Digitale vaardigheden

“We moeten niet focussen op leerachterstanden”

De hoofdboodschap uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, luidt: benut...

NLdigital hoopt op brede taakopvatting Kamercommissie Digitale Zaken

Onlangs kwam de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken voor het eerst bijeen. NLdigital, een collectief van ruim 600 bedrijven die samen...

Nieuw onderzoek naar digitale geletterdheid

Een onderzoeksprogramma aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat zich richten op digitale geletterdheid. Het onderzoek is ingebed in de Digital Inclusion...

Met Minecraft burgerschap leerlingen bevorderen en technologie democratiseren

Kinderen uit groep 7 van de Herenwegschool in Wassenaar gaan met behulp van Minecraft de gemeente helpen met hun besluitvorming...

Bit Academy: gepersonaliseerd onderwijs voor de programmeurs van morgen

Programmeurs: we hebben ze massaal nodig, maar er is een nijpend tekort aan deze techwizards. Daar wil Bit Academy wat...

Tweede Kamer heeft voortaan vaste Kamercommissie Digitale Zaken

Op 22 april is de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer van start gegaan. Voorzitter van de commissie,...

Rijnmond krijgt als twaalfde regio een MKB-werkplaats

De twaalfde MKB-werkplaats komt in de regio Rijnmond. De MKB DigiWerkplaats Rijnmond is opgericht door IT Campus Rotterdam en het...

Leerlingen voorbereiden op een digitale toekomst

Eén op de zes Nederlanders is bang dat zij niet goed voorbereid zijn op een toekomstige baan, kopt dit artikel...

“Digitale veiligheid is een voorwaarde voor digitale transformatie”

Cyberveilig Nederland is de brancheorganisatie van dienstverlenende bedrijven in de cybersecuritysector. Recent publiceerde de organisatie een rapport met vijf aanbevelingen...

Koppel digitale geletterdheid los van de algehele curriculumherziening

Digitale geletterdheid moet worden losgekoppeld van de algehele curriculumherziening en er moet niet gewacht worden op goedkeuring voor het totaal....

21st century skills: 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Wellicht heb je de term 21e-eeuwse vaardigheden – ook wel 21 st-century skills genoemd – al ontelbaar vaak horen vallen....