Home Thema's Digitaal lesgeven ‘Impact van corona op bovenbouw HAVO/VWO wijkt af van andere leerjaren en opleidingstypen’
Digitaal lesgeven

‘Impact van corona op bovenbouw HAVO/VWO wijkt af van andere leerjaren en opleidingstypen’

Achtergrond

De impact van corona op de HAVO/VWO bovenbouw wijkt af van die van andere leerjaren en opleidingstypen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek dat Femke Geijsel van de Radboud Docenten Academie, in samenwerking met Kim Höppener en Math van Loo van e-Loo en Annemarie van Langen en Tessa Jenniskens van KBA Nijmegen, uitvoerde in opdracht van de VO-raad. Een andere uitkomst is dat bij een kwart van de leerlingen de toereikendheid van de thuiswerkplek een wezenlijk verschil maakt in de leermotivatie.

Tussen 18 mei en 12 juli hebben bijna 22.000 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Daarbij ging het om vier vergelijkingsgroepen:

  • VMBO (bb,kb,gl,tl), PrO en ISK klassen van leerjaar 1 t/m 4
  • Dakpanklassen VMBO-t t/m VWO van leerjaar 1 t/m 3
  • VWO klassen (atheneum, gymnasium) van leerjaar 1 t/m 3
  • HAVO en VWO klassen van leerjaar 4 t/m 6

Inmiddels hebben de onderzoekers in een artikel een deel van de antwoorden op de gesloten vragen geanalyseerd. Bij vier aspecten van leermotivatie ging het om twee uitingen van autonomie – Online participatie als uiting van autonomie in het afstandsleren en Zelfvertrouwen in de leervorderingen als uiting van autonomie in het afstandsleren – en om twee uitingen van competentie – Leermoeite als uiting van gebrek aan competentie in het afstandsleren en Leermoeite als uiting van gebrek aan competentie in het afstandsleren.

De uitkomsten

Online participatie als uiting van autonomie in het afstandsleren
De leerlingen gaven aan een beetje tot redelijk te hebben geparticipeerd in de online lessen. De online lessen lijken daarmee niet in hoge mate bijgedragen te hebben aan de leermotivatie van de leerlingen. De HAVO- en VWO-bovenbouw participeerden naar eigen zeggen het minst actief.

Zelfvertrouwen in de leervorderingen uiting van autonomie in het afstandsleren
Alle leerlingegroepen hebben een redelijk zelfvertrouwen in de leervorderingen. Het zelfvertrouwen in de onderbouwgroepen is hoger met het opleidingstype. Net als bij online participatie laat de bovenbouw HAVO-VWO de laagste score zien.

Leerijver als uiting van competentie in het afstandsleren
De leerlingen geven aan redelijk ijverig te hebben geleerd. In de dakpan-onderbouw is dat het meest aan de orde. De bovenbouw HAVO-VWO scoort wederom het laagste. De leerlingen daarvan hebben zich in die zin dus minder competente leerders gevoeld in de periode van het afstandsonderwijs.

Leermoeite als uiting van gebrek aan competentie in het afstandsleren
Ook op leermoeite springen de HAVO-VWO bovenbouwgroepen er echt uit: zij ervoeren een beetje tot redelijke leermoeite; de overige groepen een beetje. Over het geheel genomen stellen de onderzoekers dat de leerlingen relatief weinig blijk geven van leermoeite in de periode van afstandsonderwijs.

Thuiswerken
impact van corona
Duidelijke significante verschillen in gemiddelde scores op de vier aspecten van leermotivatie tussen de leerlingen die (naar eigen zeggen) wel en geen toereikende thuiswerkplek hadden in de periode van afstandsonderwijs. Bron: van12tot18.

Uit het onderzoek over impact van corona komt ook naar voren dat dat de toereikendheid van de thuiswerkplek voor leerlingen uitmaakt. Daarbij hebben ze het over een kwart van de leerlingen voor wie dit echt een wezenlijk verschil maakt in hun leermotivatie.

De onderzoekers vragen zich af of de scholen dit onderscheid scherp op het netvlies hebben gehad. Ze zijn ook benieuwd naar samenhang met daadwerkelijke leerprestaties en zouden willen bekijken of er een koppeling met indicatoren daarvan mogelijk is. Maar bovenal denken ze op dit moment dat het voor scholen zaak is in de scenario’s voor hernieuwde schoolgebouwsluiting of afwezigheid van leerlingen goed rekening te houden met dit verschil.

Lees hier het volledige artikel over de impact van corona en het onderzoek. De volledige onderzoeksrapportage wordt voor het eind van 2020 gepubliceerd via de website van onder andere de VO-academie. 

Meer weten? Houd de websites https://www.voortgezetleren.nl/ en https://www.vo-academie.nl/ in de gaten voor verdere publicaties over dit onderzoek. Meer informatie: F.Geijsel@docentenacademie.ru.nl.

Bron: Vo-academie

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl