Home Thema's Digitaal lesgeven Nadira Saab over monitor die digitalisering funderend onderwijs meet
Digitaal lesgeven

Nadira Saab over monitor die digitalisering funderend onderwijs meet

Achtergrond

Waarom is MYRA ontwikkeld, een monitor die de digitalisering in het funderend onderwijs meet? Wie kan er meedoen en wat hebben scholen eraan? Op deze en andere vragen geeft Nadira Saab, lid van de Wetenschappelijke Raad, antwoord in een gesprek met Netwerk Mediawijsheid.

MYRA is een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-Raad. Saab vertelt dat MYRA is ontwikkeld omdat het funderend onderwijs behoefte heeft aan een monitor die de stand van zaken rond digitalisering weergeeft. MYRA onderzoekt verschillende thema’s rond digitalisering zoals digitale geletterdheid, ICT-bekwaamheid en professionalisering, maar ook innovatie, leermiddelen, privacy en informatiebeveiliging. Daarmee geeft MYRA een integraal beeld van de stand van zaken rond digitalisering. Aan MYRA kunnen leraren, ict-coördinatoren, schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs (zowel regulier als speciaal) deelnemen.

Stand van zaken en ontwikkeling digitalisering

De resultaten worden op sectorniveau gepresenteerd. Deelnemende scholen kunnen ook een school- of bestuursrapportage krijgen zodat ze hun eigen resultaten kunnen vergelijken met die van de sector. De school kan de resultaten gebruiken om het gesprek binnen schoolteams en besturen aan te gaan over visie en mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering.

Bij voldoende deelname worden de resultaten uiterlijk juni 2023 gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de monitor jaarlijks plaatsvindt, zodat niet alleen de stand van zaken maar ook de ontwikkeling van digitalisering in het funderend onderwijs gemonitord kan worden. Scholen kunnen zo evalueren of gestelde doelen behaald zijn.

Over Nadira Saab

Nadira Saab is lid van de Wetenschappelijke Raad. Ze is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet en als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

Deelnemen aan MYRA kan tot eind februari 2023 via dit aanmeldformulier.

Bron: Netwerk Mediawijsheid

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics