Home Thema's Digitaal lesgeven Thuis of in de kluis-beleid zorgt voor meer real-life interactie en minder afleiding op scholen
Digitaal lesgeven

Thuis of in de kluis-beleid zorgt voor meer real-life interactie en minder afleiding op scholen

Thuis of in de kluis-beleid zorgt voor meer real-life interactie en minder afleiding op scholen
Achtergrond

Een thuis of in de kluis-beleid (lees: smartphoneverbod) zorgt voor minder afleiding, positieve effecten op sociale en lichamelijk gezondheid door meer real life sociale interactie en meer bewegen, gezelligere pauzes en minder online pestgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de effecten op leerlingen van een thuis of in de kluis-beleid op scholen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

 • 21% van de bevraagde leerlingen geeft aan na invoering van de nieuwe smartphoneregels minder afgeleid te zijn in de les. 
 • Veel leerlingen geloven dat het smartphoneverbod in de school positieve effecten kan hebben op hun sociale en lichamelijke gezondheid, doordat er meer sprake is van real-life sociale interacties en ze meer bewegen. 
 • Meer dan de helft van de leerlingen zegt na de invoering van een ‘thuis of in de kluis’-telefoonbeleid meer te zijn gaan praten met vrienden en klasgenoten.
 • 40% geeft aan dat de pauzes gezelliger zijn geworden.
 • Leerlingen zien minder (online) pestgedrag.
Aandachtspunten naar aanleiding van de uitkomsten

De onderzoekers noemen nog wel een aantal aandachtspunten:

 • Het percentage leerlingen dat aangeeft minder afleiding in de les te ervaren is relatief laag. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen in de klas op hun laptop of ipad zijn gaan doen wat ze eerst op de telefoon deden.
 • Pestgedrag kan zich verplaatsen van online naar offline.,
 • Er kunnen problemen ontstaan voor sociaal minder vaardige leerlingen, die zich voorheen konden terugtrekken in hun telefoon. De onderzoekers pleiten daarom voor maatwerk, bijvoorbeeld door leerlingen voor wie het nieuwe beleid een erg grote overgang is, extra begeleiding aan te bieden.
 • Als leerlingen zich onvoldoende betrokken voelen, of ervaren dat hen iets wordt afgenomen, kunnen ze zich eerder tegen het beleid keren. De onderzoekers adviseren scholen daarom om
  • leerlingen te betrekken in de totstandkoming en uitvoering van het beleid;
  • samen met leerlingen naar oplossingen te zoeken voor praktische uitdagingen, zoals de beperktere bereikbaarheid door het smartphoneverbod en de verminderde toegang tot zaken zoals roosters.
 • Eenduidigheid in de regels en in het handelen en handhaven vanuit het schoolteam is essentieel voor het slagen van het nieuwe mobieltjesbeleid. Dit vraagt om een verandering in de schoolcultuur en dit heeft tijd nodig. Belangrijk is daarom vol te houden, zodat het nieuwe beleid de kans krijgt om goed te gaan werken.
 • Ook ouders spelen een rol. Als de regels voor telefoongebruik thuis versoepelen, terwijl ze op school strenger worden, heeft het beleid mogelijk minder effect. Wanneer ouders worden betrokken bij het telefoonbeleid op school leidt dat waarschijnlijk tot een positievere uitkomst.
Advies VO-raad

De VO-raad adviseert scholen om aan het einde van dit schooljaar het eigen beleid te evalueren en de hierbij door ouders en leerlingen gegeven input te gebruiken voor het aanscherpen van het beleid voor het komende schooljaar. De VO-raad onderzoekt momenteel samen met Kennisnet of en waar scholen nog verdere behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. 

Over het onderzoek

Het onderzoek van de publicatie ‘Telefoons de school uit: Betutteling of broodnodig? Betekenisgeving van leerlingen, ouders en leerkrachten aan het “thuis of in de kluis”-beleid’ is uitgevoerd door onderzoekers van het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onder leiding van Loes Pouwels. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met twee middelbare scholen in regio Nijmegen. Voor het onderzoek werden ongeveer 1000 leerlingen – alsook een aantal leraren en ouders – van de twee scholen bevraagd, zowel voorafgaand aan de invoering van het nieuwe mobieltjesbeleid  als daarna. Beide scholen hanteren het  thuis of in de kluis-beleid.

Bronnen: Radboud Universiteit, VO-raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics