Home Thema's Digitaal lesgeven Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
Digitaal lesgeven

Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter

Smartphonebeleid vo-scholen op orde praktijk loopt achter
Achtergrond

Een klein half jaar na de ingangsdatum van het ‘nee, tenzij’-beleid heeft bijna 94% van de deelnemers aan een poll van de VO-raad smartphonebeleid conform de landelijke afspraak. Bij 62% werkt dit beleid ook goed in de praktijk. Het voornaamste knelpunt is volgens de respondenten de handhaving.

Afspraken smartphonebeleid vo-scholen

Het ministerie van OCW heeft bepaald dat sinds 1 januari 2024 het gebruik van mobiele telefoons niet meer is toegestaan op middelbare scholen. Scholen moesten zelf met leraren, leerlingen en hun ouders afspraken maken hoe dit er op hún school precies uit gaat zien. 

De afspraak wordt ‘nee, tenzij’ genoemd omdat ze zijn toegestaan onder twee voorwaarden:

  • Als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les. Bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid.
  • Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon mogen deze wel gebruiken. Bijvoorbeeld om medische redenen of door een beperking.
Belangrijkste uitkomsten poll VO-raad
  • 94% van respondenten heeft smartphonebeleid opgesteld dat conform de landelijk afspraak is.
  • Bij 62% werkt het beleid goed in de praktijk. Van de resterende 32% zegt ongeveer de helft nog tijd nodig te hebben, de andere helft zoekt actief naar manieren om de uitvoering van beleid te verbeteren.
Handhaving grootste knelpunt

De respondenten ervaren handhaving (38%) als grootste knelpunt, gevolgd door evalueren van beleid (30%), het waterbedeffect (25%) en het oplossingen vinden voor praktische problemen (20%). Van de respondenten zegt 25% geen knelpunten te ervaren. 

Over de poll van de VO-raad

De poll van de VO-raad is ingevuld door 115 respondenten, onder wie 89 schoolleiders, 8 rector-bestuurders en 14 bestuurders.

Hoe gaat VO-raad verder?

De VO-raad kijkt samen met Kennisnet hoe het waterbedeffect kan worden aangepakt. Bij het waterbedeffect verschuift de afleiding van smartphones naar andere devices, zoals laptops. De VO-raad adviseert scholen voor de zomer het smartphonebeleid te evalueren.

Bron: VO-raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek