Home Thema's Digitale vaardigheden Nederlandse leerlingen funderend onderwijs scoren net voldoende op digitale geletterdheid
Digitale vaardigheden

Nederlandse leerlingen funderend onderwijs scoren net voldoende op digitale geletterdheid

Nederlandse leerlingen funderend onderwijs scoren net voldoende op digitale geletterdheid
Achtergrond

Leraren in het po schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen gemiddeld in op een 6.0. Leraren in het vo komen nog lager uit, een 5.5. Dat staat te lezen in de eerste Monitor Basisvaardigheden Funderend Onderwijs 2023. De vier basisvaardigheden zijn: taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De Monitor Basisvaardigheden Funderend Onderwijs 2023 baseert zich bij de scores op de Monitor Digitale Geletterdheid, een quickscan onder leraren.

Wat verstaan we onder digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is een combinatie van kennis en verschillende vaardigheden. Bij digitale geletterdheid gaat het om:

 • Kennis verwerven over digitale technologie.
 • Omgaan met digitale technologie.
 • Kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie.
 • Inschatten van kansen en risico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengt.

Bij digitale geletterdheid wordt uitgegaan van vier domeinen: ict-vaardigheden, informatievaardigheden, computationeel denken en mediawijsheid.

Digitale geletterdheid Nederlandse leerlingen per onderdeel

De beoordeling van de digitale geletterdheid van Nederlandse leerlingen in het po en vo van de Monitor Digitale Geletterdheid is een gemiddelde.

De 6.0 van het po is een gemiddelde van:

 • Mediawijsheid: 5,8
 • Informatievaardigheden: 5,6
 • Computationeel denken: 5,7
 • ICT-basisvaardigheden: 6,7

De 5.5 van het vo is een gemiddelde van:

 • Mediawijsheid: 5,3
 • Informatievaardigheden: 5,4
 • Computationeel denken: 5,1
 • ICT-basisvaardigheden: 6.2

Bij het vo varieert het gemiddelde ook per schooltype: praktijkonderwijs scoort gemiddeld een 4.0, leerlingen bovenbouw gymnasium een 6.8.

Twee andere bronnen om digitale geletterdheid te meten

De Monitor Basisvaardigheden gebruikt bij digitale geletterdheid naast de Monitor Digitale Geletterdheid nog twee bronnen.

 • MYRA, een monitor ontwikkeld door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad.
 • ICILS (International Computer and Information Literacy Study), een internationaal onderzoek naar de digitale geletterdheid van 14-jarigen uit 2013. ICILS 2023 verschijnt eind 2024.
MYRA

Uit de MYRA blijkt dat leraren in het po en vo begin 2023 nog weinig aandacht besteden aan het bevorderen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen. Er wordt slechts in beperkte mate aandacht besteed aan ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid en zelden tot nooit aan computationeel denken. In het po geeft 45% van de leraren aan geen gebruik te maken van leerlijnen om de ontwikkeling van digitale geletterdheid van leerlingen te bevorderen, in het vo is dit in 58% van de gevallen zo.

ICILS 2013

ICILS 2013 laat zien dat Nederlandse leerlingen boven het internationaal gemiddelde presteren. Meisjes maken daarbij de toets beter dan jongens en het zijn met name de havo- en vwo-leerlingen die het Nederlands gemiddelde omhoog halen. Dat Nederland het naar verhouding goed doet, wil niet zeggen dat de prestaties op orde zijn. ICILS onderscheidt vier niveaus. Net als in andere landen behaalt het grootste deel van de leerlingen maximaal het tweede niveau. Slechts 4% behaalt het vierde en hoogste niveau.

Digitale vaardigheden komende jaren beter in beeld

De komende periode zal de digitale geletterdheid van leerlingen beter in beeld gebracht worden. Zo voert de Inspectie van het Onderwijs een peilingsonderzoek uit onder groep acht leerlingen in het po dat in 2024 verschijnt. In het schooljaar 2025/2026 staat een vergelijkbaar onderzoek gepland voor het vo. Daarnaast doet Nederland mee aan ICILS 2023.

Basisvaardigheden moeten beter aldus minister

Het kabinet wil over vijf jaar een verbetering zien in de basisvaardigheden. Dat schrijft minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs in de derde voortgangsbrief Masterplan Basisvaardigheden. “Dat is nodig, want te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs onvoldoende geletterd en gecijferd. Ook de prestaties van leerlingen op het gebied van burgerschap en digitale geletterdheid kunnen en moeten beter. Te veel leerlingen kunnen uiteindelijk niet meedoen in onze samenleving of beginnen met onvoldoende bagage aan het vervolgonderwijs.”  

Over de Monitor Basisvaardigheden

De Monitor Basisvaardigheden verschijnt dit jaar voor het eerst. Voor deze monitor worden gegevens die al eerder zijn gepubliceerd gecombineerd met nieuw onderzoek dat voor deze monitor is uitgevoerd. De Monitor is onder meer bedoeld om inzicht te geven in de voortgang op de beleidsdoelen van het Masterplan Basisvaardigheden. Deze werden op 16 mei 2023 in een Kamerbrief gepresenteerd.

Bron: Security.NL.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek