Home Thema's Digitaal lesgeven Bijna driekwart vo-leden AOb wil landelijk verbod mobieltjes in de klas
Digitaal lesgeven

Bijna driekwart vo-leden AOb wil landelijk verbod mobieltjes in de klas

Nieuws

Bijna driekwart van de vo-leden van de Algemene Onderwijsbond (73 procent) wil een landelijk verbod op mobieltjes in de klas. Bij de po-leden en de mbo-leden is dit ruim de helft, respectievelijk 54 en 57 procent. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 8000 AOb-leden.

Voortgezet onderwijs

AOb-bestuurder Jelmer Evers van de sector voortgezet onderwijs noemt het: “Een overduidelijke uitkomst. Onze docenten merken dat mobieltjes in de klas een heel nadelig effect hebben op de concentratie van de leerlingen. En dus op de effectiviteit van de les.” Naast de 73 procent van het vo die een landelijk verbod wil, wil 21 procent afspraken over mobieltjes in de klas maken per school of per onderwijsteam. De resterende 6 procent wil het zelf bepalen. Hoe ver zo’n landelijk verbod moet gaan, is wel de vraag. Evers: “Het is goed als de uitwerking van zo’n verbod ruimte laat voor dergelijk maatwerk per school. Maar de lijn is duidelijk: een meerderheid van onze leden wil die telefoons de klas uit hebben.”

Primair onderwijs

In het po zijn de meningen meer verdeeld. Daar wil 54 procent een landelijk verbod. Er is echter ook een grote groep die aangeeft dat er momenteel geen problemen zijn met mobiele telefoons. AOb-bestuurder Thijs Roovers: “Die groep geeft aan dat het wel belangrijk is om hier goede schoolafspraken over te maken – waar iedereen zich dan aan houdt. Er zijn ook collega’s die vinden dat een landelijk verbod moeilijk te handhaven is, en er zijn leden die de mobiele telefoon juist te zien als een verrijking.” Hoe nu verder is duidelijk aldus Roovers: “We zullen het gesprek hierover de komende tijd moeten blijven voeren.”

Middelbaar beroepsonderwijs

In het mbo, waar 57 procent een landelijk verbod wil ligt de situatie qua verbod volgens AOb-bestuurder Hendrik de Moel gecompliceerder: “Dat komt vooral omdat de overgrote meerderheid van de studenten in het mbo meerderjarig is. Bovendien gebruiken veel scholen telefoons om bijvoorbeeld two step verification van het schoolnetwerk mogelijk te maken.”

Ouderen en directies

In de enquête vallen nog twee zaken op:

  • In alle sectoren stemmen zowel oudere als jongere AOb-leden voor een verbod op mobieltjes in de les.
  • Directies zijn iets terughoudender over een landelijk verbod dan docenten en ondersteuners.
Smartphonebeleid op school: uit de praktijk

Hoe ga je om met smartphones op school? De VO-raad spreekt vijf scholen die elk een eigen beleid ontwikkelden en daar naar tevredenheid mee werken. In de eerste aflevering de Christelijke scholengemeenschap Buitenveldert. Op het CSB gaan de smartphones in elke les in de telefoontas en mogen ze er alleen uit als ze in de les worden gebruikt. Directeur Judith van der Boom: “Het uitgangspunt van dit beleid is het verhogen van het lesrendement en de concentratie van leerlingen.”

Het idee van een totaalverbod is bij het CSB geen onderwerp. Van der Boom vindt het een ingewikkelde discussie. “We gebruiken de telefoon voor heel veel facetten van ons leven, vanuit welke visie ga je dan een verbod instellen? Op welke manier leer je leerlingen dan om hiermee om te gaan? Een verbod zou ik alleen overwegen om het pedagogisch klimaat te verbeteren, niet omdat mensen zeggen dat de telefoon slecht is voor kinderen. Op dit moment hebben wij geen faciliteiten voor een verbod en is het daarom niet aan de orde.” Handhaving is in eerste instantie aan de docenten. Daarnaast is het een aandachtspunt voor schoolleiding en leerjaarcoördinatoren.

Van der Boom legt ook uit hoe de aanpak past binnen de onderwijsvisie van het CSB: “We willen – net zoals alle scholen – dat leerlingen actief bezig zijn met de les, dat ze opletten en meedoen. En niet dat ze met andere zaken bezig zijn. Dat is dus een afweging geweest. Daarnaast werken wij met het programma De Transformatieve School. Hiervoor ontwerpen we een gemeenschappelijk normatief kader waarin duidelijk is welke afspraken voor iedereen collectief hetzelfde zijn, zoals de afspraak dat telefoons aan het begin van de les in de telefoontas gaan. Ook wordt hierin beschreven in welke situaties afspraken persoons- en situatie afhankelijk zijn en welk gedrag juist de bedoeling is en wat we stimuleren.”

Bronnen: AOb, VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek