Home Thema's Digitale vaardigheden Politiek moet haast maken met digitale geletterdheid in het onderwijs
Digitale vaardigheden

Politiek moet haast maken met digitale geletterdheid in het onderwijs

Nieuws

De politiek moet haast maken met het implementeren van digitale geletterdheid voor alle leerlingen en daarbij het onderwijs de regie laten voeren. Dat is de boodschap van het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs, dat Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, op 21 juni namens ruim 30 partijen heeft aangeboden aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA). De ruim 30 partijen verwachten dat de implementatie in een periode van twee jaar op alle scholen gerealiseerd kan worden.

Het pleidooi stond centraal tijdens het webinar ‘Versnellen van digitale geletterdheid in het onderwijs’, georganiseerd door ECP en VodafoneZiggo. In het pleidooi staan de twee stappen die op hoofdlijnen gezet gaan worden zodra de politiek akkoord is.

1. Definitief vaststellen van de bouwstenen van het leergebied digitale geletterdheid, die nu reeds kunnen worden meegenomen in andere leergebieden en vakken. Daar waar op korte termijn vakvernieuwing gepland is, moeten de voorgestelde aanpassingen voor digitale geletterdheid direct worden meegenomen.

2. Ontwikkelen en implementeren van het invoeringsplan met in ieder geval de volgende aspecten:

  • Regie bij het onderwijs met aandacht voor de huidige situatie op scholen en in aansluiting op de gepresenteerde menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.
  • Implementeren van de bij 1 vastgestelde bouwstenen bij elke eerstvolgende vernieuwing van leermiddelen.
  • Scholing en training van leraren om de bouwstenen op een goede manier te implementeren en nieuwe leermiddelen daarvoor in te zetten.
  • Een ondersteuningsstructuur vanuit landelijke organisaties die scholen hulp biedt bij het vinden van de juiste informatie over de invoering en ondersteuningsmogelijkheden bij implementatie.

Tineke Netelenbos legde tijdens het webinar uit waarom het implementeren van digitale geletterdheid voor alle leerlingen belangrijk is: “Zo kunnen leerlingen op eigen kracht functioneren in een digitale samenleving waarin technologie en media een belangrijke plaats hebben.”

De invoering van digitale geletterdheid kan voor een groot deel al beginnen, omdat het onderdeel kan zijn van andere leergebieden. Curriculum.nu, dat werkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het landelijk onderwijscurriculum, stelt daarover: “Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Voor een groot deel kan het een plek krijgen binnen bestaande leergebieden. Andere leergebieden kunnen daar ook voordeel van hebben. Het digitaal publiceren van een tekst kan bijvoorbeeld onderdeel worden van taal of Nederlands. Dat biedt mogelijkheden om het leren schrijven van teksten te ondersteunen.”

Curriculum.nu heeft in een voorstel uitgewerkt voor digitale geletterdheid. Partijen kunnen daarmee na politieke goedkeuring direct aan de slag. Van groot belang daarbij is de zorgvuldige voorbereiding onder regie van het onderwijs. Eugenie Zwanenburg, directielid Hofstad Lyceum zei daarover tijdens het webinar: “Digitale geletterdheid zal voor een groot deel geïntegreerd moeten worden in bestaande vakken. Dat moet je dus samen organiseren. En daar lijkt ook bereidheid toe omdat het voor veel groepen grote meerwaarde heeft. Leerlingen krijgen actueel onderwijsaanbod, leraren worden ondersteund in het geven van relevante lessen met actuele leermiddelen én de maatschappij vaart wel bij digitaal vaardige en -weerbare kinderen en jong volwassenen.” 

Bron: ECP en VodafoneZiggo

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Digitale veiligheid van Nederland staat op het spel
De voordelen van een metaversum in het onderwijs