Home Thema's Beveiliging en privacy Strenge EU-wetgeving cybersecurity terug te zien in de miljoenennota
Beveiliging en privacy

Strenge EU-wetgeving cybersecurity terug te zien in de miljoenennota

Nieuws

De miljoenennota van 2022 laat volgens branchevereniging NLdigital extra inzet zien wat betreft cybersecurity-eisen. Het Kabinet sorteert daarmee voor op de strenge wetgeving in de EU die eraan komt.

Vanuit de EU komen er grote, nieuwe wetten aan waarop de ministeries zich duidelijk voorbereiden. De Netwerk- en InformatieBeveiliging (NIB2) richtlijn stelt strenge cybersecurity-eisen aan een veel groter aantal bedrijven, inclusief bijbehorend toezicht van de Autoriteit Telecom. Daarnaast zet het kabinet stevig in op de Cyber Resilience Act, waarmee men strengere eisen wil gaan stellen aan individuele producten en de ondersteuning tijdens hun levensduur.

Investeren in een samenhangend beleid

Om een nieuwe stap in een samenhangend beleid te zetten gaan de cybersecurity-organisaties binnen de overheid (DTC, CSIRT-DSP en NCSC) de komende jaren fuseren in een nieuwe NCSC. Deze instelling krijgt grote taken. Daarom stijgt het budget van 10,4 miljoen in 2022 naar 51,2 miljoen in 2027. Daarnaast gaat de departement-overstijgende coördinatie van digitalisering van EZK naar BZK.

Digitale overheid

Het kabinet heeft verschillende plannen met de digitale overheid:

  • In de I-strategie Rijk 2021-2025 zijn de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het Rijk bepaald.
  • Voor het realiseren van een moderne IT-architectuur zet BZK vol in op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) met bouwstenen als DigiD en Mijn Overheid als basis.
  • Het kabinet heeft de ambitie om te komen tot een federatief datastelsel voor het delen van gegevens en meer transparantie voor inwoners over het gebruik van die gegevens.
  • Vanwege de toenemende digitale dreigingen wil BZK zelf het goede voorbeeld geven door te investeren in digitale vaardigheden en kennis onder (publieke) bestuurders.
  • Het kabinet wil de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) volledig verwerken in de inkoopeisen ICT van de gehele overheid. Daarmee worden Security-by-design en securitystandaarden harde vereisten.
Grote plannen

NLdigital verwacht de komende maanden vanuit het kabinet de volgende plannen:

  • Medio oktober: de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).
  • Voor het eind van het jaar: de Werkagenda Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
  • De komende periode: een Strategie Digitale Economie en het Actieplan Groene & Digitale Banen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bronnen: NLdigital, ICT/Magazine

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening