Home Thema's Beveiliging en privacy Autoriteit Persoonsgegevens ziet grote privacyuitdagingen in het onderwijs
Beveiliging en privacy

Autoriteit Persoonsgegevens ziet grote privacyuitdagingen in het onderwijs

Autoriteit Persoonsgegevens ziet grote privacyuitdagingen voor het onderwijs
Achtergrond

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet grote privacyuitdagingen in het onderwijs, door onder meer algoritmes en artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt uit het onlangs uitgebrachte Sectorbeeld Onderwijs, waarin de trends en ontwikkelingen die spelen in het onderwijs in kaart zijn gebracht. De AP roept daarom de onderwijssector op om nadere ‘guidance’ te ontwikkelen of om sectorbrede afspraken te maken om met deze uitdagingen om te gaan.

Uiteenlopende privacyuitdagingen in het onderwijs

De AP constateert in het Sectorbeeld Onderwijs dat:

  • maatschappelijke kwesties zoals armoede, kansenongelijkheid en onveiligheid privacyuitdagingen geven voor onderwijsinstellingen;
  • algoritmes en AI nu vragen om nader beleid en een gesprek over de wenselijkheid ervan;
  • er weinig grip is op het gebruik van software binnen onderwijsinstellingen;
  • er nog veel onduidelijkheid is over het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
Basis moet op orde

De AP ziet dat de onderwijssector van goede wil is om te voldoen aan de privacywetgeving en constateert dat de sector zich de afgelopen jaren heeft ingezet om via zelfregulering de naleving van de privacywetgeving te verhogen. De AP schetst een aantal positieve ontwikkelingen:

  • Inkoopcoöperatie SIVON voert data protection impact assesments (DPIA’s) uit op veelgebruikte digitale middelen in het onderwijs. Dit heeft een positieve impact op de digitale veiligheid van deze digitale (leer)middelen. 
  • Het programma Digitaal Veilig Onderwijs, dat  een belangrijke rol speelt in de beveiliging van persoonsgegevens. De PO-Raad en VO-raad zijn mede-initiatiefnemers van dit programma. 
  • Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy, waar alle scholen in het funderend onderwijs vanaf 2027 aan moeten voldoen. Dit kader biedt houvast voor de gehele sector bij de vraag hoe een school haar digitale veiligheid op orde kan hebben.
  • Het programma Edu-V – gericht op digitale leermiddelen – streeft naar een positieve bijdrage aan de cyberveiligheid van digitale leermiddelen en daarmee aan het onderwijs. 

Tegelijkertijd constateert de AP ook dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn om de basis op orde te krijgen.

Bescherming van persoonsgegevens in onderwijs essentieel

De AP vindt de bescherming van persoonsgegevens in de onderwijssector essentieel. De AP wijst erop dat kinderen en jongeren door hun kwetsbare positie bovendien extra bescherming nodig hebben, zodat zij zich in een vrije en veilige (onderwijs)omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijsinstellingen moeten daarom zorgvuldig omgaan met de aan hun zorg toevertrouwde persoonsgegevens van leerlingen/studenten, ouders en medewerkers. 

PO-Raad: Samen als sector inzetten

De PO-Raad erkent de risico’s die de AP benoemt en erkent het belang van een goede dialoog over het gebruik van AI binnen het onderwijs. Tegelijkertijd benadrukt de onderwijskoepel de belangrijke stappen die de afgelopen jaren zijn genomen om privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs te verbeteren. Alleen blijvende gezamenlijke inzet van de sector kan volgens de PO-Raad de cyberveiligheid in het onderwijs verbeteren. 

Bronnen: PO-Raad, Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics