Home Thema's Digitale vaardigheden Onderzoek naar realiseren 21ste-eeuwse vaardigheden op VO-scholen
Digitale vaardigheden

Onderzoek naar realiseren 21ste-eeuwse vaardigheden op VO-scholen

Achtergrond

‘In hoeverre slagen innovatieve en innoverende VO-scholen erin om ‘andere’ én traditionele doelen te realiseren, voor verschillende groepen leerlingen?’ Dat was de centrale vraag in het onderzoek ‘Opbrengsten van toekomstgericht onderwijs’ van het Kohnstamm Instituut en de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Steeds meer scholen werken aan vernieuwingen die gericht zijn op het vergroten van de aandacht voor ‘andere doelen’, de  zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Hieronder worden zaken verstaan als persoonsvorming, maatschappelijke verantwoordelijkheid, zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en samenwerken.

De onderzoekers keken naar vijftien VO-scholen, die zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Zes scholen die werken vanuit integrale vernieuwende onderwijsconcepten (de innovatieve of ‘kernscholen’).
  • Vier scholen die bezig zijn met innovaties in onderdelen van hun onderwijs (de innoverende of ‘volgscholen’).
  • Vijf controlescholen die qua leerlingpopulatie vergelijkbaar zijn met de kern- en volgscholen, maar die niet met een innovatief onderwijsconcept werken.
Veronderstellingen

De onderzoekers hadden een aantal veronderstellingen vooraf:

  • Leerlingen op kern- en volgscholen leerlingen presteren beter op de andere doelen/21ste-eeuwse vaardigheden en boeken daarin ook meer vooruitgang dan leerlingen op controlescholen, omdat er op deze scholen meer aandacht besteed wordt aan deze doelen.
  • Ten aanzien van de traditionele doelen is er geen verschil tussen de groepen scholen, omdat werken aan andere doelen niet ten koste hoeft te gaan van het behalen van resultaten op traditionele doelen.

Om deze veronderstellingen te toetsen, zijn vragenlijsten afgenomen bij leerlingen in leerjaar 2 en 3 en zijn van dezelfde leerlingen toetsresultaten gebruikt die al op de scholen aanwezig waren.

Uitkomsten

De voornaamste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Leerlingen op de kern- en volgscholen presteren niet beter op de andere doelen/21ste-eeuwse vaardigheden en boeken daarin ook niet meer vooruitgang dan leerlingen op controlescholen.
  • Werken aan andere doelen/21ste-eeuwse vaardigheden gaat niet ten koste van resultaten op de traditionele doelen. Voor Woordenschat en Wiskunde waren er geen verschillen tussen de groepen scholen, maar voor Nederlandse leesvaardigheid en Rekenen wel. Op kern- en volgscholen bleken de leerlingen hoger te scoren en meer vooruit te gaan in hun prestaties dan leerlingen op controlescholen.

Lees hier voor het volledige onderzoek.

Bron: Onderwijscommunity.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Digitale veiligheid van Nederland staat op het spel
De voordelen van een metaversum in het onderwijs
Genomineerden beste ICT-project in het onderwijs