Home Thema's Digitale vaardigheden MYRA komt met nulmeting ICT-bekwaamheid voortgezet (speciaal) onderwijs
Digitale vaardigheden

MYRA komt met nulmeting ICT-bekwaamheid voortgezet (speciaal) onderwijs

MYRA-nulmeting-ICT-bekwaamheid-voortgezet-onderwijs
Nieuws

De nulmeting van de Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is verschenen. Dit vragenlijstonderzoek geeft deelnemende scholen een rapportage op de vier hoofdthema’s van ICT binnen het onderwijs: ICT-bekwaamheid en digitale geletterdheid; digitale leermiddelen: informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement; innovatie en ethiek.

MYRA nulmeting ICT-bekwaamheid

MYRA is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. In totaal hebben 12 bestuurders, 112 schoolleiders, 162 ICTverantwoordelijken en 528 leraren de vragenlijst ingevuld, waarvan 94 procent werkzaam is in het regulier voortgezet onderwijs en 6 procent werkzaam in het gespecialiseerd onderwijs.

Redelijk ICT-bekwaam

Uit het onderzoek blijkt dat het onderwijspersoneel de eigen ICT-bekwaamheid redelijk hoog inschat. Onderwijspersoneel is redelijk tevreden met de ondersteuning voor professionele ontwikkeling op het gebied van ICT. Er wordt slechts door 10 tot 30 procent van het onderwijspersoneel gebruikgemaakt van een leerlijn voor digitale geletterdheid. Leraren besteden soms tot en met regelmatig aandacht aan digitale geletterdheid in de klas. Verder geeft het onderwijspersoneel aan nog weinig kennis van artificial intelligence (AI) te bezitten. Deelnemende scholen geven in het onderzoek aan veel gebruik te maken van digitale leermiddelen, waaronder open leermateriaal en zelf ontwikkelde middelen. Van de leraren in het vo maakt 79 procent zelf leermiddelen. Van deze groep deelt 16 procent dit materiaal niet met collega’s.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek komen ook de nodige verbeterpunten naar voren. Zaken die beter kunnen zijn:

  • Informatiebeveiliging.
  • Het beheer van informatie in de school.
  • Aandacht voor innovatie en ethiek op de school.
  • Op veel scholen ontbreekt een visie op de rol van ict in het onderwijs. Bovendien verschillen leraren en schoolleiders hierover vaak van mening.
Rapportage op maat

Scholen waar voldoende animo voor deelname was, hebben een rapportage op maat gekregen. De resultaten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van alle deelnemende scholen per sector. De rapportage die elke deelnemende school heeft ontvangen, levert de school een prioriteitenlijst op. Waardevol is daarbij dat het de verschillende perspectieven binnen school inzichtelijk maakt. 

De eerste meting is een nulmeting. Door MYRA vanaf nu elk jaar in te vullen, wordt zichtbaar welke ontwikkeling de school doormaakt. Hierdoor groeit MYRA uit tot structurele meetlat voor het ICT-beleid van de school. Met de resultaten kan een schoolorganisatie ook kijken in hoeverre beleid en praktijk op elkaar aansluiten. In 2024 kunnen schoolbesturen opnieuw meedoen met een geactualiseerde versie.

Bron: VO-raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening