Home Thema's Beveiliging en privacy Informatieveiligheid en privacy blijven grootste bedreigingen voor hoger onderwijs
Beveiliging en privacy

Informatieveiligheid en privacy blijven grootste bedreigingen voor hoger onderwijs

Informatieveiligheid en privacy blijven grootste bedreigingen voor hoger onderwijs
Blog

Informatieveiligheid en privacy blijven de belangrijkste thema’s voor hoger onderwijs waarbinnen dreigingen plaatsvinden. Dat blijkt uit de tweede editie van het Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs.

Een mogelijke verklaring is dat digitale risico’s onverminderd groot zijn, en misschien zelfs groter zijn geworden vanwege de toenemende digitalisering. Corona heeft dit verder versterkt. Ook de hack bij Universiteit Maastricht eind 2019 staat bij veel instellingen nog helder op het netvlies.

Specifieke risico’s en dreigingen die volgens de instellingen toenemen zijn dan ook:

  • Online bedreigingen door bijvoorbeeld phishing en hacks
  • Datalekken
  • Informatieveiligheidsincidenten door het vele gebruik van digitale online platformen of menselijk gedrag
  • Identiteitsfraude

Ook gebeurtenissen binnen het thema sociale veiligheid worden door instellingen als hoog risico beoordeeld. Meerdere dreigingen binnen dit thema zijn in de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Zo werd er vaker gesproken over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag na de #MeToo-affaire, en werd ook (ervaren) racisme en discriminatie meer bespreekbaar door de maatschappelijke discussie rondom deze thema’s. Onderwerpen die breed in de samenleving spelen en daarmee ook in het onderwijs. Dit komt ook terug in de specifieke dreigingen die instellingen benoemen:

  • Polarisatie
  • Psychische problematiek
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Racisme en discriminatie
Maatschappelijke trends

In 2018 stelden de onderzoekers een lijst van zeven maatschappelijke trends op die invloed hebben op veiligheid en het crisismanagementbeleid van hogescholen en universiteiten.

1. Digitalisering van onderwijs en werkplekken

2. Maatschappelijke polarisatie

3. Medialogic, sociale media en nepnieuws

4. Afnemende risicotolerantie en aansprakelijkheid

5. Internationalisering

6. Open campus en ‘shared workspaces’

7. Mondiale onveiligheid

Deze trends zijn volgens de onderzoekers onverminderd relevant en daarom opnieuw opgenomen in de tweede versie van het Risico- en Dreigingsbeeld. Daarnaast signaleren de onderzoekers twee aanvullende maatschappelijke trends:

  • De toename van psychische problematiek bij studenten
  • De gevolgen van de huidige coronacrisis
Conclusie

De resultaten van het Risico- en Dreigingsbeeld 2021 laten een vergelijkbaar beeld zien met de eerste editie. Het merendeel van de risico’s is volgens de instellingen en de literatuur niet afgenomen, een enkel risico is licht toegenomen.

Het belang om als instelling weerbaar te zijn wordt zichtbaar door bewustwording en de bijkomende dynamiek na incidenten. Naast de individuele stappen van instellingen om de weerbaarheid te vergroten, is gezamenlijk optrekken als sector belangrijk.

Een aandachtspunt voor iedere onderwijsinstelling is de reflectie op de samenwerking met partners in de zorg- en veiligheidsketen (zoals politie, veiligheidsregio en GGD), die belangrijk zijn als het gaat om risico’s en dreigingen.

Breder geldt dat met de blijvend dynamische risico’s het steeds belangrijker wordt om de werelden van risicomanagement, veiligheid, continuïteitsmanagement en crisismanagement te verbinden met een integrale aanpak: gezamenlijk naar risico’s kijken vanuit verschillende disciplines, waaronder ook IT, HR, juridische zaken, communicatie en specialisten op het gebied van fysieke veiligheid en beveiliging wordt steeds relevanter. Een breed netwerk, zowel intern als extern, is hierbij belangrijk, aldus de onderzoekers.

Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs

Het Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021 geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten. Het is opgesteld in opdracht van het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (Platform IV-HO). De eerste editie ervan was in 2018.

Lees hier het hele rapport Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021.

Lees hier het nieuwsbericht van Onderwijscommunity over het rapport.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Dijkgraaf laat mbo vrij in keuze voor afstandsonderwijs
Hoe raakt cybersecurity het onderwijs?