Home Thema's Digitaal lesgeven Mobielverbod op school in vo levert verschillende voordelen op
Digitaal lesgeven

Mobielverbod op school in vo levert verschillende voordelen op

Mobielverbod op school in vo levert verschillende voordelen op
Achtergrond

Veel scholen in het vo zien na de invoering van de nee-tenzij regeling op school van 1 januari 2024 positieve effecten op de sfeer in school en het gedrag van leerlingen. Leerlingen hebben door het mobielverbod op school meer aandacht voor de les en voor elkaar, het pestgedrag via sociale media neemt af en de pauzes bruisen weer. Dit blijkt uit een enquête van De Volkskrant onder 228 middelbare scholen.

Reactie op richtlijn mobielverbod op school

De nee-tenzij regeling geeft aan dat mobieltjes niet zijn toegestaan in de klas tenzij er een medische of educatieve reden is voor het gebruik ervan. Dit veroorzaakt de nodige uitdagingen, bijvoorbeeld hoe MFA-beveiliging toe te passen in de klas? Uit de enquête van De Volkskrant komt naar voren dat het overgrote deel van de vo-scholen (84 procent) de nee-tenzij regeling integraal overneemt, 13 procent doet dit deels en 7 procent volgt de richtlijn weliswaar formeel niet op maar spreekt wel af dat de mobieltjes weliswaar de klas in mogen, maar daar in een speciale tas of kluis worden opgeborgen.

Bijna helft scholen strenger dan advies overheid

Van de scholen is bijna de helft (47 procent) strenger dan de overheid adviseert: leerlingen mogen hun mobiel meer naar school nemen maar moeten deze gedurende de hele dag in de kluis leggen. Bij 42 procent van de scholen mag de mobiel niet in de klas gebruikt worden. Buiten het klaslokaal mag dit wel. Bij 1 procent mag de mobiel zelfs niet mee naar school worden genomen. De resterende 23 procent heeft een ander beleid.

Maatschappelijke en praktische bezwaren

In het artikel in De Volkskrant noemen de scholen waarbij de mobiel niet in de klas maar wel buiten de klas gebruikt mag worden zowel maatschappelijke bezwaren – ‘ze moeten leren omgaan met hun mobiel anders hebben toekomstige werkgevers en de maatschappij er last van’ – als praktische bezwaren – ‘in de kantine wordt vaak met de mobiel betaald en roosterwijzigingen worden online doorgegeven’.

Helft van scholen wil verbod in plaats van regeling

De helft van de scholen die deelnamen aan de enquete wil een verbod op mobieltjes in de klas zoals in Frankrijk. Voornaamste argumenten daarvoor zijn dat een verbod toepassing en handhaving van regels eenvoudiger maakt en dat het discussies met ouders en leerlingen voorkomt.

Scholen die tegen een verbod zijn geven als argumenten dat de huidige regeling voldoende is en dat een verbod lastig te handhaven is.

Tijdelijk inleveren mobiel populairste strafmaatregel

Als strafmaatregel vinden scholen het tijdelijk inleveren van de mobiel het meest gepast (85 procent). Andere opties bij deze vraag waar meerdere antwoorden mogelijk waren zijn een waarschuwing (15 procent), de leerling moet zich de volgende dag vroeger op school melden (13 procent) en de leerling moet nablijven (12 procent).

Nulmeting verwachtte ook positieve effecten

De positieve effecten uit de enquête komen overeen met resultaten van de ‘Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs; Tabellenrapport nulmeting’. Uit deze meting die in december 2023 werd gedaan door de onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon en waarvan de resultaten begin februari 2024 werden gepubliceerd, kwam naar voren dat 14,0 procent een zeer positief effect verwachtte van de nee-tenzij regeling op het welbevinden van leerlingen en het school- en klasklimaat en 57,7 procent een positief effect.

Bronnen: De Volkskrant, VOS/ABB.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang