Home Tags Digitaal lesgeven

Tag: Digitaal lesgeven

Digitale les maken: tips en tricks voor interessante én leuke online lessen

Of we het nu willen of niet, lessen worden meer en meer digitaal gegeven. Ook na de pandemie zal dit een...

Uitdagingen voor docenten bij een digitale transformatie

De coronacrisis en het daaropvolgende afstandsonderwijs zorgde ervoor dat docenten moesten omschakelen naar een digitale leer-en werkomgeving. Om leerlingen zo...

Een veilige digitale leeromgeving: de uitdagingen voor IT’ers

Tijdens de afgelopen periode waarin afstandsonderwijs de norm werd, versnelde de IT-transformatie op scholen enorm. Dit zorgde bij beheerders en...

Waarom online onderwijs de toekomst is van professionele ontwikkeling

Online onderwijs is de laatste tien jaar al flink in opkomst, maar de COVID-19 pandemie versnelde dit nog eens op...

Onderwijs op afstand: 3 grote valkuilen

Hoewel lesgeven op afstand de afgelopen jaren al meer en meer in opkomst was, is er sinds de coronacrisis geen...

Grootste probleem thuisonderwijs in immateriële zaken

Kinderen maken zich meer zorgen door de coronacrisis en sommigen geven aan eenzaam te zijn (ongeveer 15-20% in vo en...

Digitalisering in het onderwijs: dit zijn de voor- en nadelen

Net als vrijwel alles in het dagelijks leven, digitaliseert ook het onderwijs. Hoewel de coronacrisis dit in een hogere versnelling...

Slob staat verborgen cameratoezicht onder strikte voorwaarden toe

Slechts in bijzondere gevallen en onder strikte voorwaarden is verborgen cameratoezicht toegestaan. Zo kan de inzet daarvan gerechtvaardigd zijn bij...

Aanpassen aan het nieuwe onderwijslandschap: hoe doe je dat?

Vandaag de dag kent het leraarschap meer aspecten dan alleen lesgeven. Leraren, onderwijsteams, scholen, opleidingen en het beleid moeten mee...

Covid-crisis schept ruimte voor beter onderwijs

Onderwijsmensen zijn veel flexibeler dan vaak gedacht. Dat geldt voor managers in het onderwijs, maar zeker ook voor de docenten....

Versnellingsplan: proeftuin voor digitalisering in het onderwijs

Wat kan digitalisering betekenen voor het onderwijs? Met deze vraag in het achterhoofd werd twee jaar geleden het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie...

Hoe maak je online leren socialer?

Al ruim voordat in maart 2020 afstandsonderwijs de norm werd, richtte Fleur Prinsen, lector Digitale Didactiek bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van...