Home Thema's Digitale vaardigheden Brede steun in Tweede Kamer voor versterken basisvaardigheden
Digitale vaardigheden

Brede steun in Tweede Kamer voor versterken basisvaardigheden

Nieuws

De Kamercommissie Onderwijs heeft op 14 juni brede steun uitgesproken voor de plannen van minister Dennis Wiersma om basisvaardigheden in het funderend onderwijs te versterken. Wel is er verdeeldheid over wat wel en niet tot de basisvaardigheden behoort. Is dat alleen taal en rekenen/wiskunde zoals onder meer D66 en PVV vinden of behoren ook burgerschap en digitale geletterdheid daartoe zoals onder meer VVD en PvdA stellen?

Tijdens het debat kwamen onder meer het Masterplan voor de aanpak van basisvaardigheden voor voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en middelbaar beroepsonderwijs en de evaluatie van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aan de orde.

In het debat benadrukte Wiersma opnieuw dat hij kiest voor een brede insteek van basisvaardigheden, dus taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap.

Basisteams

De fracties uitten in het debat vooral zorgen over de basisteams. Ze kwamen met vragen als:

  • Wie gaat de teams bemensen?
  • Hoe voorkom je dat commerciële partijen het overnemen?

Het laatste bezwaar wil Wiersma ondervangen door de inzet van commerciële partijen drastisch te beperken en door eisen te stellen aan commerciële partijen zoals een keurmerk en het hanteren van vaste tarieven. Hij benadrukte dat de echte expert de leraar is en dat hij die op een hands-on manier wil ontzorgen, ondersteunen en versterken. Daarbij wil hij eerst goed inzicht in de behoefte van scholen om vervolgens daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Voor de uitwerking van het Masterplan basisvaardigheden gaan beleidsmakers van OCW in gesprek met mensen die in of voor het onderwijs werken over wat scholen en leerlingen nodig hebben om nog beter onderwijs in de basisvaardigheden te kunnen geven. De gesprekken vinden online plaats in vijftien thematische sessies. De input van deze sessies wordt meegenomen in verdere planvorming.

VO-raad

De VO-raad heeft inmiddels een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van het Masterplan basisvaardigheden. Hoofdlijnen daarbij zijn:

  • Een brede definitie van basisvaardigheden om zo recht te doen aan de opdracht van het vo en het brede onderwijsprogramma.
  • Geen nieuwe ondersteuningsstructuur maar zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande programma’s en projecten.
  • Scholen en docententeams moeten zelf of in regionaal verband – aansluitend bij hun visie en via een lerende aanpak – duurzaam kunnen werken aan het verbeteren van de basisvaardigheden.
  • Er moet gedegen onderzoek komen naar de onderliggende oorzaak van de verminderde leesvaardigheid.
  • Er moet een voortvarende aanpak komen om te komen tot een goed en helder landelijk curriculum en voldoende tijd voor scholen en docententeams om hiermee aan de slag te gaan.
  • Er moet gerichte aandacht komen voor basisvaardigheden taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap in de lerarenopleidingen.

Bronnen: VO-raad en alle benodigde stukken, inclusief het terugkijken via Debat Gemist.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Creëer zelf je digitale wereld en houd de macht in eigen hand
Geen smartphones in de klas? Geen smartphones op school!