Home Thema's Digitale vaardigheden Podcast over transitieagenda Leren Digitaliseren
Digitale vaardigheden

Podcast over transitieagenda Leren Digitaliseren

Achtergrond

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT lanceert een nieuwe podcastserie. De serie gaat aan de hand van levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. In de eerste aflevering bespreken Tjip de Jong en Philip Stein met Marian Kat-de Jong, onderwijsvernieuwer en beleidsmanager bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool en Ilja Boor senior curriculumvernieuwer voor interdisciplinaire en transitiegericht onderwijs bij de Universiteit van Amsterdam, de transitieagenda Leren Digitaliseren.

Zowel Marian als Ilja behoorden tot de groep ‘dwarsdenkers’ en ‘friskijkers’ die betrokken waren bij het opstellen van de transitieagenda. In ‘Leren digitaliseren; Digitalisering als breekijzer voor de gewenste transitie in het hoger onderwijs’ schetsen experts van binnen en buiten het Versnellingsplan hoe de gewenste transitie in het hoger onderwijs eruitziet en hoe deze met elkaar ingezet kan worden. De transitieagenda vertaalt concrete stappen die we met elkaar kunnen zetten om deze toekomst te bereiken en benoemt doorbraakprojecten die hieraan op dit moment al een belangrijke bijdrage leveren. 

In de podcast over de transitieagenda komen vragen aan de orde als:

  • Wat moet de richting zijn?
  • Waarom is de transitieagenda nodig?
  • Waarmee moeten we aan de slag?

De transitieagenda is volgens Ilja en Marian nodig omdat de huidige situatie in het hoger onderwijs onhoudbaar is. De transitieagenda definieert drie kernproblemen: het slechten van de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het aanpakken van de werkdruk en de studiestress en het aansluiting vinden bij de vraag en het aanbod vanuit de arbeidsmarkt en de samenleving. Daarbij draait het volgens Ilja om welk type hoger onderwijs hoort bij de laatste twee problemen. Marian vindt het vooral belangrijk dat het hoger onderwijs veerkrachtige en wendbare professionals opleidt omdat studenten er niet meer vanuit kunnen gaan dat ze na hun afstuderen jarenlang dezelfde baan hebben. Daarom is leven lang ontwikkelen belangrijk.

Digitalisering als breekijzer

De transitieagenda stelt dat digitalisering daarbij als breekijzer moet dienen. Daarbij is het weliswaar een middel, maar wel een middel dat veel mogelijk maakt. Bovendien legt het allerlei zaken bloot. Ilja geeft een voorbeeld: “Als je studenten al tijdens hun opleiding keuzevrijheid wilt bieden om later flexibel te zijn moeten ze wel ergens kunnen zien wat er te kiezen valt en moeten ze hun keuzes kunnen doorgeven. Die informatie moet vergelijkbaar zijn en daarover moeten afspraken worden gemaakt. Digitalisering maakt dit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een kwaliteitsslag.” Marian gaat nog een stap verder: “Ik zie digitalisering echt als middel om het gewenste doel te bereiken.”

Zes leidende principes

In de podcast over de transitieagenda worden ook de zes leidende principes besproken voor een toekomstbestendig hoger onderwijs:

  • Lerenden geven hun eigen leerpad vorm
  • Leren gebeurt zowel fysiek, online als blended
  • Hoger onderwijsinstellingen dienen als thuisbasis
  • Een gemeenschappelijke infrastructuur
  • Docenten werken samen in teams vanuit een diversiteit aan rollen
  • Instellingen zijn gericht op en verbonden met de maatschappij

Bron: De podcast van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT op Soundcloud.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics