Home Thema's Digitale vaardigheden Digitale Binnenhof Academy wil Kamerleden bijscholen
Digitale vaardigheden

Digitale Binnenhof Academy wil Kamerleden bijscholen

digitale binnehof
Nieuws

Acht brancheorganisaties uit de digitale sector starten dit voorjaar samen met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort de Digitale Binnenhof Academy. De organisaties willen bijdragen aan het verbeteren van kennis over digitale zaken. De Digitale Binnenhof Academy start na de verkiezingen met kennis- en informatiesessies die toegankelijk zijn voor politici en hun beleids- en fractiemedewerkers. Met het initiatief willen de organisaties Kamerleden ondersteunen met technische achtergronden, kennis en informatie over de digitale aspecten in tal van maatschappelijke dossiers zoals zorg, onderwijs, economie, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en weerbaarheid, handhaving en opsporing.

Met het initiatief speelt de Digitale Binnenhof Academy in op de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT), die op donderdag 28 mei 2020 haar eindrapport ‘Update vereist’ presenteerde. Het rapport gaf adviezen over hoe de Kamer haar kennis over digitalisering zou moeten vergroten, maar concludeerde ook dat het voor Kamerleden lastig is om objectieve en ongekleurde kennis op dit gebied te vergaren. Het probleem wordt vergroot nu veel Kamerleden die goed ingevoerd zijn op digitale dossiers niet meer verkiesbaar zijn, en nieuwe Kamerleden met weinig achtergrond in de complexe materie zich snel zullen moeten inwerken op hun dossiers.

De Digitale Binnenhof Academy wil onder andere kennis en achtergronden geven over cyberveiligheid, ontwikkelingen op het gebied van de cloud, dataverzameling en bescherming, ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, kwesties rond marktmacht, de groei van de digitale infrastructuur, duurzaamheid en ruimtelijke ordening, mobiliteit, privacy, handhaving en opsporing in het digitale domein, en meer. Daartoe worden ook experts vanuit andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd.

Michiel Steltman van DINL, een van de initiatiefnemers, legt uit waarom de sector dit initiatief heeft genomen: “Als brede groep van organisaties uit de digitale sector vinden we het belangrijk om invulling te geven aan dit advies van de commissie. Daarom willen we samen met andere maatschappelijke organisaties iets doen om deze kennis bij Kamerleden op te bouwen. Digitale ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in beleid voor onze toekomstige welvaart, welzijn en veiligheid en het is belangrijk dat onze bestuurders, beleidsmakers en politici over de noodzakelijke kennis van het digitale domein beschikken. Met ons initiatief willen we in eerste instantie politici voorzien van ongekleurde, betrouwbare inhoudelijke informatie, gegeven door experts. Het gaat niet alleen om kennis over de werking van technologie. Inzicht in de juridische, economische, bestuurlijke of maatschappelijke invalshoeken zijn eveneens erg belangrijk. Al die aspecten zijn van belang voor effectief en goed uitvoerbaar beleid en regulering. En de materie is buitengewoon complex, zoals we met regelmaat zien bij debatten en onderwerpen.”

Initiatiefnemers Digitale Binnenhof Academy’

De initiatiefnemers van de Digitale Binnenhof Academy zijn DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) en haar deelnemers: AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DCC (Dutch Cloud Community) en NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers).  Verder doen mee: BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers), Cyberveilig NederlandDDA (Stichting Dutch Data Center Association), FCA (Fiber Carrier Association), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort.

Organisaties die interesse hebben om zich bij het samenwerkingsverband aan te sluiten, kunnen via 070-4190309 contact opnemen met ECP.

Tijdens het programma Zondag met Lubach, uitgezonden op 14 februari 2021, komt het onderwerp kennis over digitale zaken binnen de politiek ook aan bod:

Lees hier het persbericht van ECP, een van de initiatiefnemers van de Digitale Binnenhof Academy. 

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Verras de student met een persoonlijke leerroute