Home Thema's Digitale vaardigheden Kamer stemt tegen motie over bezuinigen op digitale geletterdheid in onderwijs
Digitale vaardigheden

Kamer stemt tegen motie over bezuinigen op digitale geletterdheid in onderwijs

Nieuws

De Tweede Kamer heeft op 30 mei een motie van Paul van Meenen (D66) verworpen, waarin werd gevraagd om de middelen voor basisvaardigheden alleen in te zetten voor taal en rekenen. Een andere motie, van René Peters (CDA) en Peter Kwint (SP), waarin gevraagd werd om digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden te laten vallen werd aangehouden en zal later in stemming worden gebracht.

In maart maakte minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs nog bekend dat de komende twee schooljaren in totaal 664 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de verbetering van die basisvaardigheden. Dat komt neer op een extra investering van 108 miljoen euro per jaar.

De beslissing leidde ertoe dat er tijdens het notaoverleg over het Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden op 22 mei naast acht andere moties ook de twee moties van Van Meenen en van Peters/Kwint werden ingediend.

De twee moties leidden ertoe dat 30 techorganisaties – waaronder NLdigital, CA-ICT, SIDN, CIO Platform Nederland, Cyberveilig Nederland en Dutch Data Center Association – op 26 mei een brandbrief aan de Tweede Kamer schreven waarin ze aangaven geschrokken te zijn van de beide moties. Volgens de opstellers wordt er een valse tegenstelling gecreëerd tussen taal en rekenen aan de ene kant, en digitale geletterdheid aan de andere kant. De auteurs zijn het er niet mee eens. Volgens hen is heel veel mogelijk door deze te combineren. Zelfs zonder extra vak kunnen digitale vaardigheden al onderdeel worden van deze vakken en het onderwijs daarin versterken. De ondertekenaars roepen daarom de Tweede Kamer op om tegen dit voorstel te stemmen.

NLdigital laat in een reactie op de site weten “heel blij te zijn” met de uitkomst van de stemmingen op 30 mei. Volgens NLdigital is het nu tijd om door te pakken: “Dit incident laat zien hoe wispelturig de politieke realiteit soms kan zijn. Zo lang digitale geletterdheid niet 100% verankerd is in het curriculum, is deze strijd nog niet gestreden. Wij blijven het proces natuurlijk volgen. En hopelijk kunnen we snel melden dat ons onderwijs nu eindelijk klaar is voor de digitale werkelijkheid van nu.”

Bron: NLdigital, AG Connect

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics