Home Thema's Digitaal lesgeven Dijkgraaf: digitalisering moet in dienst staan van goed onderwijs
Digitaal lesgeven

Dijkgraaf: digitalisering moet in dienst staan van goed onderwijs

Nieuws

Digitalisering moet in dienst staan van goed onderwijs voor iedere leerling. Bovendien moeten we de risico’s van digitalisering voor onderwijs adresseren. Als digitalisering de leerlingen meer slecht dan goed doet is het nodig om er paal en perk aan te stellen. Dat schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie op digitalisering in het funderend onderwijs uiteenzet.

In de brief geeft Dijkgraaf aan dat digitalisering voor hem nooit een doel is geweest, maar een middel om het onderwijs te verbeteren. Bovendien kan technologie in zijn ogen de rol van de leraar nooit vervangen. Technologie kan de leraar alleen ondersteunen. Daarom is het nodig, aldus Dijkgraaf, dat de leraar:

 1. de ruimte krijgt om te leren en innoveren en kan begrenzen waar nodig;
 2. kan vertrouwen op eigen digitale vaardigheden;
 3. beschikt over een rijk aanbod van kwalitatief goede en betaalbare (digitale) leer- en hulpmiddelen;
 4. kan rekenen op een goede, veilige en toekomstvaste infrastructuur.
Speerpunten

Bij elk van deze vier speerpunten licht Dijkgraaf in de Kamerbrief de noodzaak toe. Ook licht hij toe hoe het ministerie van OCW eraan werkt en wat dit van anderen vraagt.

Speerpunt 1. De leraar krijgt ruimte om te leren en te innoveren en kan begrenzen waar nodig

Aandachtspunten:

 • (Generatieve) AI
 • Digitaal afstandsonderwijs

Speerpunt 2. De leraar kan vertrouwen op zijn vaardigheden

Aandachtspunten:

 • Masterplan Basisvaardigheden en Expertisepunt Digitale Geletterdheid
 • Lerarenopleidingen, professionalisering en onderzoek

Speerpunt 3. De leraar beschikt over een rijk aanbod van kwalitatief goede en betaalbare (digitale) leer- en hulpmiddelen

Aandachtspunten:

 • De kwaliteit van leermiddelen is inzichtelijk
 • Betaalbaarheid en keuzevrijheid van leermiddelen is geborgd. Daarvoor zijn een aantal zaken nodig:
  • Gezamenlijk en professioneel inkopen
  • Investering in het open domein
  • Onderzoek naar LiFo en prijsontwikkeling van leermiddelen
 • Open standaarden voor een goed functionerende leermiddelenketen. Daarvoor zijn een aantal zaken nodig:
  • Leermiddelen zijn tijdig beschikbaar en bruikbaar en het aanbod is transparant
  • Juridisch borgen van de afspraken en standaarden in de leermiddelenketen

Speerpunt 4. De leraar beschikt over een veilige, betrouwbare en toekomstvaste infrastructuur

Aandachtspunten:

 • Een doordachte inzet van devices
 • Digitaal veilig onderwijs. Daarbij wordt gewerkt aan drie prioriteiten:
  • Een normenkader voor scholen
  • Bewustwording, professionalisering en ondersteuning
  • Toezicht en handhaving
 • Alternatieven voor Big Tech
 • Basisinfrastructuur op orde
PO-Raad positief

De PO-Raad laat in een reactie weten blij te zijn dat de minister een urgente visie op digitalisering in het funderend onderwijs heeft geformuleerd. Wel vindt de PO-Raad dat het op korte termijn tot concreet beleid moet leiden. De PO-Raad geeft aan graag mee te denken over het benutten van de positieve impact van digitalisering van het funderend onderwijs en het maximaal inperken van de risico’s.

Bron: Tweede Kamer, PO-Raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek