Home Thema's Beveiliging en privacy Digitale veiligheid in top drie meest urgente vraagstukken onderwijs
Beveiliging en privacy

Digitale veiligheid in top drie meest urgente vraagstukken onderwijs

Nieuws

“Digitale veiligheid hoort in de top 3 van meest urgente vraagstukken, naast het lerarentekort en anders organiseren”. Dat zegt Paul Slegers, lid van de Adviesgroep Regie op ICT. De adviesgroep kwam voorjaar 2022 met een dringende boodschap: de kansen en risico’s van ICT in het onderwijs zijn zo groot, dat regie op dit thema geen uitstel duldt. De VO-raad inventariseert een half jaar later hoe het er nu voor staat.

In het voorjaar 2022 bracht de Adviesgroep Regie op ICT advies uit aan het bestuur en de leden van de PO-Raad en VO-raad over vier vragen:

  • Wat zijn de ICT-verantwoordelijkheden van schoolbesturen?
  • Waar moeten besturen aan voldoen?
  • Hoe kunnen de leden van PO-Raad en VO-raad hierover afspraken maken?
  • Welke ondersteuningsbehoefte hebben zij?
Adviesgroep kritisch

De Adviesgroep stelde dat er op korte termijn een normenkader nodig is, zodat alle scholen weten waaraan ze op het gebied van privacy en informatiebeveiliging moeten voldoen. De uitvoering vraagt om bewustwording, professionalisering en gezamenlijke ondersteuning.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen maakte daarop half juli in een kamerbrief bekend 6 miljoen euro te investeren in maatregelen om de digitale veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs te vergroten. Toch blijft de Adviesgroep kritisch: de 6 miljoen euro van het ministerie gaan naar de ontwikkeling van het normenkader en de centrale ondersteuning, niet naar de scholen. Voor de uitvoering is echter ook geld nodig.

Recht op een veilige leer- en werkomgeving

De bestuurders van de Adviesgroep vinden dat er snel zicht moet komen op de verwachte kosten voor scholen. De ontwikkeling van het normenkader mag hier echter niet op wachten. Het onderwerp is te urgent, zegt voorzitter van de adviesgroep Frits Hoekstra: “De veiligheid van leerlingen en medewerkers is in het geding. Zij hebben recht op een veilige leer- en werkomgeving, óók digitaal.” Paul Slegers, eveneens lid van de Adviesgroep: “Digitale veiligheid hoort in de top 3 van meest urgente vraagstukken, naast het lerarentekort en anders organiseren.”

De belangrijkste sleutel tot verandering is werken aan bewustwording en professionalisering. Vooruitlopend op de plannen van de minister onderzoeken de PO-Raad en de VO-raad hoe zij sleutelfiguren in de school kunnen ondersteunen en van elkaar laten leren, bijvoorbeeld via netwerken op het gebied van ICT. Inmiddels zijn er al verschillende netwerken actief.

Bron: VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Stijging ransomware aanvallen in het onderwijs
Zakkie alternatief voor mobieltjesverbod in onderwijs
Gelijke kansen in het onderwijs voor 3000 leerlingen met sociale robots