Home Thema's Digitaal lesgeven Monitor hybride onderwijs over onderwijs op afstand in het basisonderwijs
Digitaal lesgeven

Monitor hybride onderwijs over onderwijs op afstand in het basisonderwijs

Monitor Hybride Onderwijs
Achtergrond

Het overgrote deel van de basisscholen heeft het afgelopen voorjaar de omschakeling naar onderwijs op afstand snel opgepakt. Dat blijkt de eerste rapportage van de ‘Monitor hybride onderwijs; Rapportage over het primair onderwijs’ van PO-raad en Kennisnet, uitgevoerd door onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Bijna alle deelnemende schoolleiders en ICT-coördinatoren geven aan dat er binnen een week een protocol of draaiboek beschikbaar was voor onderwijs op afstand. In januari 2021 verschijnt een vervolgrapportage met verdiepende analyses rondom hybride onderwijs.

Aan de Monitor hybride onderwijs namen tot aan de eerste rapportage 162 scholen in het primair onderwijs deel. 829 Leraren, 166 schoolleiders, 3797 ouders en 2603 leerlingen deelden hun ervaringen met onderwijs op afstand.

Het merendeel van de ouders is positief over de ondersteuning die de school bood bij het schoolwerk thuis. Twee derde van de ouders geeft aan (bijna) elke schooldag een gestructureerd lesprogramma te hebben ontvangen. De andere ouders ontvingen dit niet of slechts één of twee keer per week. 

Het contact tussen leraar, ouder en leerling werd wisselend georganiseerd. Een kwart van de ouders vond het contact met de school onvoldoende. De helft van de ouders zegt zelfs dat er nauwelijks individueel contact is geweest tussen de leraar en hun kind.
Voor ouders zijn een helder lesprogramma en contact met de leraar een belangrijke houvast in de ondersteuning van hun kind. Leerlingen kunnen pas goed met hun schoolwerk bezig zijn als ze weten wat er van hen verwacht wordt en ze goede ondersteuning krijgen.

Veel scholen hebben dit voorjaar geïnvesteerd in de ICT-randvoorwaarden voor goed thuisonderwijs. Er zijn devices aangeschaft voor leraren en leerlingen. Via SIVON zijn meer dan 15.000 laptops verspreid onder leerlingen waar dat het hardst nodig was. Leraren, ouders en leerlingen hebben ondersteuning gehad in het omgaan met software en toepassingen voor onderwijs op afstand. Toch waren er nog steeds leraren en leerlingen waarbij de omstandigheden voor onderwijs op afstand niet goed waren. Bijvoorbeeld omdat er gewerkt moest worden op een verouderde computer of omdat de internetverbinding slecht was. Over de beschikbaarheid van educatieve software zijn zowel leraren als schoolleiders en ICT-coördinatoren niet onverdeeld positief. Bijna twee vijfde vindt dat er niet of slechts enigszins voldoende keuze is op dat gebied. 

Lees hier het oorspronkelijke artikel op de website van de PO-raad en hier het artikel erover op Kennisnet.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Verras de student met een persoonlijke leerroute