Home Thema's Digitaal lesgeven Inrichten digitaal klaslokaal maakt flexibel onderwijs mogelijk
Digitaal lesgeven

Inrichten digitaal klaslokaal maakt flexibel onderwijs mogelijk

Inrichten digitaal klaslokaal maakt flexibel onderwijs mogelijk
Achtergrond

ICT kan helpen om het onderwijs flexibeler te maken, het lerarentekort op te vangen en de werkdruk te verlichten. Kennisnet licht twee voorbeelden daarvan toe: een digitaal klaslokaal van de Haagse basisschool De Kameleon en een nieuwe digitale rekenmethode van de eveneens Haagse basisschool Erasmus. In beide gevallen geldt dat de inhoud leidend is.

Lerarentekort voor langere tijd goed opvangen

Maarten van Gelderen is programmaleider Digitale Technologie bij De Haagse Scholen, een stichting voor primair en speciaal onderwijs, met in totaal 51 scholen voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Van deze 51 zijn 43 reguliere basisscholen. Een daarvan is De Kameleon.

Van Gelderen vertelt dat twee vacatures voor groepsleerkracht op De Kameleon onvervuld bleven en dat de school niet nog meer ondersteunend personeel voor de klas wilde zetten. Om het lerarentekort toch goed voor langere tijd op te vangen werd een netwerk rond De Kameleon gevormd met externe ondersteuning en een expertiseteam met ict-contactpersonen van andere scholen binnen De Haagse Scholen. 

Digitaal klaslokaal benaderen vanuit de inhoud

Zo ontstond het Digitale Klaslokaal waarin een bevoegde leerkracht één dag in de week de bovenbouw lesgeeft via Teams. Om te voorkomen dat er daarbij teveel nadruk komt op het feit dat het een oplossing is voor het lerarentekort, benadert Van Gelderen het vanuit de inhoud: hoe draagt ICT eraan bij dat leerlingen beter leren, dat de digitale geletterdheid van leerlingen toeneemt en dat een leerkracht de prestaties van leerlingen beter kan volgen?

Digitaliseren van rekenmethode

Een andere school van De Haagse Scholen, OBS Erasmus, heeft vanaf groep 3 de rekenmethode gedigitaliseerd. Monique van Spronsen, leerkracht van groep 3, vertelt dat werkdruk verlagen daarvoor de belangrijkste reden is. In plaats van 25 schriftjes nakijken, hoeft ze nu alleen de analyses uit te lezen. Bovendien kan ze desgewenst meteen uitleg geven.

Volgens Van Spronsen is het belangrijk om te  weten waarom je digitaliseert. Daarom geeft ze eerst les en doet de leerling vervolgens alleen de verwerking digitaal. Van Spronsen onderkent dat digitalisering niet altijd beste oplossing is. Zo leren leerlingen beter spellen wanneer ze zelf woorden uitschrijven. Een spellingtoets daarentegen kan wel digitaal worden afgenomen.

Van Spronsen vindt dat iedere leerling aan het eind van de basisschool digitaal vaardig moet zijn. Daarbij hoort ook het waarschuwen tegen gevaren.

Onderwijs met digitalisering klaar voor de toekomst

Zowel Van Spronsen als Van Gelderen zijn ervan overtuigd dat het basisonderwijs met digitalisering aan de slag moet om klaar te zijn voor de toekomst. Er zijn te weinig leerkrachten. Daarom staat een andere organisatie van het onderwijs volgens hen hoog op de agenda.

Bron: Kennisnet.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening