Home Thema's Beveiliging en privacy Hoe houd je als funderend onderwijs grip op digitalisering?
Beveiliging en privacy

Hoe houd je als funderend onderwijs grip op digitalisering?

Achtergrond

Wat is er nodig om als funderend onderwijs grip te houden op digitalisering? Daarover bogen acht bestuurders uit het po en vo zich in opdracht van de VO-raad, PO-Raad, Kennisnet en SIVON. Het resultaat is het rapport ‘Regie op ICT: noodzakelijke voorwaarde voor het beste onderwijs voor alle kinderen’.

Zowel de titel – Regie op ICT – als de ondertitel van het rapport – Ongemak en morele verantwoordelijkheid omzetten naar minimale standaarden en ontwikkelingslijnen voor ICT in het funderend onderwijs – geven al kernachtig aan waar het volgens de adviesgroep om draait.

Het rapport behandelt vervolgens waarom regie op ICT nodig is, wat de ICT-verantwoordelijkheden zijn van schoolbesturen en wat er nodig is om aan deze verantwoordelijkheden te voldoen. Ook gaat het rapport in op wat schoolbesturen zelf hebben te doen, wat er sectoraal is te doen en wat de overheid heeft te doen.

Het rapport eindigt met adviezen aan individuele collega-bestuurders en schoolbesturen, aan de besturen gezamenlijk, sectorraden, Kennisnet en SIVON, en aan de overheid.

Individuele collega-bestuurders en schoolbesturen
 • Neem kennis van en erken de verantwoordelijkheden die je als bestuurder hebt om digitale veiligheid, toegang tot digitaal leermateriaal en digitaal toetsen op orde te brengen.
 • Conformeer je aan strenge minimale standaarden die sectoraal worden ontwikkeld en vastgesteld.
 • Zet je in om de vrijblijvendheid rond collectieve samenwerking op het gebied van digitalisering te laten verdwijnen. Voel je verplicht om bestuurlijk samen te werken, om gezamenlijk slagvaardig te worden en regie te krijgen op ICT. Draag bij aan de slagkracht van de sector door aansluiting te zoeken bij partijen als SIVON.
 • Stimuleer het gesprek over veilig en bewust ICT-gebruik op de werkvloer. Maak hierbij gebruik van de beschikbare tools van Kennisnet en sectorraden, zoals de tool ‘Inzicht in ICT-voorwaarden’.
De besturen gezamenlijk, sectorraden, Kennisnet en SIVON
 • Spreek als vereniging (PO en VO) op de ALV’s in juni af dat er strenge minimale standaarden komen voor informatiebeveiliging en privacy waar alle besturen aan dienen te voldoen.
 • Vul deze afspraken aan met ontwikkelingslijnen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, digitaal toetsen en digitale leermiddelen waar alle besturen naar willen en moeten streven.
 • Vul deze minimale standaarden en ontwikkelingslijnen periodiek aan, om in te spelen op nieuwe beveiligingsissues en de nieuwste ontwikkelingen omtrent digitalisering;
 • Ontwikkel en verspreid kennis, instrumenten, praktijkvoorbeelden, gebruikerservaringen en landelijke standaarden.
 • Zet collectieve diensten zoals een CERT op waar besturen terecht kunnen voor ondersteuning bij het voorkomen en aanpakken van veiligheidsincidenten.
 • Leer van andere sectoren die op dit punt verder zijn, zoals gemeenten en het vervolgonderwijs (SURF).
 • Zorg voor krachtenbundeling met als doel: collectieve slagkracht richting leveranciers, betere vraagarticulatie op de leermiddelenmarkt en een gezamenlijke lobby richting de overheid.
 • Voer lobby richting politiek en ministerie voor meer middelen om invulling te kunnen geven aan de hier beschreven verantwoordelijkheden.
De overheid
 • Zorg voor overkoepelend beleid en regelgeving passend bij de actuele digitale werkelijkheid in scholen.
 • Stuur actief op het bereiken van minimale standaarden voor privacy en informatiebeveiliging.
 • Organiseer toezicht op regie op ICT, bijvoorbeeld door het onderwerp op te nemen in het inspectiekader.
 • Laat de verantwoordelijkheid die schoolbesturen en scholen hebben gekregen, gepaard gaan met extra middelen.

Het VO-Magazine publiceerde een interview met twee leden van de adviesgroep, voorzitter Frits Hoekstra, bestuurder van SCOPE scholengroep (po en vo) in Alphen aan den Rijn, en Egbert de Jong, algemeen directeur-bestuurder van de Montessori Vereniging Haarlemmermeer (po).

Bron: VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Stappenplan voor smartphonebeleid op school
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?