Home Thema's Digitaal lesgeven Digitalisering heeft negatieve invloed op welzijn staf en studenten
Digitaal lesgeven

Digitalisering heeft negatieve invloed op welzijn staf en studenten

Nieuws

Digitalisering heeft zowel bij studenten als bij de staf een negatieve invloed gehad op het welzijn. Dit geldt onder meer bij sociale connecties en communicatie. Dat blijkt uit een studie vanuit het Europese project Erasmus+ DIGI-HE, gedaan onder de vlag van de European University Association. Voor het onderzoek werden 88 studenten en 264 stafleden ondervraagd.

De onderzoekers onderscheiden drie welzijnsgebieden: gemeenschap en cultuur, beleid en praktijk, en institutionele kenmerken.

Gemeenschap en cultuur

Bij gemeenschap en cultuur zagen studenten en staf de grootste negatieve invloed van digitalisering bij sociale connecties (studenten 76%, staf 70%). Bij communicatie was dit zowel bij studenten als bij de staf 56%.

Beleid en praktijk

Bij beleid en praktijk laten de antwoorden zowel positieve als negatieve invloeden van digitalisering op het welzijn zien. Negatief zijn zowel studenten als staf over de werkdruk (42% studenten en 60% staf). Studenten zijn daarnaast ook negatief over de ondersteuning (48%) en het erkennen en waarderen (58%). Positief zijn zowel studenten als staf over de flexibiliteit (93% studenten en staf) en de nieuwe werk-privébalans (56% studenten, 51% staf).

Institutionele kenmerken

Bij institutionele kenmerken zijn zowel studenten als staf negatief over de invloed van digitalisering op transparantie (46% studenten, 52% staf). Studenten zijn daarnaast ook negatief over empathie (55%).

Aanbevelingen

Het rapport sluit af met aanbevelingen hoe instellingen studenten en staf gerichte en effectieve ondersteuning kunnen bieden:

  • Het welzijn van studenten en personeel moet onderdeel zijn van het beleid en de strategieën van de instelling, als onderdeel van de cultuur van de instelling. Het beleid en de strategieën moeten duidelijk worden gecommuniceerd en toegepast worden door zowel personeel als studenten.
  • Commitment om met regelmaat eerlijke en open gesprekken met personeel en studenten te voeren op alle lagen van de onderwijsinstelling met terugkerende feedbackmogelijkheden.
  • De leiding moet op alle niveaus van de instelling het goede voorbeeld geven en zichtbaar de normen en praktijken handhaven die het welzijn ondersteunen.
  • De instellingen moeten prioriteit geven aan investeringen, infrastructuur en middelen voor beter welzijn en accepteren dat er compromissen nodig zijn om een welzijnscultuur te creëren.
  • Studenten en onderwijspersoneel moeten als gelijke actoren betrokken worden en de ruimte krijgen de onderwijsgemeenschap in welzijn te ondersteunen.
  • Erkennen en belonen van uitzonderlijke inspanningen van studenten en personeel, daarbij rekeninghoudend met hun persoonlijke en professionele omstandigheden en grenzen.
  • Vaststellen en het duidelijk communiceren van institutionele waarden en verwachtingen met een gedragscode. De communicatie hiervan moet samengaan met hoe studenten en personeel deze code moeten naleven.
  • Onnodige hiërarchieën moeten tot een minimum worden beperkt.
  • Continue reflectie op de benadering van studentenwelzijn, verbeterpunten en mogelijkheden om welzijn te verankeren in de cultuur van de onderwijsinstelling.

Bron: Kennisbank Studentenwelzijn, ScienceGuide

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek