

Hoe kunnen vormen van open online onderwijs zorgen voor vernieuwing in lesgeven en leren? En hoe voer je ze in...

Nederlandse IT-professionals kritisch over cybersecurity bij organisaties

Op het gebied van cybersecurity is er bij organisaties in Nederland nog veel werk aan de winkel. Dat is de...

Samenwerking moet voorzien in meer datatalent op mbo-niveau

Er is meer behoefte aan kennis over data en kunstmatige intelligentie op mbo-niveau. Daarom hebben zeven Brabantse mbo-instellingen de handen...

Website lerenvoorhetexamen.nl ondersteunt eindexamenleerlingen

Door corona en de (tijdelijke) schoolsluiting loopt het examenjaar anders dan andere jaren. Minder en vooral veel online lessen. Daardoor...

Digitale technologie toegankelijk voor ieder kind

Hoe ziet maatschappelijke kinderopvang de rol en invloed van de digitale technologie op de opvoeding? Dat licht het Pedagogen Platform...

Stedelijk Gymnasium Breda vergroent buitenruimte met Curio en gemeente

Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium gaan samen met studenten van de Curio opleiding Tuin, Park en Landschap de buitenruimte van...

IT amper benoemd in verkiezingsprogramma’s grootste gemeenten

In de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van de 44 grootste gemeenten wordt IT amper benoemd. Dat blijkt uit onderzoek van...

Nederlandse universiteiten in actie voor studenten uit Rusland en Oekraïne

Nederlandse universiteiten zetten zich op uiteenlopende manieren in voor studenten uit Rusland en Oekraïne, onder meer via noodfondsen. Een overzicht...

Doekle Terpstra wil numerus fixus op mbo-opleidingen waar nauwelijks vraag naar is

Overal in het mbo waar sprake is van een overschot moet een numerus fixus (een beperkte instroom van studenten) komen....

Campagne gelanceerd om zorgverleners te wapenen tegen desinformatie

Toekomstige zorgverleners al tijdens hun mbo-studie bekwamen in het omgaan met desinformatie zodat ze later op de juiste manier het...

Ruim honderd vo- en mbo-scholen houden eigen gemeenteraadsverkiezingen

Ruim 43.000 scholieren van 101 vo- en mbo-scholen kunnen nog tot en met dinsdag 15 maart 16.00 uur virtueel stemmen...

Hoe ga je als basisschool om met de oorlog in Oekraïne?

Hoe ga je als basisschool om met de oorlog in Oekraïne? Bijvoorbeeld omdat leerlingen vragen hebben of omdat er plotseling...

Scholierenverkiezingen – de school als oefenplaats voor democratie

De Scholierenverkiezingen bieden leerlingen van het vo en mbo de kans om, voorafgaand aan de officiële verkiezingen, kennis te maken...

Stem lokaal voor goed onderwijs: dit moet je weten

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Waar onderwijs vooral een thema is op nationaal niveau, kent ook de gemeentelijke politiek specifieke,...

Onderzoek naar realiseren 21ste-eeuwse vaardigheden op VO-scholen

‘In hoeverre slagen innovatieve en innoverende VO-scholen erin om ‘andere’ én traditionele doelen te realiseren, voor verschillende groepen leerlingen?’ Dat...

Kansen en uitdagingen van adaptief leermateriaal

Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Maar wat...

Hoe stem je voor beter onderwijs bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Voor stemhulp bij de landelijke verkiezingen kun je terecht op een site als www.kieskompas.nl. Voor betrokkenen bij het onderwijs was...

Wat hebben wij te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Door een groot aantal decentralisaties hebben gemeenten de afgelopen decennia veel meer te zeggen gekregen. Maar hoe gaan gemeenten in...

Het belang van digitale fitheid in het onderwijs

Binnen het onderwijs is het meer dan ooit belangrijk om de digitale hulpmiddelen af te stemmen op de aanwezige kennis....

Mbo-scholen zitten met vragen over STAP-regeling

Op 1 maart gaat de STAP-regeling (STimulering ArbeidsmarktPositie) van start, waarbij iedere Nederlander in aanmerking komt voor een subsidie van...

Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengd

Elk kind moet goed leren lezen, schrijven en rekenen. Om die basis voor alle kinderen steviger te maken, wordt het...

Hack voorkomen? Denk als een cybercrimineel

Bescherming tegen cybercriminaliteit begint en eindigt met bewustzijn. Dat is de overtuiging van Samantha Rodolf Lejeune, coördinator Informatiebeveiliging en Privacy...

Onderzoek naar afgenomen leesvaardigheid in funderend onderwijs gepresenteerd

In de Tweede Kamer is op 2 februari een onderzoek gepresenteerd naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen...

Studenten ROC van Twente dagen lokale lijsttrekkers uit

Drie studenten van de opleiding Sociaal Werker ROC van Twente hebben Twentse lijsttrekkers uitgedaagd om in aanloop naar de Twentse...

Weinig ziekenhuizen kiezen in strategie voor digitale transformatie

Voor veel ziekenhuizen is digitale zorg nog vooral een verzameling van experimenten. De ambities zijn groot, maar er zijn weinig...

‘Leven lang ontwikkelen gaat onderwijs fundamenteel veranderen’

“Leven lang ontwikkelen (LLO) gaat onderwijs fundamenteel veranderen.” Dat zegt Régine van Lieshout, directeur LLO van het Summa College, een...

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool krijgen vanaf schooljaar 2023-2024 tussen 10 en 31 januari een voorlopig schooladvies en...

Minister Wiersma wil scholen meer tijd geven om NPO-gelden te besteden

Minister Dennis Wiersma staat positief tegenover een verlenging van de huidige periode van twee jaar waarin scholen de miljarden uit...

Amersfoort krijgt Sudbury School

In Amersfoort opent op 7 maart de Sudbury School Amersfoort haar deuren. Bij deze combinatie van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en...

Groot deel ICT-studenten maakt zich wel eens schuldig aan cybercrime

Een groot deel van de Nederlandse jongeren die ICT-onderwijs volgen, maakt zich wel eens schuldig aan cybercrime. Dit blijkt uit...

Hoe faciliteer je als schoolleider de professionele ontwikkeling van leraren?

Hoe verstevig je als schoolleiding de ontwikkeling van leraren in jouw organisatie? Daarvoor stelde Voortgezet Leren, een programma van de...

Aanpak lerarentekort – maatregelen structureel effect bemoeilijkt

De middelen uit het convenant ‘aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting vo’ zijn incidenteel, waardoor maatregelen met een structureel effect worden bemoeilijkt....

Tevredenheid over ICT op mbo-scholen neemt toe

De tevredenheid over de ICT neemt op de mbo-scholen langzaam toe. Maar tegelijkertijd is op alle terreinen ook nog veel...

Speciale website toont klimaatambities TU Delft

Alle activiteiten op en vanaf de campus TU Delft moeten in 2030 CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief zijn en bijdragen aan...

Aanpak veilig internationaal samenwerken in hoger onderwijs en wetenschap

Internationale samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap is van essentieel belang. Tegelijk worden kennisinstellingen geconfronteerd met uiteenlopende...

Belangrijkste technologische trends in onderwijs

Artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), interfaces en vertrouwen in de digitale wereld zijn de komende vijf jaar de...

Nederlandse jongeren en jongvolwassenen vaker slachtoffer van phishing

Jongeren en jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) ontvangen ongeveer evenveel phishingmails als de andere leeftijdsgroepen. Toch worden ze...

Ook eindexamenleerlingen 2022 mogen duimregeling gebruiken

Eindexamenleerlingen krijgen vanwege corona dezelfde versoepelingen als in 2021. Eerder was al bekendgemaakt dat ze twee herkansingen hebben en een...

PO-Raad geeft nieuwe onderwijsminister vijf aandachtspunten

Volgens de PO-Raad kan serieus investeren in het onderwijs alleen door een ragfijn samenspel tussen overheid, schoolbesturen, schoolleiders en leraren,...

Actie en geen inventarisatie van achterstallig onderhoud van schoolgebouwen

De politiek moet aan de slag met het achterstallig onderhoud van schoolgebouwen en niet eerst een inventarisatie maken. De problemen...

Nieuw jaar, nieuwe verkiezingen

Een nieuw jaar brengt voor veel organisaties weer nieuwe verkiezingen met zich mee. Van wettelijk verplichte verkiezingen zoals voor de...

Europese Dag van de Privacy

28 januari is sinds 2007 de Europese Dag van de Privacy. Voor de datum is gekozen, omdat op die dag...

Tweede editie Cybersecurity Woordenboek

In 2019 werd op initiatief van de Cybersecurity Alliantie en Cyberveilig Nederland het Cybersecurity Woordenboek gelanceerd. Het woordenboek slaat een...

Leerlingen groep 8 zoveel mogelijk alleen naar Open Dagen VO

Leerlingen van groep 8 die in deze periode Open Dagen van middelbare scholen willen bezoeken moeten dit vanwege de geldende...

Op zoek naar de beste blend bij blended learning – Deel 5: Hoe begin je met blended learning?

Wat is de beste blend bij blended learning? Daaraan wijden Barend Last en Wessel Peeters op het platform Vernieuwenderwijs een serie artikelen....

Overname Progress Onderwijs door Breens Network

IT-organisatie Breens Network heeft Progress Onderwijs, specialist voor Student Informatie Systemen (SIS) in het hoger onderwijs, overgenomen. Met deze acquisitie...

Tien maatregelen voor een betere ICT-beveiliging op scholen

Een slecht beveiligde ICT-omgeving kan grote gevolgen hebben voor een school. Scholen zijn zich bewust van de risico’s maar zijn...

‘Gezonde School, de podcast’ inspireert onderwijsprofessionals over gezonde leefstijl

Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen? In ‘Gezonde School, de podcast’ gaat journalist en podcastmaker...

Nieuw elan over digitale ontwikkelingen in coalitieakkoord

Wat bevat het coalitieakkoord ‘‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ op het gebied van digitale ontwikkelingen? Arie van Bellen...

Zes innovatieve oplossingen om de toegankelijkheid en kwaliteit van po en vo te verbeteren

Het gaat al lange tijd niet goed met het po en vo. Daarom wil de Nationale DenkTank 2021 het tij...

Fysiek onderwijs weer mogelijk op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

Studenten op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen vanaf vandaag weer fysiek onderwijs krijgen. Dit is volgens het OMT verantwoord en...

Digitale systemen gaan leraar deels vervangen

Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie aan TIAS School for Business and Society, ziet het als de toekomst dat digitale systemen de...

Vijf motiverende principes bij leerdoelen en motivatie

Wat is de samenhang tussen leerdoelen en motivatie? Op de website Vernieuwenderwijs gaan David Maij en Hannelore Hemeltjen vanuit de...

Tech-journalist Daniël Verlaan start podcast ‘Ik weet je wachtwoord’

Tech-journalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws is een podcast gestart ‘Ik Weet Je Wachtwoord’. In deze podcastserie, die elke laatste...

Hoe kan onderwijs bij de voortschrijdende digitalisering de regie pakken?

Adaptieve digitale leerplatforms en pedagogische waarden kunnen soms op gespannen voet met elkaar staan. Op een minisymposium over de pedagogiek...

Adviescommissie wil onderwijs dat ook tijdens pandemie kan functioneren

Nederland moet werken aan toekomstbestendig onderwijs dat ook bij een pandemie kan functioneren en waarbij scholensluiting niet langer nodig is....

Schoolbesturen willen bij ICT-ondersteuning hulpmiddelen, dienstverlening en toezicht

Schoolbesturen hebben bij ICT op drie manieren behoefte aan ondersteuning: voor individuele besturen in de vorm van hulpmiddelen en tools,...

Onderwijs bij ROC Mondriaan ging ondanks computerhack door

Vier maanden na een grote computerhack is ROC Mondriaan uit Leiden er trots op dat het onderwijs gewoon is doorgegaan....

VO-raad wil met verbeteraanpak passend onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

De 25 verbetermaatregelen uit de voortgangsrapportage ‘Verbeteraanpak passend onderwijs 2021’ moeten volgens de VO-raad niet apart, maar in samenhang worden...

Hoe kijken docenten naar de inzet van technologie?

Met welk gevoel van urgentie ten opzichte van de inzet van technologie blijven docenten achter als de situatie weer terugkeert...

Cyber- en datasecurity, data en cloud drie belangrijkste IT-trends voor 2022

Cyber- en datasecurity, data en cloud zijn de drie belangrijkste IT-trends voor 2022. Dat blijkt uit het jaarlijkse IT-trendsonderzoek van...

De samenhang tussen leerdoelen en motivatie

Wat is de samenhang tussen leerdoelen en motivatie? Op de website Vernieuwenderwijs gaan David Maij en Hannelore Hemeltjen vanuit de...

Onderzoek naar vertraging leergroei in basisonderwijs na anderhalf jaar corona

Vertraging in leergroei is het grootst voor rekenen-wiskunde, kwetsbare leerlingen hebben nog steeds meer vertraging in leergroei en verschillen in...

Printers moeten beter beveiligd worden

Printers lopen in vergelijking met andere elektronische randapparatuur achter op het gebied van beveiliging en blijven daarom kwetsbaar voor hackaanvallen....

Tekort aan leraren en schoolleiders in po hoog en ongelijk verdeeld

Het tekort aan leraren (9100 fte) en schoolleiders (1100 fte) in het primair onderwijs is hoog en ongelijk verdeeld. Dat...

Uit de praktijk: bijdrage van technologie aan beter onderwijs

The British School in the Netherlands is een internationale school voor scholieren tussen de 3 en 18 jaar. Met behulp...

Koning Willem I College opnieuw duurzaamste mbo

Het Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch is voor de tweede keer in drie jaar uitgeroepen tot meest duurzame mbo-school...

VVD wil financiële prikkels voor tekortstudies als techniek en zorg

De VVD wil een verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en de arbeidsmarkt. Daarom pleit de VVD in het...

PO-Raad in eerste reactie voorzichtig positief over onderwijsplannen in coalitieakkoord Rutte-IV

De PO-Raad is voorzichtig positief over het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord. Het ziet in het coalitieakkoord aandacht voor drie van de...

Differentiatie in onderwijssysteem kan ongelijke kansen vergroten

Het Nederlandse onderwijssysteem kent veel differentiatie. Dat lijkt op het eerste gezicht een goede zaak, omdat er grote verschillen tussen...

Dijsselbloem pleit voor groot onderhoud in het onderwijs

Het onderwijs heeft groot onderhoud nodig om langlopende vraagstukken als kansenongelijkheid, de dalende onderwijskwaliteit en het lerarentekort het hoofd te...

Leraren van het Jaar 2021 bekendgemaakt

Angela Esajas (Driemaster – Primair Onderwijs), Jasper van der Noordt (Het Brederocollege – Speciaal Onderwijs), Ismail Aghzanay (Comenius Beroepsonderwijs – Voortgezet...

Coalitieplannen bieden nog weinig houvast voor hbo

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de...

Flexibilisering onderwijs: zet de student aan het roer van zijn eigen studie

De onderwijsbehoeften van nu zijn een wereld van verschil met de onderwijsbehoeften van enkele decennia geleden. Veel studenten hebben immers...

Met LEGO-blokjes bouwen aan de Campus van de Toekomst

Tijdens de SURF onderwijsdagen bouwden zo’n 40 onderwijsprofessionals aan de Campus van de Toekomst. Jasper van Winden van Universiteit Utrecht...

Dagmar Lens (Microsoft Nederland): Hoe richt je de school van de toekomst in?

Onderwerpen als innovatie, digitalisering en technologie staan hoog op de onderwijsagenda. De ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn voor onderwijsorganisaties niet...

IT-revolutie in het onderwijs staat of valt met schaalbaarheid

Hoe spelen onderwijsinstellingen beter in op de verwachtingen van studenten ten aanzien van bijvoorbeeld flexibiliteit? Aan ideeën is vaak geen...

Schoolleiders pleiten voor voorrang leraren bij boosterprik

Leraren moet voorrang krijgen bij het krijgen van de boosterprik. Dat zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging...

Flexibilisering onderwijs vraagt om hoogwaardige digitale campus

Van oudsher zijn onderwijsinstellingen goed geoliede machines die vastomlijnde onderwijsprogramma’s verzorgen. In de 21e eeuw spelen ze steeds meer in op...

Een nieuwe kijk op onderwijs: digitale transformatie is begonnen

Het onderwijs is in het afgelopen anderhalf jaar ingrijpend veranderd. Scholen vertrouwen nu meer dan ooit op technologie, waardoor het...

NCSC waarschuwt voor gevaarlijk beveiligingslek

Een ernstige kwetsbaarheid in wereldwijd gebruikte software leidt tot grote ongerustheid. Technisch experts vrezen voor een golf van aanvallen met...

Het gebruik van journey mapping om studentenervaring te optimaliseren

De weg naar een aanmelding voor een nieuwe studie is veranderlijk, genuanceerd en steeds complexer. Ook is de concurrentie groot,...

Debat over digitalisering onderwijs is ook gestart in de Tweede Kamer

Vorige week was dan eindelijk het lang verwachte Tweede Kamer debat over digitalisering in het onderwijs. Centraal staat de belangrijke...

Op Paarse Vrijdag geven bekende Nederlanders uit de sport gastles aan het basisonderwijs

Vrijdag 10 december is Paarse Vrijdag: een dag waarop ‘jezelf zijn’ centraal staat in het basisonderwijs. Bekende Nederlanders uit de...

Onderwijslaptops met korting? Neem deel aan dit unieke programma van Microsoft!

De behoefte aan laptops en andere devices binnen het onderwijs is groot. Met als missie: iedere leerlingen en docent in...

Focus van verzuim naar aanwezigheid van leerlingen

Hoe kun je als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator de focus van verzuim naar aanwezigheid van leerlingen verleggen? Professionals...

Zo maak je leerlingen digitaal vaardig: haal meer uit Office 365 en Teams!

Of het nu gaat om een presentatie in PowerPoint, een verslag in Word of aantekeningen in OneNote; als leerling kan...

Jouw Microsoft 365 onderwijs-cloud kan niet zonder extra back-up

Onderwijs is steeds vaker online, waardoor de hoeveelheid data van onderwijsinstellingen explosief toeneemt. Helaas stijgt ook het aantal geslaagde ransomware-aanvallen. Als...

Ontroerende documentaire over onconventionele leraar ontroert publiek en critici

Een monumentaal portret van een rasopvoeder. Zo omschrijft de redactie van het documentairefestival IDFA de 3,5 durende documentaire ‘Herr Bachmann...

Bekijk het laatste nieuws over Microsoft 365 voor onderwijsprofessionals

Wat is er nieuw binnen Microsoft 365? Laat jezelf bijpraten over de laatste ontwikkelingen en functionaliteiten binnen Microsoft 365 inclusief Teams, Office 365 en...

Trends in cybersecurity voor 2022

Cybercriminelen zullen ook in 2022 de pandemie blijven misbruiken en steeds inventiever worden. Daarbij zullen ze onder meer gebruik gaan...

MBO Raad vraagt aandacht voor leven lang ontwikkelen

De steeds sneller veranderende arbeidsmarkt vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit. Daarmee kunnen ze inspelen op ontwikkelingen als het komen...

Leidinggevenden moeten softwareleveranciers kritischer bevragen over security

Het is onvoorstelbaar dat zeven op de tien leidinggevenden na de SolarWinds-hack niet meer vragen stellen aan hun softwareleveranciers over...

Beter onderwijs begint met het juiste device

Als onderwijsinstelling werk je iedere dag opnieuw aan echte connecties tussen leerlingen en docenten. De rol van hardware en software...

Van les op afstand naar hybride leren en werken 

De combinatie van fysiek en online onderwijs is voor veel scholen nog steeds de norm. Veel leraren geven tegelijkertijd les...

Rechter: alleen een digitale schoolsetting is onvoldoende

Het alleen aanbieden van een digitale schoolsetting zorgt niet voor een ononderbroken ontwikkelproces. Daarom kan de particuliere basisschool Interteach niet...

Aanleren onderzoekende vaardigheden moet kloof tussen voortgezet onderwijs en universiteit dichten

Om het gat te dichten tussen voortgezet onderwijs en universiteit moet het voortgezet onderwijs leerlingen onderzoekende vaardigheden aanleren. Daarvoor pleit...

Differentiatie in onderwijssysteem kan ongelijke kansen vergroten

Het Nederlandse onderwijssysteem kent veel differentiatie. Dat lijkt op het eerste gezicht een goede zaak, omdat er grote verschillen tussen...

Veilig digitaal leren? Bekijk de security tips van Microsoft

Online privacy heeft een sterke link met digitale veiligheid. Daarom ging onze partner The Rent Company in gesprek met iemand die...

De rol van micro credentials bij de flexibilisering onderwijs (podcast)

Microcredentials zijn ‘open badges’, digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde afgebakende kennis of vaardigheden beheerst. In een podcast...

Microsoft ziet privacy als fundamenteel mensenrecht

Microsoft gelooft dat privacy een fundamenteel mensenrecht is, waarvoor zij zich moet inzetten zodat ieder individu en iedere organisatie robuuste bescherming van gegevens geniet. Microsoft zet...

Op zoek naar de beste blend bij blended learning – Deel 4: Groepswerk structureren en stimuleren

Wat is de beste blend bij blended learning? Daaraan wijden Barend Last en Wessel Peeters op het platform Vernieuwenderwijs een serie artikelen....

5 tips voor een soepele les in Teams

Het online klaslokaal kent vele mogelijkheden en een onderdeel hiervan zijn digitale leerhulpmiddelen binnen het welbekende Microsoft Teams. Deze ondersteunen jou...

Nationale Onderwijs Ten­toon­stel­ling (NOT) 2021 afgelast

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), die van 30 november tot en met 4 december 2021 zou plaatsvinden in de Jaarbeurs...

Scholieren doelwit van identiteitsdiefstal

Bijna een derde van de scholieren geeft aan het afgelopen jaar wel eens het slachtoffer te zijn geweest van cybercrime,...

SURF Onderwijsaward voor vier onderwijsvernieuwers

Gerdinand Bosch, Pascal Koole, Barend Last en Menno Scheers hebben tijdens de SURF Onderwijsdagen van Christien Bok, juryvoorzitter en innovatiemanager...

PDF van een hele website maken op iPad 

iPad zit boordevol handige oplossingen. Je moet alleen maar even weten hoe het werkt. In onze instructievideo’s speciaal gemaakt voor...

Lisa van Ginneken (D66) meest digibewuste Kamerlid 2021

Lisa van Ginneken is uitgeroepen tot het meest digibewuste Kamerlid van 2021. Dit gebeurde tijdens het Jaarfestival van ECP |...

Een op de vijf basisscholen overweegt vierdaagse schoolweek

Vanwege het lerarentekort overweegt een op de vijf basisscholen een vierdaagse werkweek. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene...

Aantekeningen maken op een afbeelding in iOS en iPadOS 

iPad zit boordevol handige oplossingen. Je moet alleen maar even weten hoe het werkt. In onze instructievideo’s speciaal gemaakt voor...

Op zoek naar de beste blend bij blended learning – Deel 3: Het structureren van lessen en leerinhoud

Wat is de beste blend bij blended learning? Daaraan wijden Barend Last en Wessel Peeters op het platform Vernieuwenderwijs een serie artikelen....

Werken met 2 apps naast elkaar op iPad

iPad zit boordevol handige oplossingen. Je moet alleen maar even weten hoe het werkt. In deze instructievideo’s speciaal gemaakt voor...

80 miljoen uit Nationaal Groeifonds voor AI-innovatie in onderwijs

Het kabinet geeft vanuit het Nationaal Groeifonds 80 miljoen euro om een Nationaal Onderwijslab op te zetten. In dit lab...

AP kritisch over bescherming persoonsgegevens in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht....

Ervaring Fontys Hogescholen met flexibilisering deeltijdonderwijs

Van 2016 tot en met 2020 deden 37 van de 80 deeltijdopleidingen van Fontys Hogescholen mee aan een pilot met...

Een nieuwe kijk op educatie: van leren op afstand naar hybride leren

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een stortvloed aan reacties van diverse individuen en groepen over hoe het onderwijs getransformeerd kan...

Veel nieuwe kansen door hybride onderwijs

Wat hybride onderwijs precies is, en hoe dat wordt ingevuld, is voor elke school verschillend. Behalve dat hybride onderwijs dus...

Sectorrapportage 2021 van het Primair- en Voortgezet Onderwijs verschenen

De eerste Sectorrapportage van het Primair- en Voortgezet Onderwijs is verschenen. De PO-Raad en VO-raad hebben de handen ineen geslagen...

MBO Brigade belicht onderwijsinnovaties

Welke onderwijsinnovaties heeft de coronapandemie opgeleverd en hoe kunnen die duurzaam in  de praktijk worden gebracht? MBO•today belicht twee voorbeelden die...

Bij betere ondersteuning wil vo inclusiever onderwijs

De helft van de vo-scholen die aan inclusiever onderwijs werken (48%) wil de komende vier jaar het aantal leerlingen die...

Digitalisering in de lift sinds coronacrisis

Hoe is het vandaag de dag nou eigenlijk écht gesteld in het onderwijs? Op het gebied van het lerarentekort, de...

Op zoek naar de beste blend bij blended learning – Deel 2: Het structureren van lessen en leerinhoud

Wat is de beste blend bij blended learning? Daaraan wijden Barend Last en Wessel Peeters op het platform Vernieuwenderwijs een serie artikelen....

Waarom een iPad in de klas?

Waarom zou je in het onderwijs moeten kiezen voor een iPad? We hebben het gevraagd aan een Apple Solution Expert...

Fysiek onderwijs blijft kern mbo

De kern van het mbo is en blijft fysiek onderwijs op school. Dat stelt de MBO Raad in een brief...

Hoe Nederland in de top kwam op gebied van technologie

Nederland hoort samen met Finland, Zweden en Denemarken bij de kopgroep van Europa als het gaat om digitale ontwikkeling. Het...

Tijd voor een lesje mediawijsheid over privacy

Digitalisering biedt veel kansen en mogelijkheden, voor iedereen. Maar er zijn zeker ook gevaren en risico’s. Om te kunnen profiteren...

Besparing op ICT-kosten met Apple-apparatuur (case Thorbecke SG)

Inclusiviteit staat hoog in het vaandel op de Thorbecke Scholengemeenschap VMBO-PrO in Zwolle. Iedereen moet kunnen meedoen aan het onderwijs,...

Combinatie gaming en literatuur stimuleert jongeren om meer te lezen

Readification, waarbij gaming en literatuur wordt gecombineerd, stimuleert jongeren om meer te lezen. Dat is de voorzichtige eerste conclusie van...

Arlène Denissen pleit voor investeren in digitalisering onderwijs

Arlène Denissen was tot eind september lid van het college van bestuur van Signum Onderwijs, een organisatie voor bijzonder onderwijs....

Voordelen leasen (thuis)werkplek voor docenten

De digitale werkplek van de toekomst is flexibel, eenvoudig én betaalbaar. Helemaal nu scholen steeds meer hybride werken, is het...

De basismaatregelen om cyberaanvallen tegen te gaan

Deze basismaatregelen zou elke organisatie moeten treffen om cyberaanvallen tegen te gaan. Ook bij recente digitale incidenten zien we dat...

SP start meldpunt tijdelijke contracten leraren

De SP start een meldpunt waar leraren zich melden die steeds opnieuw geen vast contract krijgen. Dat meldde SP-Kamerlid Peter...

Grenzen vrijheid van onderwijs duidelijker aangeven en scherper handhaven

De overheid moet de grenzen aan vrijheid van onderwijs duidelijker aangeven en scherper handhaven. En de democratische rechtsstaat als normatief...

Mogelijk ruim een half miljoen slachtoffers van datalek bij HAN

Mogelijk zijn 530.000 mensen slachtoffer geworden van een datalek dat bij de HAN University of Applied Sciences (HAN) op 1...

Meer leerlingen per basisschoolleraar

Basisschoolleraren zijn de afgelopen tien jaar aan meer leerlingen les gaan geven. Dat blijkt uit onderzoek van online opleidingsinsituut Laudius....

Hoger onderwijs ondanks maatregelen nog digitaal kwetsbaar

Hoewel besturen in het hoger onderwijs zich bewust zijn van hun digitale kwetsbaarheid en ook meer maatregelen hebben genomen om...

Tweederde van MBO-studenten wil komend studiejaar vooral of helemaal offline onderwijs

Tweederde van de MBO-studenten wil het komend jaar vooral of helemaal fysiek les op school. Ruim eenvijfde (22%) ziet de...

VO-scholen zeggen NPO-gelden nuttig te besteden

VO-scholen krijgen de komende twee jaar gemiddeld 1,3 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Toch zeggen schoolleiders in...

Concrete ambities voor het mbo in opzet regeerakkoord

Het ‘document op hoofdlijnen’, dat VVD en D66 deze zomer opstelden in verband met de kabinetsformatie, bevat enkele concrete ambities...

EHBC: Eerste Hulp Bij Cybersecurity Ongelukken

Als onderwijsinstelling doe je er natuurlijk alles aan om je systemen, data en gebruikers te beschermen tegen aanvallen van buitenaf....

Dag van de Leraar en #kentumijnog

5 oktober is het traditiegetrouw de Dag van de Leraar en worden leraren in heel Nederland in het zonnetje gezet....

AOb teleurgesteld over uitblijven structurele investeringen voor onderwijs in Miljoenennota

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is teleurgesteld dat de onlangs gepubliceerde Miljoenennota opnieuw geen structurele investeringen in het onderwijs bevat. AOb-voorzitter...

Extra aandacht voor cyberdreigingen tijdens securitymaand

De European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), de Europese Commissie en een aantal partners organiseren in oktober...

Branchevereniging NLdigital ziet gebrek aan vooruitgang bij Prinsjesdag

NLdigital, de branchevereniging waarbij ruim 600 IT-bedrijven zijn aangesloten, ziet als algemeen beeld van Prinsjesdag 2021 vooral een gebrek aan...

Coöperatie Leren voor Morgen ontwikkelt Routekaart Circulair en Duurzaam Onderwijs

De coöperatie Leren voor Morgen heeft een Routekaart ontwikkeld voor scholen die hen kan helpen om tot een meer duurzame...

De toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs

Op wat voor manieren kan artificiële intelligentie (AI) een rol spelen in het onderwijs? En hoe zit het met de combinatie van menselijke en...

Eerste weken schooljaar basis voor veilige klas en fijne groepssfeer

Van 27 september tot en met 1 oktober is de Week Tegen Pesten, een initiatief van de Stichting School &...

Versoepeling van coronaregels in het onderwijs

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september versoepelingen van de coronaregels aangekondigd die vanaf maandag 20 september...

WaardenWijzer helpt bij dialoog over onderwijswaarden en digitalisering

Welke waarden moeten bij digitalisering in het onderwijs voorop staan? En hoe kan het onderwijs daarbij betere keuzes maken? Om...

Open Universiteit inzetten bij flexibilisering hoger onderwijs

De Open Universiteit biedt met haar flexibel onderwijsmodel een oplossing voor de maatschappelijke roep om flexibel hoger onderwijs. Dat stelde...

Veilig blijven werken met Google, kan dat wel?

Veel scholen werken al jaren met Google Workspace. Google Classroom, Drive en Meet hebben, zeker tijdens de coronapandemie, hun meerwaarde...

Deels online onderwijs blijft aldus onderzoek onderwijsbond

Meer dan de helft van de docenten in MBO, HBO en WO verwacht de komende tijd nog gedeeltelijk online les...

Leergemeenschap helpt leraren digitale geletterdheid ontwikkelen

Anika Embrechts van Kennisnetwerk Lerende Leraren richtte in 2019 de leergemeenschap Digitale Geletterdheid op met als doel leraren helpen digitale...

Op zoek naar de beste blend bij blended learning – Deel 1: De voorbereiding van studenten

Wat is de beste blend bij blended learning? Daaraan wijden Barend Last en Wessel Peeters op het platform Vernieuwenderwijs een...

Ontwikkeling van vaardigheden leraren en docenten bij/gedurende afstandsonderwijs

Over welke vaardigheden beschikten leraren en docenten bij het geven van afstandsonderwijs en hoe hebben zij deze ontwikkeld? Dat onderzochten...

Studenten motiveren bij online studeren

Hoe kun je studenten motiveren om hun studie (tijdelijk) online op te pakken? De Open Universiteit gaat hiervoor uit van...

Google moet na statuswijziging scholen een andere versie van ChromeOS gaan leveren

Omdat de AVG-status van Google verandert van Gegevensverantwoordelijke naar Gegevensverwerker moet Google in het schooljaar 2021/2022 een andere versie van...

Nationaal Programma Onderwijs moet opmaat zijn voor duurzame onderwijsverbetering

Alleen door het Nationaal Programma Onderwijs te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en dit vast te leggen in...

Wat werkt bij afstandsonderwijs?

Wat is effectief afstandsonderwijs en wat is er voor nodig om ook in de toekomst online en offline onderwijs te...

Informatieveiligheid en privacy blijven grootste bedreigingen voor hoger onderwijs

Informatieveiligheid en privacy blijven de belangrijkste thema’s voor hoger onderwijs waarbinnen dreigingen plaatsvinden. Dat blijkt uit de tweede editie van...

EDUiLAB Innovation Room van Tilburg University wint EUNIS award 2021

De EDUiLAB Innovation Room van Tilburg University heeft de EUNIS award 2021 gewonnen in de categorie ‘Best AV enabled multifunction...

De ingrediënten voor het ideale hybride leslokaal

Nu docenten weer vanuit hun klas lessen kunnen verzorgen, kan het voorkomen dat ze zowel aan fysiek aanwezige studenten als...

101 basisprincipes voor IT-security

Informatiebeveiliging en privacy zijn veelbesproken onderwerpen op Breens. En bijna altijd wordt in de artikelen gehamerd op meer kennis en...

“IT-audit onderdeel van accountantsverklaring”

Het grote aantal ransomware-aanvallen heeft laten zien hoe kwetsbaar digitale omgevingen van bedrijven en instellingen zijn geworden. Daarom wordt er...

Studenten ontwerpen school van de toekomst

Zestien studenten van het Hout- en Meubileringscollege hebben in opdracht van de bedrijven Tarkett en ErosmesMarko in tien weken een...

Online onderwijs blijft voor kwetsbare studenten mogelijk

Studenten met een kwetsbare gezondheid moeten voorlopig het onderwijs online kunnen volgen. De Tweede Kamer nam op 18 augustus hierover...

De rol van thema’s en leerlingpopulatie bij kwaliteitsverbetering basisscholen

Wat zijn motieven, doelen en evaluatiewijzen die basisscholen hanteren om te werken aan kwaliteitsverbetering? En welke rol speelt de leerlingenpopulatie bij het werken aan kwaliteitsverbetering? Die twee vragen...

Passend onderwijs in de praktijk: het plan vs de realiteit

Sinds augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs ingevoerd. Hiermee hebben alle kinderen het recht op een plek op...

MBO-scholen kiezen steeds meer voor mix van fysiek en online onderwijs

Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat scholen alleen bij hoge uitzondering onderwijs online verzorgen, kiezen steeds meer...

Whitepaper: digitale wendbaarheid in het onderwijs

Op het vlak van digitalisering zijn er de afgelopen periode gigantische stappen gezet om de continuïteit van het onderwijs te...

Whitepaper: Office 365 en Teams voor afstandsonderwijs

In de whitepaper ‘Office 365 en Teams voor afstandsonderwijs’ geven onze consultants antwoord op de meest gestelde vragen over Teams en Office...

Mediawijsheid in het primaire onderwijs: zo belangrijk is het en zo pas je het toe

Met de continue ontwikkelingen op het gebied van media en technologie is het niet alleen belangrijk dat men hier vaardig...

Blended learning en onderwijsontwerp: van theorie naar praktijk

Het boek Blended learning en onderwijsontwerp: van theorie naar praktijk is een handleiding voor docenten en onderwijsontwerpers. Ze leren hoe...

Het belang van digitale geletterdheid in het onderwijs

Boodschappen doen, bankieren, je belastingaangifte en vergaderen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan of moet tegenwoordig zelfs...

Whitepaper: veilige en betrouwbare Teams omgeving

Hoe zorg je ervoor dat je als beheerder volledig ‘in control’ bent, maar gebruikers tegelijkertijd niet teveel hoeven in te...

Digitale examens

René Kneyber – Het CvTE probeert op verschillende manieren het niveau van diploma’s gelijk te houden. Geen makkelijke opgave. De...

Hybride onderwijs: de manier om kloven in het onderwijs te dichten?

Hybride is een term die meer en meer wordt gebruikt in allerlei contexten. In het onderwijs wordt het met name...

Whitepaper: IT-security in onderwijs, in 7 stappen naar een hoger plan

Door de forse toename van digitaal lesgeven is het gesprek rondom het thema IT-security veranderd. De IT-omgeving is een stuk...

Gepersonaliseerd leren: geef leerlingen de regie over hun eigen leerproces

Gepersonaliseerd leren is een relatief nieuwe onderwijsmethode die nog volop in ontwikkeling is en daardoor misschien nog lastig te definiëren is. Maar...

Whitepaper: de digitale werkplek voor het onderwijs

Op het vlak van digitalisering zijn er de afgelopen periode gigantische stappen gezet om de continuïteit van het onderwijs te...

7 vragen over security aan Paul Schoemaker, Onderwijsgroep Galilei

Onderwijsgroep Galilei voerde vorig jaar een flinke wijziging door in het ICT-beleid. In plaats van afhankelijk te zijn van één...

Hybride coaches: mooie combinatie van lesgeven en werken in het bedrijfsleven

Stephan Bouman combineert zijn werk als full stack ontwikkelaar met een dag in de week lesgeven aan de Bit Academy....

Huidig onderwijsbeleid vergroot kansenongelijkheid

Onderwijs zou bij kansenongelijkheid tussen groepen kinderen en jongeren de rol moeten spelen van ‘great equalizer’. Het huidige onderwijsbeleid heeft...

Informatieveiligheid en privacy blijven grootste bedreigingen voor hoger onderwijs

Informatieveiligheid en privacy blijven de belangrijkste thema’s voor hoger onderwijs waarbinnen dreigingen plaatsvinden. Dat blijkt uit de tweede editie van...

Kamerbrief over stand van zaken lerarenbeleid

Het ministerie van OCW heeft in een Kamerbrief de stand van zaken rond het lerarenbeleid op een rijtje gezet, inclusief...

Vertrouwen schoolleiders in Nationaal Plan Onderwijs na Corona groeit fors

Het vertrouwen onder schoolleiders in het Nationaal Plan Onderwijs na Corona neemt flink toe. Dat blijkt uit een peiling van...

De ontwikkeling van computational thinking in het primair onderwijs

Hoe leren leerlingen programmeerconcepten doorgronden en toepassen? En hoe kan het onderwijs het computational denk- en redeneervermogen het beste tot...

17 handige digitale onderwijs tools

Hoe je jouw digitale lessen precies invult is natuurlijk aan jou, maar dat je hierbij niet om digitale tools heen kunt is een feit. We zetten 17 handige tools voor het...

“Innoveren, digitaliseren en anders organiseren”

Ze speelde niet alleen een belangrijke rol bij de fusie van twee scholen, ze richtte ook een academie op om...

“Meer sturing op security wenselijk”

Alle dataverkeer van Onze Lieve Vrouwe-lyceum Breda verloopt via de systemen van onze IT-dienstverlener. “Wij hebben de security uitbesteed”, zegt...

Johannes Fontanus College wint STEAM Cup Challenge 2021

Het Johannes Fontanus College uit Barneveld heeft de vierde editie van de STEAM Cup Challenge gewonnen. De STEAM Cup Challenge...

Zo gaat SOML om met infrastructuurbeveiliging en privacy

Leon van Lare is senior manager bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Hij is Manager ICT én Privacy Officer bij de...

Politiek moet haast maken met digitale geletterdheid in het onderwijs

De politiek moet haast maken met het implementeren van digitale geletterdheid voor alle leerlingen en daarbij het onderwijs de regie...

Digitalisering en onderwijsinnovatie volgens Jessica Zweers, docent van het jaar 2021

Jessica Zweers, docent bij de opleiding Medische Diagnostiek aan de Hanzehogeschool Groningen, mag zich voortaan Docent van het Jaar 2021...

Onderwijsbestuurders juridisch verantwoordelijk voor cyberveiligheid (video)

Wat als je als onderwijsinstelling te maken krijgt met ICT-problemen zoals een datalek of cybercriminaliteit? En wie is daar dan...

Werken aan de digitale wendbaarheid van het onderwijs

Ga aan de slag met doordacht digitaliseren en transformeer jouw onderwijsinstelling! Op het vlak van digitalisering zijn er de afgelopen...

Constante wisselwerking tussen onderwijs- en ICT-beleid bij Landstede Groep

Het ICT-beleid van een onderwijsinstelling staat niet op zich, maar behoort aan te sluiten op de onderwijsstrategie en bij de...

Digitaal toetsen: de voordelen en valkuilen

Sinds de coronapandemie kunnen we er niet meer omheen. Buiten digitaal lesgeven is ook digitaal toetsen een feit. Vandaag de dag, maar...

Vertrouwen schoolleiders in Nationaal Plan Onderwijs groeit fors

Het vertrouwen onder schoolleiders in het Nationaal Plan Onderwijs na Corona neemt flink toe. Dat blijkt uit een peiling van...

VVD: Scholen moeten cyberveiligheid rapporteren

De VVD wil graag dat vo- en mbo-instellingen voortaan hun cyberveiligheid rapporteren in een jaarverslag. Tweede Kamerlid Zohair el Yassini...

Math van Loo: een blik op de Staat van het Onderwijs 2021

Hoewel hij niet betrokken was bij het opstellen van de Staat van het Onderwijs 2021, een jaarlijks terugkerend rapport van...

Onderwijsinstellingen onderschatten het risico van cybercriminaliteit

Terwijl onderwijsinstellingen steeds vaker onder vuur komen te liggen van cybercriminaliteit wordt de dreiging daarvan door onderwijsbestuurders ernstig onderschat. Dit...

Whitepaper: Naar een veiligere, hybride onderwijsomgeving

De digitalisering in het onderwijs neemt in snel tempo toe. De cyberdreigingen en –aanvallen die met deze digitalisering gepaard gaan,...

Recordaantal klachten over eerste tijdvak eindexamens

Het eerste tijdvak van de eindexamens (17 mei tot en met 1 juni) heeft geleid tot een recordaantal klachten bij...

NLdigital geeft investeringsadviezen aan informateur

Lotte de Bruijn, directeur van brancheorganisatie NLdigital, heeft in een gesprek met informateur Mariëtte Hamer, vier concrete adviezen gedaan namens...

Leraren willen extra handen in de klas bij passend onderwijs

Leraren zijn positief over passend onderwijs, maar voelen zich wel zwaarder belast. Daarom hebben ze vooral behoefte aan extra handen...

Advies aan onderwijs: stop met gebruik Google

In twee vertrouwelijke adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert de privacytoezichthouder Nederlandse scholen, universiteiten en het ministerie van Justitie...

Online toetsen en monitoren ook post-corona een blijvertje

Vanwege de lange duur van de coronapandemie en het afstandsonderwijs raakten online toetsen en online monitoren van de voortgang van...

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt de onderwijssector een unieke kans, maar moet wel deels worden bijgestuurd. Dat was de strekking...

Flipping the classroom: zo werkt het en dit zijn de voor- en nadelen

Flipping the classroom, oftewel: omgekeerd lesgeven, is momenteel dé trend in het onderwijs. Door leerlingen thuis de les voor te laten bereiden bespaar...

Rolmodellen bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Online proctoring van alle kanten belicht

Veel hogescholen en universiteiten oriënteerden zich al ruim vóór corona op de mogelijkheden van digitaal toetsen. Door corona heeft digitaal...

Readification moet ontlezing onder jongeren tegengaan

De Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft willen met Readification de ontlezing onder jongeren tegengaan. Bij deze vorm van leesbevordering vormen populaire...

MS Teams introduceert Webinars, PowerPoint Live en Presenter

Microsoft heeft drie nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan Microsoft Teams: Webinars, PowerPoint Live en Presenter. Daarmee moet het voor gebruikers gemakkelijker...

Veilig en efficiënt samenwerken én leren met Microsoft 365

Onlangs wijzigde de naam van Office 365 naar Microsoft 365. Deze verandering is meer dan alleen naamswijziging. Waar Office 365...

Digitale les maken: tips en tricks voor interessante én leuke online lessen

Of we het nu willen of niet, lessen worden meer en meer digitaal gegeven. Ook na de pandemie zal dit een...

Identity en Access Management is cruciaal voor hybride onderwijs

Tientallen applicaties, uiteenlopende gebruikersgroepen én onderwijs dat – in ieder geval gedeeltelijk – op afstand plaatsvindt. Een doordacht Identity en...

“We moeten niet focussen op leerachterstanden”

De hoofdboodschap uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, luidt: benut...

NLdigital hoopt op brede taakopvatting Kamercommissie Digitale Zaken

Onlangs kwam de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken voor het eerst bijeen. NLdigital, een collectief van ruim 600 bedrijven die samen...

Ministerie van OCW presenteert menukaart Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de menukaart Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd, een lijst met bewezen effectieve en...

Nieuw onderzoek naar digitale geletterdheid

Een onderzoeksprogramma aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat zich richten op digitale geletterdheid. Het onderzoek is ingebed in de Digital Inclusion...

Is hybride onderwijs de nieuwe norm?

Tijdens de coronapandemie stapten onderwijsinstellingen over op afstandsonderwijs. Onderwijsinstellingen kijken reikhalzend uit naar de periode dat ze weer elke dag...

Geringe invloed coronapandemie op succes van afgestudeerde HBO’ers op de arbeidsmarkt

Ondanks de coronapandemie hebben afgestudeerde HBO’ers het redelijk goed gedaan op de arbeidsmarkt in 2020. Dat blijkt uit de HBO-Monitor...

Thuiswerken heeft de grootste impact voor IT-afdelingen tijdens de COVID-19 crisis

Het COVID-19 virus heeft een grote economische impact gehad op veel IT-organisaties. Bij veel organisaties is de manier van werken...

Met Minecraft burgerschap leerlingen bevorderen en technologie democratiseren

Kinderen uit groep 7 van de Herenwegschool in Wassenaar gaan met behulp van Minecraft de gemeente helpen met hun besluitvorming...

Whitepaper: Inspiratie Online Studiegidsen

Ben je benieuwd naar een uitgebreid kijkje in de keuken van andere onderwijsinstellingen als het gaat om de totstandkoming en...

Onduidelijkheid rond proctoring vraagt om regels

Bij studenten is er nog veel onduidelijkheid over proctoring, surveillance-software voor het online afnemen van examens. Daarom moeten er duidelijke...

Uitdagingen voor docenten bij een digitale transformatie

De coronacrisis en het daaropvolgende afstandsonderwijs zorgde ervoor dat docenten moesten omschakelen naar een digitale leer-en werkomgeving. Om leerlingen zo...

Procedures en afspraken bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Ethische afwegingen bij digitalisering

Kijk bij technologie op school niet alleen naar de functionele ICT-opbrengsten, maar kijk ook naar waarden en hoe je vanuit...

Bit Academy: gepersonaliseerd onderwijs voor de programmeurs van morgen

Programmeurs: we hebben ze massaal nodig, maar er is een nijpend tekort aan deze techwizards. Daar wil Bit Academy wat...

Een veilige digitale leeromgeving: de uitdagingen voor IT’ers

Tijdens de afgelopen periode waarin afstandsonderwijs de norm werd, versnelde de IT-transformatie op scholen enorm. Dit zorgde bij beheerders en...

Wat is blended learning? De voordelen en nadelen op een rij

We kunnen vandaag de dag niet meer om blended learning heen, dat is duidelijk. Zéker niet in (en na) tijden...

Nut en noodzaak van onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Basisschoolleerlingen leren beter samen met robot

Basisschoolkinderen in regulier en speciaal onderwijs maken vorderingen als ze leren sámen met een robot. Dat ontdekten Daniel Davison en...

Tweede Kamer heeft voortaan vaste Kamercommissie Digitale Zaken

Op 22 april is de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer van start gegaan. Voorzitter van de commissie,...

Microsoft wil aantal datacenters fors uitbreiden

Microsoft wil het huidige aantal van 200 Microsoft Azure datacenters in 34 landen fors uitbreiden. De techreus verwacht in de...

Waarom online onderwijs de toekomst is van professionele ontwikkeling

Online onderwijs is de laatste tien jaar al flink in opkomst, maar de COVID-19 pandemie versnelde dit nog eens op...

Onderwijs op afstand: 3 grote valkuilen

Hoewel lesgeven op afstand de afgelopen jaren al meer en meer in opkomst was, is er sinds de coronacrisis geen...

Grootste probleem thuisonderwijs in immateriële zaken

Kinderen maken zich meer zorgen door de coronacrisis en sommigen geven aan eenzaam te zijn (ongeveer 15-20% in vo en...

Nederland moet investeren in strategie cyberweerbaarheid

Nederland moet boven op de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid €833 miljoen investeren in één cyberweerbaarheidsstrategie. Dat is de...

Eerste simulatielokaal van Nederland voor het praktijkonderwijs

Het Schreuder College De Villeneuvestraat heeft sinds maart 2021 het eerste simulatielokaal van Nederland voor het praktijkonderwijs. In dit lokaal...

Nu werken aan een slim, vaardig, creatief en digitaler Nederland

De doelstelling van het ministerie van OCW is dat iedereen goed onderwijs kan volgen en zich daarmee kan voorbereiden op...

RSG Simon Vestdijk kiest in coronatijd voor onderwijsontwikkeling, maar wel in lager tempo

Hoewel deze coronatijd extra werkdruk veroorzaakt voor leraren, team- en schoolleiders, kiest het team van RSG Simon Vestdijk in Harlingen...

Studenten NHL Stenden aan de slag met mkb-opdrachten in de Digitale Werkplaats

Mbo- en hbo-studenten kunnen sinds kort aan de slag met digitaliseringsvragen van mkb-ondernemers uit de regio Drenthe. De studenten doen...

Onderwijsinspectie: “Coronacrisis unieke kans voor duurzame renovatie”

In de Staat van het Onderwijs 2021 roept de Inspectie van het Onderwijs op om het onderwijs te renoveren in...

“Hybride onderwijs biedt een kans voor ons onderwijslandschap”

“Hybride onderwijs biedt een kans nu en voor de toekomst van ons onderwijslandschap, loopbaanpaden en dus ook onze economie,” stelt...

Rijnmond krijgt als twaalfde regio een MKB-werkplaats

De twaalfde MKB-werkplaats komt in de regio Rijnmond. De MKB DigiWerkplaats Rijnmond is opgericht door IT Campus Rotterdam en het...

Leerlingen voorbereiden op een digitale toekomst

Eén op de zes Nederlanders is bang dat zij niet goed voorbereid zijn op een toekomstige baan, kopt dit artikel...

Digitalisering in het onderwijs: dit zijn de voor- en nadelen

Net als vrijwel alles in het dagelijks leven, digitaliseert ook het onderwijs. Hoewel de coronacrisis dit in een hogere versnelling...

“Digitale veiligheid is een voorwaarde voor digitale transformatie”

Cyberveilig Nederland is de brancheorganisatie van dienstverlenende bedrijven in de cybersecuritysector. Recent publiceerde de organisatie een rapport met vijf aanbevelingen...

Toekomstbestendige toetsen ontwikkelen

Vrijwel elke docent ontwikkelt zelf toetsen. Uitgeverijen leveren meestal alleen een paar basistoetsen aan. Daarnaast is er behoefte aan goede...

Slob staat verborgen cameratoezicht onder strikte voorwaarden toe

Slechts in bijzondere gevallen en onder strikte voorwaarden is verborgen cameratoezicht toegestaan. Zo kan de inzet daarvan gerechtvaardigd zijn bij...

Universiteit Twente en bedrijfsleven lanceren expertisecentrum voor cybersecurity

De Universiteit Twente heeft samen met het bedrijfsleven een nieuw expertisecentrum voor cybersecurity gelanceerd: Twente University Centre for Cybersecurity Research...

“Samenwerken is de kern van innovatief bètatechnisch onderwijs”

Het Veurs Lyceum kreeg op 1 februari 2021 het predicaat Technasium uitgereikt. Daarmee is het de 101ste school die beschikt...

De risico’s van phishing in het onderwijs

Phishing is een snelgroeiend probleem, ook in de onderwijssector. Je kunt de krant niet openslaan of er staat een bericht...

Onderwijsraad publiceert Jaarverslag 2020

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over...

Thuisshow over Kennis en Innovatie op Ontwikkeling Telt Festival

Op 20, 21 en 22 april organiseren Rijksoverheid en SER het Ontwikkeling Telt Festival. Elke dag start om 11 uur...

Koppel digitale geletterdheid los van de algehele curriculumherziening

Digitale geletterdheid moet worden losgekoppeld van de algehele curriculumherziening en er moet niet gewacht worden op goedkeuring voor het totaal....

Veel IT-specialisten halen Tweede Kamer niet

Veel van de door hun partijen aangewezen IT-specialisten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart hebben het niet gered. Dat...

Aanpassen aan het nieuwe onderwijslandschap: hoe doe je dat?

Vandaag de dag kent het leraarschap meer aspecten dan alleen lesgeven. Leraren, onderwijsteams, scholen, opleidingen en het beleid moeten mee...

Covid-crisis schept ruimte voor beter onderwijs

Onderwijsmensen zijn veel flexibeler dan vaak gedacht. Dat geldt voor managers in het onderwijs, maar zeker ook voor de docenten....

21st century skills: 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Wellicht heb je de term 21e-eeuwse vaardigheden – ook wel 21 st-century skills genoemd – al ontelbaar vaak horen vallen....

Slob informeert scholen over voortgang Nationaal Programma Onderwijs

Op 24 maart 2021 hebben alle scholen in het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs een brief van minister Slob...

Digitale Academie moet van Groningen meest digitaal geletterde stad en provincie maken

De Digital Literacy Coalition wil Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland maken. In de Digitale...

NCSC waarschuwt voor kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (NCSC) waarschuwt dat de kwetsbaarheden in Microsoft Exchange...

Versnellingsplan: proeftuin voor digitalisering in het onderwijs

Wat kan digitalisering betekenen voor het onderwijs? Met deze vraag in het achterhoofd werd twee jaar geleden het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie...

Referentiemodellen in het onderwijs uitgelegd

In gesprekken met onderwijsinstellingen en tijdens implementaties werk ik vaak met diverse referentiemodellen. De belangrijkste reden om een referentiemodel te...

Whitepaper: Inspiratie en innovatie in het mbo

Ben je op zoek naar inspiratie om binnen jouw onderwijsinstelling te innoveren? Of wil je liever eerst praktijkvoorbeelden zien voordat...

D66 moet structurele onderwijsinvesteringen topprioriteit maken

D66 heeft een dure plicht om structurele onderwijsinvesteringen tot een topprioriteit te maken in de nieuwe coalitie. Dat stelt Arno...

Hoe maak je online leren socialer?

Al ruim voordat in maart 2020 afstandsonderwijs de norm werd, richtte Fleur Prinsen, lector Digitale Didactiek bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van...

Hybride onderwijs: de nieuwe norm

Per 1 maart zijn de middelbare scholen weer gedeeltelijk geopend voor leerlingen. Onderwijsinstellingen kijken reikhalzend uit naar de periode dat...

Met de CurriculumKit naar betekenisvol onderwijs

De CurriculumKit wordt al op verschillende scholen en opleidingen ingezet als de standaard manier om onderwijs te ontwikkelen. Daarbij is...

Bewindslieden bezorgd over veiligheid onderwijsproducten Google

Volgens onderwijsministers Engelshoven en Slob zijn de producten van Google die in het onderwijs worden gebruikt niet veilig genoeg. Dat...

Coronacrisis en digitalisering – lessen uit de zorg (deel 2)

We gaven vier onderwijsprofessionals de kans om vragen te stellen aan Edwin Schuchmann, directeur ICT bij het Amsterdam UMC. Schuchmann...

D66 en ChristenUnie: acceptatieplicht tegenover weigerrecht in onderwijs

Mogen scholen binnen de grenzen van de wet leerlingen weigeren wanneer die het niet eens zijn met de overtuigingen van...

Topicus Campus verweeft onderwijs met het bedrijfsleven

Bij ICT-bedrijf Topicus hebben ze twee uitgangspunten, namelijk om altijd voorop te lopen met technologie en om impact te maken...

Microsoft Teams: dit zijn de nieuwe functionaliteiten voor educatie

Op wat voor manier je als docent momenteel ook lesgeeft – vanuit huis, in de klas, of hybride –, één...

7 politieke partijen over onderwijs (videocompilatie)

In het kader van ‘Stem voor goed onderwijs’ heeft Breens de onderwijswoordvoerders van 7 verschillende politieke partijen geïnterviewd over hun...

Lisa Westerveld (GroenLinks): ‘Online onderwijs mag geen vorm worden van bezuinigen’

Hoe ziet Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) de toekomst van het onderwijs en de rol van ICT? Westerveld: “Ik wil...

Peter Kwint (SP): ‘Ik denk dat de kern van klassikaal onderwijs overeind blijft’

“Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) stelt dat de basiskennis over digitalisering in het onderwijs moet worden verbeterd: “Digitalisering is een...

Mohammed Mohandis (PVDA): ‘De digitale component is onlosmakelijk verbonden met het lesgeven’

Kandidaat Tweede Kamerlid én onderwijsman Mohammed Mohandis (PVDA) vindt het essentieel om digitalisering in het onderwijs te omarmen als kans...

Lisa van Ginneken (D66): ‘Het onderwijs staat aan de basis van gelijke kansen’

Innovatie en digitalisering in het onderwijs: welke ontwikkelingen worden gestimuleerd door de politiek? Kandidaat Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66)...

IT’ers twijfelen over toekomstbestendigheid van vaardigheden

IT’ers maken zich vaker zorgen over het feit of hun vaardigheden bij de uitoefening van hun baan over 20 jaar...

Participatie bij online onderwijs verbeteren

Tijdens de huidige corona crisis worden veel lessen online op afstand gegeven. Een risico van het geven van online onderwijs...

Steeds meer digitale bedreigingen voor onderwijs

Het totale aantal gebruikers dat te maken kreeg met verschillende bedreigingen, verspreid onder het mom van populaire online leerplatforms/videoconferentie-toepassingen, stijgt...

Coronacrisis en digitalisering – lessen uit de zorg (deel 1)

Niet alleen in het onderwijs, ook in de zorg leidde de coronacrisis tot een digitaliseringsslag. Breens gaf vier onderwijsprofessionals de...

René Peters (CDA) over onderwijs: ‘De basis blijft de relatie van mens tot mens’

Is hybride onderwijs – een mix tussen online en fysieke lessen – de toekomst? Tweede Kamerlid René Peters (CDA) denkt...

Een veilig en sterk wachtwoord: zo belangrijk is het

Dat een veilig en sterk wachtwoord ontzettend belangrijk is weten we als het goed is allemaal. Maar waarom kiezen we...

Vormgeven blended learning: student journey maken helpt

Blended learning zal zeker in het hoger onderwijs in de toekomst belangrijk blijven. Maar hoe geef je blended learning goed...

Rudmer Heerema (VVD): ‘Het onderwijs hoeft geen grijze massa te zijn’

Hoe maken we het onderwijs toekomstbestendig? Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) pleit voor een samenwerking met specialistische partijen om het...

Onderwijsinfrastructuur naar de Azure-cloud migreren: waarom en hoe?

Wendbaarheid, privacy & security, hoge beschikbaarheid en kostentransparantie. Dat zijn volgens Microsoft vier redenen om infrastructuur en data naar de...

Stem voor goed onderwijs: dit moet je weten

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. Ook voor het onderwijs een belangrijk moment. Welke plannen hebben...

Roelof Bisschop (SGP): ‘De menselijke dimensie is absoluut onvervangbaar in het onderwijs’

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) stond voor zijn politieke carrière voor de klas en later aan het hoofd van een...

Onderwijsstandpunten 14 grootste politieke partijen

Stem voor goed onderwijs. Welke standpunten hebben de 14 grootste politieke partijen over (digitalisering in) het onderwijs? Breens heeft de...

“Programmeren zou ieder kind moeten leren”

Dat is de glasheldere stelling van Felienne Hermans, universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) van...

OnderwijsKieskompas laat zien hoe politieke partijen over onderwijs denken

Al 15 jaar maakt Kieskompas iedere verkiezing een analyse van de verkiezingsprogramma’s om een stemhulp te ontwikkelen. Dit jaar is...

Technologie Kieswijzer over digitale focus van politieke partijen

Hoe gaan politieke partijen, die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, om met kwesties als fake news,...

Informatiebeveiliging speelt belangrijke rol in hoger onderwijs

Wat zijn de belangrijkste trends en opkomende technologieën en praktijken die van invloed zijn op het (hoger) onderwijs? Dat wordt...

Nationaal Programma Onderwijs positief ontvangen door VO-raad

De VO-raad, de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is tevreden dat het kabinet met het Nationaal Programma Onderwijs...

Onderwijsinspectie beoordeelt scholen niet op onderwijsresultaten

Scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten....

Eindexamens 2021: ruimere mogelijkheden

Vanwege de coronacrisis hebben vo-leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het eindexamen af te leggen. Minister Slob van Onderwijs heeft...

Wel of geen privacyvriendelijke zoekmachine?

Zoekmachines als Google, Bing en Yahoo verzamelen naast gegevens over je zoekopdrachten ook (onbewust) persoonlijke gegevens. De zoekmachines gebruiken informatie...

Vier toekomstcenario’s voor HBO in 2030 door Hogeschool Rotterdam

Eind 2021 wil Hogeschool Rotterdam een nieuw strategisch plan presenteren. Ter voorbereiding hierop is een bundel gemaakt, genaamd: ‘Hoger beroepsonderwijs...

Gamification: het ideale middel tegen saaie lessen

Gamification doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar het is wél een manier om onderwijs leuker te maken. Je...