Home Thema's Digitaal lesgeven Smart Education Monitor 2023: Twee derde positief over digitalisering van het onderwijs
Digitaal lesgeven

Smart Education Monitor 2023: Twee derde positief over digitalisering van het onderwijs

Smart Education Monitor 2023 Twee derde positief over digitalisering van het onderwijs
Achtergrond

Van de leerlingen/studenten, docenten en ouders is twee derde in algemene zin positief over digitalisering in het onderwijs. Dat is een van de conclusies uit de Smart Education Monitor 2023 van Newcom Research & Consultancy.

Verschillende doelgroepen ondervraagd voor Smart Education Monitor 2023

De vragenlijst is voorgelegd aan de volgende doelgroepen binnen het onderwijs:

  • Leerlingen voortgezet onderwijs (vo)
  • Studenten middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Studenten hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (hbo/wo)
  • Docenten (van po tot wo)
  • Ouders met kind(eren) op het vo of mbo
  • Professionals 18 jaar of ouder in het kader van Leven Lang Leren
Zes conclusies uit het onderzoek

Het onderzoek leverde zes conclusies op:

1 Twee derde van de leerlingen/studenten, docenten en ouders is in algemene zin positief over digitalisering in het onderwijs.

Van deze groep zijn docenten het meest positief (74%), gevolgd door ouders (68%) en leerlingen/studenten (65%). Wanneer we bij de leerlingen/studenten per sector kijken is de waardering bij hbo/wo het hoogst (74%), gevolgd door vo (64%). Bij mbo is het met 55% het laagst.

2 Over de meerwaarde van kunstmatige intelligentie in het onderwijs zijn vooral po- & mbo-docenten terughoudender dan de overige groepen.

Van zowel leerlingen/studenten (vo tot wo) als docenten als ouders kinderen vo/mbo vindt ruim de helft dat digitale innovaties het onderwijs beter maken. De percentages zijn respectievelijk 52, 55 en 56%. Over de stelling ‘Ik vind dat kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, een aanwinst is voor het onderwijs’ is het enthousiasme veel minder groot. Daar is slechts 35% (leerlingen/studenten vo tot wo), 22% (docenten) en 39% (ouders kinderen vo/mbo) het mee eens. Over beide stellingen zijn docenten po en mbo het minst enthousiast.

3 Leerlingen en ouders zijn redelijk tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van digitale leermiddelen in de klas.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een digitaal schoolbord vooral wordt gebruikt in het vo (84%) en in mindere mate in het mbo (54%). Het minst is het in het hbo/wo (39%). Bij digitale leermiddelen is het gebruik vergelijkbaar bij vo (47%) en mbo (48%). Ook hier is het gebruik in het hbo/wo aanmerkelijk lager (28%). Zowel leerlingen/studenten (73%) als docenten (72%) als ouders (69%) vinden de digitale leermiddelen gebruiksvriendelijk. Over het zoveel mogelijk gebruiken van digitale leermiddelen in de les zijn de ouders het meest enthousiast (54%), gevolgd door de leerlingen/studenten (40%). Docenten zijn het minst enthousiast (23%).

4. Mbo-studenten zijn kritischer over online lessen dan studenten in het hoger onderwijs.

Ruim de helft van de studenten hbo/wo (54%) vindt de mix tussen online lessen en (fysieke) lessen prima; bij de mbo-studenten is dit maar 38%. Van de mbo-studenten vindt een derde (33%) dat er teveel online lessen op afstand worden gegeven. Bij  studenten hbo/wo is dit maar een vijfde (21%). Ruim de helft (51%) van de studenten hbo/wo vindt dat de docenten goed in staat zijn online lessen te verzorgen. Bij mbo-studenten is dit percentage met 30% veel lager.

5. Twee op de drie gebruikers kan gemakkelijk overweg met de online platforms op school. De beleving verschilt vooral op vormgeving, overzichtelijkheid en ondersteuning.

Zowel leerlingen/studenten (vo tot wo) als docenten (po tot wo) als ouders kinderen vo/mbo geven aan dat het gebruik van de verschillende platforms op school weinig moeite kost (62, 65 en 65%). Bij leerlingen/studenten is het vertrouwen in de platforms het laagst (47%), bij docenten iets hoger (54%) en bij ouders kinderen vo/mbo het hoogst (61%).

6. Online opleiders en leerplatforms spelen een belangrijke rol in het opleiden van professionals. Het belang en gebruik neemt naar verwachting toe, vooral onder jongeren.

1 op de 4 professionals heeft in de afgelopen 3 jaar een online opleiding gevolgd bij een commerciële opleider. Onder jongeren is dit ruim een derde. Ruim 4 op de 10 professionals verwacht in de komende jaren een online cursus of online training te volgen. Onder jongeren is dit ruim de helft. Zowel studenten als professionals zien toenemend belang en meerwaarde van online leerplatforms als aanvulling op het reguliere onderwijs.

Bron: Nationale Onderwijsgids, Newcom.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics