Home Thema's Digitale vaardigheden Minister biedt conceptkerndoelen digitale geletterdheid aan Kamer aan
Digitale vaardigheden

Minister biedt conceptkerndoelen digitale geletterdheid aan Kamer aan

Minister biedt conceptkerndoelen digitale geletterdheid aan Kamer aan
Nieuws

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul, heeft op 6 maart 2024 de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid aan de Kamer aangeboden. Het betreft negen kerndoelen verdeeld over drie domeinen: praktische kennis & vaardigheden; ontwerpen en maken; en wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving. De kerndoelen zijn uitgewerkt voor het primair en speciaal onderwijs en voor onderbouw voortgezet (speciaal) onderwijs.

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid

De kerndoelen zijn opgesteld door het landelijke expertisecentrum voor het curriculum (SLO) en ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW) in het kader van de curriculumherziening voor het funderend onderwijs. Eerder ontving de Kamer al de conceptkerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde. Op 6 maart 2024 ontving de Kamer naast de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid ook de conceptdoelen voor burgerschap.

Het belang van digitale geletterdheid

In de Kamerbrief geeft Paul aan waarom digitale geletterdheid voor leerlingen belangrijk is: “Hoewel leerlingen veel tijd online doorbrengen, zijn ze zich vaak niet bewust van de volle breedte van de mogelijkheden, beperkingen en risico’s van digitale technologie. In het onderwijs wordt door leraren en lerarenopleidingen al op verschillende manieren aandacht besteed aan digitale geletterdheid en technologie, maar concrete kerndoelen geven scholen de duidelijkheid en mogelijkheid om keuzes te maken voor hun onderwijsprogramma.”

Van concepten naar definitieve kerndoelen

De conceptkerndoelen zullen in de periode tot en met voorjaar 2025 in en met het onderwijsveld beproefd worden. In deze fase gaat SLO met scholen in gesprek over de verwachte bruikbaarheid van de conceptkerndoelen. Met de opbrengst van deze fase van beproeven worden de conceptkerndoelen indien nodig bijgesteld. Ook de reflectie van de wetenschappelijke Curriculumcommissie zal worden meegenomen in het finaliseren van de conceptkerndoelen.

Om de nieuwe kerndoelen te zijner tijd voor alle scholen te kunnen verplichten, is een wetswijziging nodig. De mnister verwacht dit wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2025 aan de Kamer te zenden ter behandeling.

De domeinen en kerndoelen

Domein

Praktische kennis & vaardigheden

Kerndoelen

  • Digitale systemen
  • Digitale media en informatie
  • Veiligheid en privacy
  • Data
  • Artificiële intelligentie (AI)
Domein

Ontwerpen en maken

Kerndoelen
  • Creëren met digitale technologie
  • Programmeren
Domein

Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving

Kerndoelen
  • Digitale technologie, jezelf en de ander
  • Digitale technologie, de samenleving en de wereld

Per kerndoel is aangegeven wat het doel is, waarom het gaat en waaraan te denken valt.

Totstandkoming

Om tot de conceptkerndoelen te komen is gewerkt met een kerndoelenteam met onder meer leraren, vakexperts en curriculumexperts. Daarnaast was er een advieskring met I&I, Ixperium, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek, het Netwerk Mediawijsheid en de Radboud Universiteit. Tenslotte was er nog een klankbordgroep voor specifieke onderwijsbehoeften, waarvan negen organisaties deel uit maakten: Koninklijke Visio, Sectorraad gespecialiseerd onderwijs, Stichting CED-Groep, Velon, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sardes, Koninklijke Kentalis, Viertaal en Koninklijke Aurisgroep. Hogeschool Utrecht en Fontys hadden vertegenwoordigers op persoonlijke titel.

Bron: Kamerbrief, SLO.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library