Home Thema's Digitaal lesgeven Universiteiten, hogescholen en SURF gaan samen werken aan digitale en open leermaterialen
Digitaal lesgeven

Universiteiten, hogescholen en SURF gaan samen werken aan digitale en open leermaterialen

Nieuws

Vertegenwoordigers van Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) hebben op 8 maart een ‘Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen’ getekend. Daarin spreken ze af dat ze gezamenlijk de regie gaan voeren op het maken, delen, hergebruiken en inkopen van digitale en open leermaterialen en de daarbij behorende of af te leiden data. De drie partijen hanteren het principiële uitgangspunt dat materialen die met publieke middelen tot stand zijn gekomen publiek beschikbaar en toegankelijk zijn.

In de verklaring spreken de drie partijen het volgende af:
 • De drie partijen maken hun visie op digitale en open leermaterialen expliciet onderdeel van hun instellingsstrategie en stimuleren en faciliteren de bekendheid met en de doorwerking van deze Verklaring binnen de instelling.
 • De instellingen stemmen hun inspanningen in gezamenlijkheid af en coördineren die binnen de bestaande kaders van de Vereniging Hogescholen (VH) en de Universiteiten van Nederland (UNL).
 • De hogescholen en universiteiten dragen er zorg voor dat er binnen de instellingen waardering komt voor het ontwerpen, delen en (her)gebruiken van leermaterialen door docenten.
 • Onderzocht wordt hoe er voor docenten, gekoppeld aan het ontwerpen, delen en (her)gebruiken van digitale leermaterialen, een (structurele) faciliteringsregeling ontwikkeld kan worden voor het evidence-informed maken, delen en (her)gebruiken van digitale leermaterialen.
 • De universiteiten en hogescholen werken in samenwerking met SURF aan de verdere inrichting en (door)ontwikkeling van de bestaande technische infrastructuur (edusources) om digitale en open leermaterialen op te slaan, te bewerken, te zoeken, te delen en te beoordelen.
 • De drie partijen treden in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de realisatie van adequate financiële en juridische randvoorwaarden om de publieke verantwoordelijkheid voor digitale en open leermaterialen nationaal en internationaal te kunnen dragen.
 • De drie partijen handhaven, bekrachtigen en uitbouwen met elkaar bestaande afspraken over onder andere studiedata, onderwijsdata, licentieafspraken en privacy.
 • De drie partijen treden in overleg met de uitgevers en Edtech-aanbieders over de randvoorwaarden voor en inhoud van samenwerking op het onder regie van de instellingen ontwikkelen en (her)gebruiken van digitale en open leermaterialen en de toegang tot de bijbehorende data.
De verklaring benoemt ook vijf doelen:
 • Regie voeren op de ontwikkeling, het (her)gebruik en de inkoop van digitale en open leermaterialen (en de bijbehorende data).
 • Docenten en studenten kunnen bij de inrichting van het leerproces gebruik maken van een passende mix van leermaterialen.
 • De toegankelijkheid, privacy en veiligheid van docenten en studenten is optimaal beschermd.
 • Docenten en andere onderwijsprofessionals ruimte en ondersteuning bieden voor verdergaande professionalisering en vormgeving van hun bijdrage aan de innovatie van het onderwijs, waaronder de ontwikkeling en (her)gebruik van leermaterialen.
 • Docenten te erkennen en waarderen voor hun bijdragen aan het maken, delen en (her)gebruiken van (semi)open leermaterialen.

Het opstellen van de Verklaring gebeurde op basis van het ontwerp van voormalig onderwijsbestuurder Huib de Jong. “Deze Verklaring markeert een bijzonder moment”, aldus De Jong: “Het verkrijgen van publieke regie op leermaterialen is, voor de waarborging van kwaliteit, onafhankelijkheid en veiligheid van het hoger onderwijs, belangrijker dan ooit. Het gaat om de bescherming van de traditionele publieke waarden in een tijd van ingrijpende maatschappelijke veranderingen.”

Bronnen: Universiteiten van Nederland, Hogescholen Nederland en SURF.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics