Home Thema's Digitale vaardigheden Mbo’s verankeren ict-bekwaamheid in hun professionaliseringsbeleid
Digitale vaardigheden

Mbo’s verankeren ict-bekwaamheid in hun professionaliseringsbeleid

Achtergrond

In het practoraat Mediawijsheid werken vier Amsterdanse mbo’s – Mediacollege Amsterdam, ROC Top, ROC van Amsterdam en het Hout- en meubileringscollege van Amsterdam – aan de professionalisering van ict-bekwaamheid bij docenten. Daarbij kwam de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ van Kennisnet goed van pas, zegt Marit Montsanto, programmamanager van het practoraat Mediawijsheid.

In een interview met Kennisnet vertelt Montsanto dat in het begin de focus van het practoraat lag op de ontwikkeling van lesmateriaal rond ict-bekwaamheid. Al snel werd de uitdaging echter om ervoor de zorgen dat de impact groter zou zijn dan het aantal docenten dat deelnam aan de leergemeenschap ict-bekwaamheid. Toen bleek dat daarvoor een structuurwijziging nodig was, sloten vanuit de scholen onderwijskundigen aan om samen met de docenten aan ict-bekwaamheid te werken. De onderwijskundigen moesten de docenten van de eigen mbo-instelling begeleiden en ze moesten de ict-bekwaamheid binnen de instelling borgen.

Die koppeling tussen de leergemeenschap en wat er binnen de vier scholen gebeurt, is volgens Montsanto cruciaal. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat onderwijskundigen een integrale aanpak gingen opstellen voor docentprofessionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid voor de eigen instelling. Wat daarbij in de praktijk lastig bleek was dat de scholen verschillend georganiseerd waren waardoor er geen blauwdruk was waarmee iedereen dezelfde stap kon zetten.

De ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ van Kennisnet bood een uitkomst omdat iedereen zich kon vinden in een van de drie aanvliegroutes: via een sleutelfiguur, via de 16 ict-bekwaamheden van de docent of via afgebakende thema’s en onderwerpen.
De integrale aanpak bleek bovendien nog een voordeel te hebben, zegt Montsanto: het helpt om meer impact te hebben en bestuurders het belang van ict-bekwaamheid te doen inzien. En dat is van belang want Montsanto vindt dat bestuurders het voortouw moeten nemen bij het positioneren van ict-bekwaamheid op school. “Als je vanuit je bestuur niet te horen krijgt dat professionaliseren op gebied van ict belangrijk is, gebeurt er weinig.” Maar ook het omgekeerde is waar: “Bij een Deltion College of Aventus waar ict-bekwaamheid heel hoog op de agenda staat, zie je dat meteen terug.”

Bron: Kennisnet

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening