Home Thema's Digitale vaardigheden Ada ter Maten wil scholen inspireren om werk te maken van digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden

Ada ter Maten wil scholen inspireren om werk te maken van digitale vaardigheden

Ada-ter-Maten-scholen-digitale-vaardigheden
Achtergrond

Ada ter Maten start dankzij startfinanciering uit het Programma Digitaal Bekwaam dit jaar bij ROC Albeda een onderzoekswerkplaats waar ze de ruimte krijg om te experimenteren en zelf te ontdekken wat de meerwaarde is van ICT voor de onderwijspraktijk. In een interview met MBO Digitaal geeft ze aan waarom ze andere scholen wil inspireren om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden.

Digitale vaardigheden als middel voor hoger doel

Ter Maten vertelt dat ROC Albeda bij de aanvraag startfinanciering heeft benadrukt dat digitale vaardigheden belangrijk zijn, maar dat ze een middel zijn voor een hoger doel: ervoor zorgen dat studenten meer plezier in het leren hebben en meer regie kunnen nemen op hoe ze leren. Ze is ervan overtuigd dat het gevoel dat je iets kunt, bijdraagt aan je plezier in leren. Daarom betekent investeren in digitale bekwaamheid volgens haar ook werken aan het hoger doel om met plezier je studie te doorlopen.

Elkaar blijven uitdagen

Ter Maten ziet enerzijds dat er veel verschil is in digitale geletterdheid bij studenten, anderzijds vindt ze dat de school veel kan leren van het adaptatievermogen van studenten bij nieuwe technologieën. Elkaar blijven uitdagen is daarom belangrijk: “Je kunt wel digitaal vaardig zijn, maar je moet het vooral blijven.”

Opzet onderzoekswerkplaats ROC Albeda

In de onderzoekswerkplaats gaan twee teams twee jaar met elkaar aan de slag. Aan elk team is een expert in onderwijsleertechnologie gekoppeld. Ook is er een docent onderzoeker aangesteld die het onderzoek uitvoert zoals de monitor beheren en de experimenten evalueren.

De teams gaan experimenteren met een blend van leeractiviteiten. Na een nulmeting in november op digitale bekwaamheid van de teamleden, gaan de teams de diepte in en wordt er gekeken naar thema’s en vraagstukken.

Inbedding van onderzoeksresultaten

Om de verspreiding van opgedane kennis te bevorderen en om borging ervan te realiseren wil Ter Maten docenten, directie en teamleiders erbij betrekken. Daarnaast ziet ze studenten als grootste ambassadeurs. Ze wil op alle niveaus kennisuitwisseling faciliteren met als hoger doel optimaal kunnen leren, ook online, met behoud van studentenwelzijn.

Tips voor scholen bij aanvraag

Ter Maten vindt dat scholen die een aanvraag doen goed scherp moeten hebben waarom ze willen werken aan digitale bekwaamheid. Ter Maten is ervan overtuigd dat als studenten zich eigenaar voelen van hun leerproces dit invloed heeft op het wel afmaken van en niet uitvallen bij een studie. Daarom moet je je, aldus Ter Maten, juist in het mbo goed bewust zijn in welke wereld je leeft.

Bron: MBO Digitaal.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening