Home Thema's 3. Digitaal lesgeven Participatie bij online onderwijs verbeteren
3. Digitaal lesgeven

Participatie bij online onderwijs verbeteren

Participatie bij online onderwijs
How to

Tijdens de huidige corona crisis worden veel lessen online op afstand gegeven. Een risico van het geven van online onderwijs is dat niet alle studenten op eenzelfde manier toegang hebben tot het onderwijs en/of op eenzelfde wijze kunnen participeren aan de les waardoor er ongelijkheid kan ontstaan tussen studenten. Wat zijn zaken die een rol kunnen spelen bij verminderde toegang en participatie bij online onderwijs? En hoe kun je de sense of belonging verbeteren en de toegankelijkheid van het onderwijs? Een blog van HAN University of Applied Sciences zette het op een rij en geeft tips.

Problemen met toegankelijkheid

De blog begint met een inventarisatie van de problemen met ‘sense of belonging’ (ook wel sociale connectiviteit):

 • Aanwezigheid van onveilige sociale situaties en/of ongelijke relaties tijdens het online leren
 • Aanwezigheid van sociale angst(stoornis) of andere problemen met de geestelijke gezondheid
 • Gebrek aan gevoel van autonomie en zelfregulatie tijdens het online leren

Vervolgens zet de blog de problemen met toegankelijkheid op een rijtje:

 • Gebrek aan toegang tot goede WIFI aansluiting of ander materiaal/digitale tools
 • Gebrek aan de juiste (digitale) skills om goed online te kunnen werken
 • Aanwezigheid van lichamelijke beperkingen in bijv. visus of gehoor bij de student
 • Aanwezigheid van een stoornis zoals AD(H)D, dyscalculie of dyslexie
Tips voor sense of belonging

De blog geeft ook een aantal tips om de ‘sense of belonging’ te verbeteren:

 • Investeer in het creëren van een positief, open en veilig leerklimaat en een cultuur van samen leren
 • Werk tijdens je online les aan groepsbinding om een open en veilig groepsgevoel te creëren
 • Maak in de (online) les ruimte voor het gesprek over het welbevinden van studenten. Online Onderwijs verleidt tot heel taakgericht bezig zijn, maar studenten hebben het juist nu nodig om te praten over hoe het met ze gaat.
 • Wissel synchroon en asynchroon online onderwijs af zodat er ruimte is voor zowel samenkomst als ruimte voor de student om te studeren in eigen tijd, tempo en manier (en het is ook goed voor de toegankelijkheid van het onderwijs)
 • Speel in je (online) onderwijs in op de belevingswereld van de studenten en voorzie in mogelijkheden die individuele keuzes en autonomie verhogen
 • Organiseer het formeren van groepen door bijvoorbeeld random groepen in te delen in plaats van dat studenten zelf groepjes gaan maken
 • Houd bij het ontwikkelen en ontwerpen van je onderwijs rekening met culturele verschillen, bijvoorbeeld door er rekening mee te houden dat verschillende groepen met andere achtergronden ook op een verschillende manier kunnen reageren op situaties of voorbeelden

Daarna volgen tips om de toegankelijkheid van onderwijs te verbeteren:

 • Vraag actief (door bijv. een poll in te zetten) wat studenten nodig hebben om goed te kunnen studeren (bijv. hulpmiddelen) en of ze toegang hebben tot de juiste digitale tools (WIFI, Laptop e.d.) om online onderwijs te kunnen volgen
 • Denk na of het nodig is altijd synchroon via een video verbinding les te geven, streamen van video lukt alleen bij een goede internet connectie. Je kan ook je college of een virtuele meeting vantevoren opnemen, zodat mensen het later kunnen terugkijken of evt. kunnen downloaden (asynchroon).
 • Bied een duidelijke structuur aan in zowel je online lessenreeks als je digitaal (leer)materiaal
 • Geef studenten tijdens je onderwijs keuzes in het type onderwijs materiaal dat ze kunnen gebruiken, hoe ze leerstof tot zich willen nemen, hoe ze kunnen aantonen dat ze het leerdoel behaald hebben en/of de manier waarop ze een toets of opdracht kunnen inleveren
 • Zorg ervoor dat de (leer)materialen die je verspreidt goed toegankelijk zijn en te gebruiken op elk device

Lees hier de complete blog van HAN University of Applied Sciences.

Delen:
Trending topics
Aanpassen aan het nieuwe onderwijslandschap: hoe doe je dat?
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl