Home Thema's Digitaal lesgeven Libanon Lyceum toetst thuis onder duidelijke voorwaarden
Digitaal lesgeven

Libanon Lyceum toetst thuis onder duidelijke voorwaarden

How to

Tijdens de lockdown van voorjaar 2020 liet het Rotterdamse Libanon Lyceum leerlingen al thuis toetsen. Dit moest snel worden opgezet en verliep niet helemaal eenvormig. Inmiddels heeft de school een toetsprotocol dat het hele proces van A tot Z beschrijft. Leerlingen die twijfelen of ze in aanmerking komen voor een thuistoets, vinden snel het antwoord in de beslisboom.

Op het Libanon Lyceum in Rotterdam fluctueert het aantal afwezigen door corona enorm. “Er is geen peil op te trekken”, vertelt Daphne Roelofs, docent economie en mentor. “Het ene moment heb je acht afwezigen in je klas, het andere moment geen enkele. We hebben een periode gehad dat 20 tot 25 procent van de leerlingen afwezig was.” Het ging daarbij voornamelijk om leerlingen die in quarantaine moesten vanwege anderen; het aantal besmettingen onder leerlingen bleef tot nu toe bescheiden. Van de 120 leraren zijn er inmiddels ongeveer acht afwezig geweest in verband met corona.

Geen grote achterstanden

Voor zover Roelofs kan overzien, heeft de regelmatige afwezigheid van leerlingen ook in de (voor)examenklassen nog niet tot grote achterstanden geleid. “We zien in de hele school wel dat de motivatie momenteel wat minder is. Het gedoe met mondkapjes en handen schoonmaken brengt ook onrust. Daarom halen we zoveel mogelijk bronnen van afleiding weg. In de hele bovenbouw moet iedereen nu voor elke les z’n mobiel in een speciale tas doen. Dat vinden leerlingen niet altijd leuk, maar het helpt wel.”

Aantal toetsversies beperken

Het team besefte dat de afwezigheid tijdens toetsweken ingrijpende gevolgen kan hebben. “Als een leerling tien dagen in quarantaine moet, mist hij een hele toetsweek. Dat betekent dat hij acht of negen toetsen moet inhalen, in een periode waarin de lessen alweer gaan over nieuwe onderdelen. Dat is allemaal bijna niet in te plannen. En collega’s moeten dan allerlei nieuwe toetsversies gaan maken. Het toetsen inhalen zou leerlingen en leraren zóveel extra werk opleveren.” Daarom werd besloten dat leerlingen die vanwege corona thuis zitten en niet ziek zijn, thuis toetsen mogen maken.

Groeidocument

Het toetsprotocol (zie kader) moet dit allemaal in goede banen leiden. Hierin staat precies onder welke voorwaarden leerlingen thuis toetsen mogen maken en welke stappen daarvoor nodig zijn. Roelofs maakte dit protocol vanuit de werkgroep Afstandsonderwijs samen met een andere leraar economie en de adviseur kwaliteit. De schoolleiding en de examensecretaris bekeken verschillende concepten en kwamen met suggesties. Er verschenen wel vijftien versies van het document, maar kort na de herfstvakantie trad het echt in werking. Het protocol is echter nog steeds een groeidocument: het wordt gaandeweg waar nodig aangepast. Daarbij spelen de ervaringen van leerlingen én supervisors een belangrijke rol.

Toetsprotocol en beslisboom

Met behulp van een beslisboom zien leerlingen snel of ze in aanmerking komen voor thuis toetsen. Ze zoeken in de boom hun eigen positie (bijvoorbeeld: ik heb een huisgenoot met corona-gerelateerde klachten) en zien dan of thuis toetsen een optie is.

In het protocol staat hoe en wanneer leerlingen moeten worden aangemeld voor een online toets, en welke apparatuur en stappen nodig zijn. De leerling opent Teams op zijn mobiel en plaatst de telefoon zodanig achter zich, dat de surveillant een goed beeld van hem heeft. Hij meldt zich aan op exam.net en krijgt via deze site de vragen binnen. Via dit programma kan hij ook vragen stellen aan de leraar. Na afloop kan hij via een QR-code zijn antwoordvellen inscannen en versturen.

Daphne Roelofs: “We hebben bepaalde aspecten die wel belangrijk zijn maar niet relevant voor leerlingen, niet vermeld in het protocol. Zoals welke processen van welke programma’s we gebruiken en hoe we surveillanten goed instrueren. Voor dat soort zaken hebben we checklijstjes gemaakt.”

Downloads
Lesgeven vanaf thuis

Het Libanon Lyceum heeft ook een oplossing bedacht voor wanneer leraren thuis zitten vanwege corona. Op de borden in alle lokalen hangen een camera en microfoon. Leraren die wel in staat zijn om les te geven, doen dat via Teams. De school heeft drie externe surveillanten ingehuurd via een uitzendbureau; mensen die een onderwijsopleiding doen of hebben gedaan. De surveillant start Teams op en de docent geeft van huis uit les. De surveillant ondersteunt de les en let erop dat de leerlingen deze echt volgen.

Geen oplossing voor lockdown

Roelofs ziet online toetsen als een mooie oplossing, maar niet voor alle situaties. “Het kan prima wanneer de scholen open zijn. Maar als de school onverhoopt helemaal op slot zou gaan, is deze manier van toetsen geen optie. Wij plaatsen maximaal drie leerlingen bij één surveillant, om zeker te zijn dat de online toets zonder onregelmatigheden wordt afgesloten. Als alle leerlingen online toetsen heb je zoveel surveillanten nodig, dat is ondoenlijk. We kunnen docenten ook niet vanuit huis laten surveilleren, want dan hebben ze geen supervisor om mee te kijken en hen te ondersteunen.”

Zij raadt collega-scholen die ook online toetsen willen opzetten, aan om vooral te kijken naar de betrouwbaarheid van programma’s. “Test ze. Loop desnoods het hele proces een keer door met een paar leerlingen uit de leerlingenraad, zodat je eventuele problemen meteen kunt oplossen.”

Dit is een bewerkte versie van een artikel op de VO-raad. Lees hier het volledige artikel.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics