Home Thema's Digitale vaardigheden Nieuw elan over digitale ontwikkelingen in coalitieakkoord
Digitale vaardigheden

Nieuw elan over digitale ontwikkelingen in coalitieakkoord

Digitale Zaken
Achtergrond

Wat bevat het coalitieakkoord ‘‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ op het gebied van digitale ontwikkelingen? Arie van Bellen van het ECP | Platform voor de InformatieSamenleving keek bij het antwoord op deze vraag zowel naar de verpakking als naar de inhoud.

Verpakking

Bij de verpakking gaat het volgens Van Bellen om vragen als:

 • Is er aandacht voor digitalisering in het coalitieakkoord?
 • Welke sturing wordt aan het thema gegeven?
 • Hoe denkt het kabinet de doelen op dit thema te bereiken

Vervolgens merkt hij een aantal zaken op. Positief is hij over:

 • Het coalitieakkoord bevat een eigen deel over digitalisering (2 van de 47 pagina’s)
 • Elders in het coalitieakkoord is er aandacht voor zaken die digitale aspecten hebben zoals cybersecurity, robotisering, klimaat, zorg.
 • Het perspectief dat digitalisering met een koppeling naar innovatiekracht en kansen bijdraagt aan welvaart.

Jammer vindt hij dat:

 • Er geen door veel maatschappelijke organisaties wenselijk geachte onderraad op het gebied van digitalisering komt.
 • Er vooralsnog geen aparte financiële voorziening voor digitalisering komt. 

Daarnaast constateert hij dat:

 • BZK een staatssecretaris voor Koninkrijkrelaties en Digitalisering krijgt.
 • Daardoor de coördinatie van de nationale digitaliseringsstrategie van het ministerie van EZK naar dat van BZK zal verschuiven.

Het zwaartepunt van de portefeuille lijkt te liggen op de digitale dienstverlening van de overheid.

Inhoud

Vervolgens benoemt Van Bellen enkele opvallende inhoudelijke deelonderwerpen:

 • Er komt een ‘algoritme waakhond’ en een wet die het kader geeft voor zorgvuldig gebruik van algoritmes (overigens onder te brengen bij de Autoriteit Persoonsgegevens).
 • De Europese inbreng en betrokkenheid vanuit het Nederlandse beleid op het terrein van ‘digitale’ onderwerpen zal worden geïntensiveerd; genoemd wordt onder andere een ‘belasting op digitale diensten’ in Europees verband.
 • De aanpak van digitale veiligheid krijgt een impuls; extra aandacht voor de bescherming van kinderen; geen gezichtsherkenning zonder nieuwe strenge wet; meer bestrijding van desinformatie en haatzaaien.
 • Er komt een ‘online identiteit’ voor de burger die de burger ook zelf moet kunnen regelen. Is dit de lang gewenste doorbraak voor eID: elektronische (e) identiteit (ID)
 • Er komt landelijke sturing met betrekking tot het vestigen van datacentra.
 • Het innovatiebeleid (topsectoren) wordt doorgezet met een drietal vernieuwende  speerpunten waaronder ‘digitalisering en sleuteltechnologieën’.
 • Het MKB moet meer geholpen worden met digitalisering;
 • Verschillende beleidsdoelen zullen een belangrijke component hebben wat betreft digitalisering (‘klimaat’, ‘rekeningrijden’, ‘zorg’);
 • Extra aanpak ‘digibetisme’.
 • Modernisering is voorzien van de mededingingswet.
Conclusie

Van Bellen vindt de publiek-private samenwerking die doorklinkt in het coalitieakkoord interessant voor het ECP. Inhoudelijk sluiten volgens Van Bellen een aantal belangrijke speerpunten aan bij de grotere thema’s waar het ECP met haar netwerk aan werkt: digitale veiligheid, digitale vaardigheden en inclusie, ethiek en technologieën en de positionering en kennisverspreiding rond de ontwikkelingen in het algemeen. Hij ziet daarom voldoende kansen voor een vruchtbare samenwerking.

Bron: ECP

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen