Home Thema's Digitale vaardigheden Leergemeenschap helpt leraren digitale geletterdheid ontwikkelen
Digitaal lesgeven

Leergemeenschap helpt leraren digitale geletterdheid ontwikkelen

digitale geletterdheid
Blog

Anika Embrechts van Kennisnetwerk Lerende Leraren richtte in 2019 de leergemeenschap Digitale Geletterdheid op met als doel leraren helpen digitale geletterdheid te ontwikkelen. De groep leraren en ICT-coördinatoren werkt nu samen vanuit hun eigen kennis, behoefte en praktijk aan digitale geletterdheid-producten voor leraren. Kennisnet sprak erover met Anika Embrechts.

De professionele leergemeenschap Digitale Geletterdheid werkt volgens het boundary crossing model: een werkwijze die draait om de verbinding tussen verschillende schoolpraktijken. Naar hun voorbeeld omschrijft Kennisnet vijf stappen om te komen tot een nieuw product dat leraren ondersteunt en tot schooltransformatie leidt.

Stap 1. Inventariseer de behoefte

Alle deelnemers brengen hun ontwikkelpunt of vraagstuk rondom digitale geletterdheid in. Dat kan iets uit de klas zijn, of voortkomen uit het strategisch schoolplan. Zolang het maar nuttig voelt voor de onderwijspraktijk.

Stap 2. Stel doelen en maak afspraken

Nu de vragen en behoeften helder zijn, is het tijd om doelen te stellen en afspraken te maken. Wat voor product(en) gaat de leergemeenschap opleveren? Hoe vaak is er overleg? Welke acties zijn daaraan verbonden? En hoe zit het met tijd en middelen? Formuleer dit in een helder en doelgericht plan van aanpak.

Stap 3. Werk samen aan productontwikkeling

Op basis van het plan van aanpak gaat de leergemeenschap zelf ontwikkelen. Het gaat hierbij niet om opnieuw het wiel uitvinden, maar vooral om bouwen op wat al beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een andere opzet, extra achtergrondinformatie, of ontwikkeling van specifieke vaardigheden van leraren.

Stap 4. Test het product

Dan kan het ontwikkelde product de praktijk in. Een spannend moment, want de leergemeenschap-deelnemer kan eindelijk een resultaat delen met collega’s. Bijvoorbeeld door het product te introduceren tijdens studiedagen en zo de verbinding met het team te maken. Blijkt daaruit dat het product voldoet? Of zijn er aanpassingen nodig? Alle bevindingen vormen input voor de volgende stap.

Stap 5. Optimaliseer en integreer

Gevoed met de testervaringen optimaliseert de leergemeenschap het product. Daarna kunnen alle scholen uit de leergemeenschap ermee gaan werken. Ook is het dan beschikbaar voor andere, nog niet betrokken scholen in het kennisnetwerk, zodat ook die leraren meer ervaring opdoen met digitale geletterdheid.

Vervolgens somt het artikel een aantal zaken op waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men stappen wil zetten richting een leergemeenschap voor professionalisering op digitale geletterdheid:

  • Het begint met draagvlak, behoefte en facilitering
  • Daarna komt inrichten, borgen en volhouden

Werken in deze leergemeenschap is volgens het artikel om meerdere redenen succesvol:

  • Het doet recht aan individuele behoeftes en interesses van leraren.
  • Het zoekt steeds de verbinding met de werkpraktijk.
  • Het gaat uit van adequate facilitering, en is ingebed in het schoolbeleid.
  • Er ligt een sterke focus op self-efficacy van leraren.

Tenslotte gaat het artikel in op wat werken in een leergemeenschap oplevert:

  • Doordat leraren naast het lesgeven kunnen werken aan iets anders wat ze interesseert, vinden ze uitdaging in hun beroep. Dat draagt bij aan werkplezier – en dat merken leerlingen.
  • Veel voorlopers, zoals ict-coördinatoren ervaren ’taakeenzaamheid’ binnen de eigen school. Bij elkaar komen in een leergemeenschap brengt herkenning, connectie en inspiratie. Ook worden de deelnemers ambassadeur van de school en hun eigen ontwikkeling.
  • Een leergemeenschap werkt met onderzoeken, ontwerpen, activerende werkvormen, en nieuwe aanpakken waarbij leraren zelf kennis leren opdoen. Hierdoor ontstaat toekomstgericht onderwijs – een perfecte aansluiting op de digitale wereld waarin leerlingen leven.
  • In plaats van aanbodgerichte materialen en overweldigende opleidingen, ontwikkelt de leergemeenschap laagdrempelig professionaliseringsaanbod dat past bij de interesses en vaardigheden van leraren.

Bron: Kennisnet

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
EHBC: Eerste Hulp Bij Cybersecurity Ongelukken
Extra aandacht voor cyberdreigingen tijdens securitymaand
Hoger onderwijs ondanks maatregelen nog digitaal kwetsbaar
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl