Home Thema's Digitaal lesgeven SURF herijkt visie op digitale leeromgeving
Digitaal lesgeven

SURF herijkt visie op digitale leeromgeving

Nieuws

In 2012 kwam SURF met een eigen visie op de digitale leeromgeving van hoger onderwijs instellingen. Tien jaar later is er een herijking van deze visie. Met onder meer aandacht voor de impact van ontwikkelingen binnen het onderwijs en technologie op de digitale leeromgeving.

Nieuw in de publicatie van 2012 was, dat de digitale leeromgeving werd beschouwd als een modulair systeem. Daardoor werd de inrichting van de digitale leeromgeving flexibel en aanpasbaar aan nieuwe wensen en behoeften. De nieuwe publicatie van 2022 bouwt hierop voort.

De publicatie bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt het startpunt en de aanpak van de herijking van de visie op de digitale leeromgeving beschreven. Vervolgens worden in deel 2 de vier centrale thema’s toegelicht: het sourcing trilemma, nieuwe afwegingen tussen fysiek en online onderwijs, accreditatie versus begeleiding en continue doorontwikkeling. In deel 3 wordt ingezoomd op de 28 aspecten die horen bij de vier centrale thema’s: wat is de huidige situatie van elk aspect en wat is de verwachting voor 2027? En welke invloed hebben bedreigingen als cybercrime, kwaliteit van data en legacy? Deze aspecten zijn verdeeld over drie invalshoeken en bedreigingen.

Invalshoek onderwijskundig
 • De maatschappelijke functie van onderwijs
 • Flexibilisering
 • Literacy, deskundigheid en support
 • Microcredentials en badges
 • Hybride onderwijs en blended onderwijs(werk)vormen
 • ICT in de fysieke omgeving (facilitaire kant)
Invalshoek informatiekundig
 • Stroomlijnen van processen, procedures en standaardisering
 • Content en open educational resources
 • Afhankelijkheid van big five en eigenaarschap van data
 • Gebruik van data in het onderwijs
 • Learning analytics en personal analytics
 • Synthetic media en deepfakes
 • AI in het onderwijs
 • AR en VR (XR) in het onderwijs
 • Video ontwikkelingen
 • Digitaal (ondersteund) assessment en toetsing
 • Vinden en selecteren van educatieve applicaties
Invalshoek techniek
 • Infrastructuur
 • Sourcing
 • Devices
 • Internet of things
 • Naar een landelijke digitale leeromgeving
 • Ontwikkelmethodieken, programmeren en coderen
 • EdTech
Bedreigingen
 • Organisatie van het onderwijs vanuit een fysiek onderwijs paradigma
 • Cybercrime
 • Uitfaseren als pijnpunt
 • Legacy en kwaliteit van data

Bij de herijking van de visie op de digitale leeromgeving heeft SURF gebruik gemaakt van de Hype Cycle van Gartner. Deze werkvorm en een afgeleide hiervan zijn beschreven in deel 4. Deze werkvormen zijn ook digitaal verkrijgbaar op de website van SURF.

Om input voor de publicatie op te halen ondervroeg SURF ruim 30 experts, werd een digitale rondetafelbijeenkomst gehouden en werd een actieve sessie verzorgd op de Onderwijsdagen 2021.

Bron: SURF

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek