Home Thema's Digitaal lesgeven Mijlpalen MBO bij digitalisering in het onderwijs
Digitaal lesgeven

Mijlpalen MBO bij digitalisering in het onderwijs

Mijlpalen MBO bij digitalisering in het onderwijs
Achtergrond

Het MBO bereikt in 2023 maar liefst zeventien digitale mijlpalen. Naar aanleiding daarvan ging MBO Digitaal in gesprek met MBO Digitaal-voorzitter Pauline Satter, MBO Raad-bestuurder en portefeuillehouder digitalisering Mirjam Koster en Chief Digital Officer MBO Martijn Timmer over hun hoogtepunten uit 2023 en verwachtingen voor 2024.

Zeventien mijlpalen digitalisering in het onderwijs

Begin 2024 zette MBO Digitaal de zeventien digitale mijlpalen op een rij:

 1. Verkenning regie op studiedata gepubliceerd
 2. Start Leergang Flexibiliseren in het mbo
 3. Het programma Edu-V formuleert 4 prioriteiten
 4. Digitaliseringsimpuls wordt Npuls
 5. Eerste positieve test met digitale gegevensuitwisseling examinering
 6. Bestuurder Pauline Satter wordt nieuwe voorzitter MBO Digitaal
 7. Samenwerking MBO Raad en SURF voor cyberveiligheid
 8. Nulmeting Cyberveiligheid mbo
 9. Extra ronde Monitor Leren en lesgeven met ict
 10. Kick-off Npuls sleutelteams (mbo)
 11. Ondertekening Convenant Cyberveiligheid
 12. Meerjarenplan en Digitaliseringsstrategie gepubliceerd
 13. Eerste DPIA voor het hele mbo
 14. Eerste conferentie Netwerk Examinering en Digitalisering
 15. Eenjarig bestaan van het programma Cyberveiligheid
 16. Vier scholen aan de slag met onderzoekswerkplaats 
 17. Mbo bereidt zich voor op microcredentials
Reactie van trio op mijlpalen 2023

Satter vindt terugblikkend de leergang ‘sturing geven aan digitalisering’ die met mbo-bestuurders is gedraaid en de daaruit ontstane drive om ‘met elkaar de goede dingen te doen’ het hoogtepunt. Koster is vooral blij dat Npuls intussen staat als een huis, waarbij het mbo definitief het plekje heeft gevonden tussen het hbo en wo. Timmer tenslotte vindt het vooral mooi wat het team MBO Digitaal in 2023 voor elkaar heeft gebokst. 

Verwachtingen van het trio voor 2024

Koster verwacht dat 2024 vooral het jaar wordt van de microcredentials. Het vervolgonderwijs wenst ze toe dat er één nationale kernregistratie komt. Timmer hoopt dat veel scholen gaan aansluiten bij de initiatieven uit 2023 van MBO Digitaal en publiek-private partijen bij de koppeling en betere uitwisseling van (examen)gegevens. Ook wil ze helpen de vraag te beantwoorden hoe we ons onderwijs meer wendbaar en flexibel kunnen inrichten, bijvoorbeeld via een nationale kernregistratie. Daarbij gaat het niet om het systeem, maar om het feit dat de studentinschrijving centraal wordt geregeld. Satter tenslotte hoopt drie dingen: dat in 2024 álle scholen actief gaan deelnemen aan MBO Digitaal, dat MBO Digitaal de collectieve voorzieningen verder uitbouwt en dat er een gezamenlijke visie wordt ontwikkeld over waar we over tien jaar willen staan op het gebied van digitalisering.

Het trio over docenten en digitalisering

Satter ziet dat docenten door digitalisering andere vaardigheden inzetten, leren differentiëren met digitale middelen en daar hun les omheen bouwen. De verschillende opvattingen van docenten over ChatGPT bevestigden haar dat een digitaliseringsstrategie misschien niet zo gek is. Volgens Koster hangt veel af van het onderwijsteam. Koster neigt ernaar om generatieve AI vooral te zien als disruptieve ontwikkeling in het palet, omdat het de klassieke overdracht van kennis in het onderwijs lijkt te gaan doorbreken. Timmer tenslotte wil er voor waken om teveel zaken die niet goed gaan toe te schrijven aan de docenten. Mede daarom vindt ook hij een digitaliseringsstrategie die helpt  bij het aanbrengen van focus een goed idee.

Hoopvolle ontwikkelingen voor MBO op digitaal gebied

Het trio is hoopvol over de ontwikkelingen voor het MBO op digitaal gebied. Koster: “2024 wordt ook het jaar waarin we als MBO Raad richting een volgende fase van samenwerking gaan, anticiperend op de netwerksamenleving waarin we leven. Dat heeft een positieve invloed op hoe we digitalisering, maar ook thema’s als internationalisering en onderzoek, aanvliegen. Tegelijkertijd nodigt het uit om te kijken wat we binnen het mbo en in afstemming met hbo en wo efficiënter, meer samen kunnen doen.”

Satter: “In alles merk je dat wat we als mbo op digitaal gebied hebben bereikt, door anderen wordt gezien en gewaardeerd. De ‘zaaigrond’ is groot en vruchtbaar. De potentie en lijntjes zijn alom aanwezig. We hebben het tij mee, ook omdat op onze scholen en daaromheen overal mensen in het verhaal van digitalisering geloven en het verder willen brengen.”

Timmer: “In onze publieke rol pakken we de regie op steeds meer digitale thema’s vanuit het bewustzijn dat het echt goed is voor het mbo-onderwijs. Ook bestuurders zitten steeds meer zelf aan het stuur. Als je dat weet en ziet welke mensen actief zijn op het thema digitalisering, dan verwacht ik eind dit jaar een nog mooiere lijst met bereikte mijlpalen, met misschien nog meer impact. Nu is het momentum om met elkaar door te gaan en serieus door te pakken!”

Bron: MBO Digitaal.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library