Home Thema's Digitale vaardigheden Minister gaat achterstand curriculum funderend onderwijs aanpakken
Digitale vaardigheden

Minister gaat achterstand curriculum funderend onderwijs aanpakken

Nieuws

Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs gaat versneld werken aan een systematiek voor periodiek curriculumonderhoud, zodat curriculumbijstelling in de toekomst niet ad hoc maar als vanzelfsprekendheid wordt uitgevoerd. Dat schrijft hij in een brief van 4 april aan de Tweede Kamer. Volgens Wiersma is er sprake van aantoonbaar achterstallig onderhoud. Bij het repareren daarvan wil Wiersma focussen op de gebieden waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.  

In zijn brief beschrijft Wiersma de verschillen tussen de oude en de nieuwe aanpak:

  • Voorheen: Alles tegelijkertijd en integraal. Nu: Basisvaardigheden taal, rekenen/ wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid krijgen prioriteit. Scholen kunnen in hun eigen tempo aan de slag met andere leergebieden.
  • Voorheen: Kerndoelen ontwikkelen op basis van bouwstenen en andere voorstellen Curriculum.nu. Nu: Huidige kerndoelen zijn uitgangspunt, voorstellen Curriculum.nu zijn input. Kerndoelen worden ontwikkeld in samenhang, door compact samengestelde teams van leraren en andere experts. Dit duurt maximaal twaalf maanden, ongeacht het aantal leergebieden. Eind 2023 kunnen de bijgestelde kerndoelen gedeeld worden met de Tweede Kamer.
  • Voorheen: Parallel bouwstenen ontwikkelen voor alle vakken in de bovenbouw. Nu: Er worden geen bouwstenen ontwikkeld, er wordt meteen gestart met het bijstellen van examenprogramma’s.
  • Voorheen: Vier jaar tijd om alles te implementeren. Nu: Elk examenprogramma eigen tempo. Kerndoelen: bij beproeven (fase 2) en voorbereiden invoering (fase 3, overlapt met fase 2) prioriteit voor taal, rekenen/ wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid. Hiervoor komt eerder voorbeeldmateriaal en bij- en nascholingsaanbod beschikbaar. Rest volgt later.
  • Voorheen: Periodieke herijking als sluitstuk. Nu: Systeem van periodiek onderhoud zo snel mogelijk regelen.

In de brief laat Wiersma ook weten dat Curriculum.nu voltooid verleden tijd is. Curriculum.nu is opgesteld door negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In 2018 en 2019 hebben ze in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden leerlingen in huis moeten hebben om negen leergebieden – Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/Moderne Vreemde Talen, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Nederlands, Rekenen & Wiskunde – toekomstbestendig te maken. Dit resulteerde in een flink aantal bouwstenen die te gebruiken zijn om de kerndoelen van verschillende leergebieden te actualiseren. 

In een artikel op Netwerk Mediawijsheid zijn verschillende betrokkenen bij Curriculum.nu blij dat digitale geletterdheid nu een plaats heeft in het curriculum. Wel pleiten ze ervoor om vaart te maken en om aandacht te geven aan diepgang in digitale geletterdheid.

Bron: Netwerk Mediawijsheid

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Creëer zelf je digitale wereld en houd de macht in eigen hand
Geen smartphones in de klas? Geen smartphones op school!