Home Thema's Digitaal lesgeven Veel scholen vo hadden al voor wettelijke regeling nee-tenzij beleid smartphones
Digitaal lesgeven

Veel scholen vo hadden al voor wettelijke regeling nee-tenzij beleid smartphones

Veel scholen vo hadden al voor wettelijke regeling nee-tenzij beleid smartphones
Nieuws

Voorafgaand aan de nee-tenzij regeling voor het gebruik van smartphones in het vo die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, hadden meer dan vier op de vijf scholen al zo’n beleid opgesteld. Dat blijkt uit de nulmeting die de onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon in december 2023 hebben gedaan.

Het belang van de nulmeting

De resultaten van de ‘Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs; Tabellenrapport nulmeting’ zijn belangrijk omdat ze laten zien in welke mate scholen op dit gebied al beleid hadden, dit aan het implementeren waren of van plan waren beleid op te stellen. Het beeld dat naar voren komt is positief. Niet alleen had ruim 80 procent al beleid opgesteld volgens de ‘nee, tenzij’ afspraak, maar van de scholen die dit nog niet hadden gedaan, was ook nog meer dan 90 procent van plan dit nog te ontwikkelen. Bij de scholen die het beleid al hadden opgesteld, had 77 procent dit ook al geïmplementeerd.

Positief effect verwacht van nee-tenzij regeling

Uit de nulmeting kwam eveneens naar voren dat de meerderheid van de scholen verwachtte dat de nee-tenzij regeling een zeer positief (10,6 procent), positief (58,0 procent) of neutraal effect (30,4 procent) zal hebben op de leerprestaties. Voor het effect op welbevinden van leerlingen en het school- en klasklimaat gelden vergelijkbare cijfers: respectievelijk 14,0 procent, 57,7 procent en 27,3 procent. Veel scholen – 87 procent – gaven aan in het onderzoek  aan geen extra hulp of ondersteuning nodig te hebben.

De vragenlijst is door 587 vo-scholen ingevuld. Dat gebeurde vaak door directeuren, afdelingsleiders en teamleiders. Daarnaast vulden ook enkele directiesecretarissen en (facilitair) managers de vragenlijst voor hun vestiging in.

In 2025 vindt opnieuw een meetmoment plaats. De resultaten hiervan komen in juni 2025 beschikbaar. Het ministerie van OCW en alle betrokken partijen evalueren dan de afspraak  en zullen vervolgens afwegen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul, heeft op 6 februari 2024 in een Kamerbrief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de nulmeting. Ze waardeert de inzet van scholen en alle betrokken partijen die hard werken aan de implementatie van de landelijke afspraak. Volgens Paul is de positieve ontwikkeling op dit gebied het resultaat van de gezamenlijke inzet om een optimaal leerklimaat voor alle leerlingen te realiseren.

Hoe zit het met de nee-tenzij regeling?

Vanaf 1 januari 2024 geldt in het vo de volgende regeling: Alleen als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, of als leerlingen hun telefoon nodig hebben uit gezondheids- of veiligheidsoverwegingen, zijn ze nog toegestaan in de les. Scholen mogen zelf bepalen of dit verbod ook in de rest van het schoolgebouw geldt en hoe ze ervoor zorgen dat leerlingen zich houden aan de nieuwe regels.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek