Home Thema's Digitale vaardigheden ROC Mondriaan combineert nieuw curriculum met onderwijsinnovatie
Digitale vaardigheden

ROC Mondriaan combineert nieuw curriculum met onderwijsinnovatie

Sponsored

Uit een inventarisatie bij ICT-bedrijven bleek dat studenten van School voor ICT (ROC Mondriaan) tekortschoten qua kennis van Apple. Sebastiaan Bliemert, directeur van de School voor ICT, vertelt dat dit niet alleen leidde tot een nieuw curriculum. Maar dat het ook direct het startsein was voor onderwijsinnovatie.

In de inventarisatie konden ICT-bedrijven aangeven wat studenten wel of niet konden en welke competenties ze misten bij afgestudeerde leerlingen. “Daaruit bleek onder meer dat er behoefte was aan mensen met kennis van het beheer van macOS en iOS en het programmeren van applicaties in Swift, de programmeertaal van Apple”, vertelt Bliemert.

Innovatie-aanvraag voor vernieuwend onderwijs

Vanuit die vraag ontstond de wens om Apple-kennis in ons onderwijs op te nemen. “Maar er was nog een versneller. Binnen ons projectonderwijs in de opleiding Software development was een groep zorginstellingen betrokken waarvoor onze studenten een mobiele app moesten maken. Deze instellingen gaven aan dat zij voornamelijk met Apple-apparatuur zoals iPads werkten, en dat ze graag een native app zouden willen, in plaats van een Android-app die ze met een omweg op de iPads moesten laten werken”, zegt Bliemert. Eén en één was twee voor de directeur en hij diende een innovatie-aanvraag in bij het College van Bestuur van de school. Hij gebruikte de aanvraag niet voor apparatuur, maar voor vernieuwend onderwijs. “Ik vind het belangrijk dat onze studenten ook leren om houten huizen te bouwen in plaats van alleen maar betonnen huizen. Al ons onderwijs is nu gestoeld op Windows en Linux, maar er is daarbuiten nog een heel andere wereld die we niet kunnen bedienen met ons huidige lesmateriaal.”

Sexy Apple Lab en eigen AppStore

Er waren drie zaken noodzakelijk. Ten eerste moest het Apple Lab op de School voor ICT ingericht worden. “We noemen dat expres een lab in plaats van een computerruimte, want een Apple Lab klinkt natuurlijk veel sexyer”, glimlacht Bliemert. Dat lab is bedoeld om te kunnen experimenteren, zodat studenten van de opleiding Software development hun apps op verschillende Apple-devices kunnen testen, maar het biedt ook mogelijkheden voor studenten IT Systems and Devices om hun beheervaardigheden uit te bouwen. “Bovendien willen we op termijn ook toepassingen als AR kunnen toevoegen aan dat lab.”

Met als uitgangspunt dat we uitdagend en innovatief onderwijs willen bieden

Een tweede stap in het traject was het opzetten en inrichten van een eigen AppStore. “Met zo’n corporate app store komen er extra features beschikbaar waardoor onze studenten ook daadwerkelijk apps kunnen maken en die kunnen uitproberen in het lab.”

Tot slot werd ervoor gekozen om de Apple-kennis en -vaardigheden als keuzedeel in het tweede jaar van de opleidingen IT Systems and Devices en Software development aan te bieden. “Maar hier is nog geen mbo-lesmateriaal voor, dus daar moesten we mee aan de slag. Omdat het nieuw is, stelde het ons in staat om uit te zoeken hoe we dat wilden inrichten. Met als uitgangspunt dat we uitdagend en innovatief onderwijs willen bieden aan onze studenten”, aldus Bliemert.

Vernieuwing laten beklijven

Bliemert ziet twee grote voordelen van deze onderwijsvernieuwing. “Studenten die kiezen voor deze specialisatie, worden tijdens het keuzevak, echt even uit hun comfort zone getrokken. Dat geeft een andere ervaring en biedt nieuwe inzichten. Een ander voordeel vind ik dat mijn collega’s, de docenten, ook op een andere manier naar onderwijs gaan kijken. Dat geeft enorm veel energie. Hoewel we vaker bijscholing en scholing volgen, merk ik dat we – mede door de drukte van alledag – toch snel terugvallen in datgene wat we altijd al deden, in plaats van wat we graag zouden willen. Onderwijsvernieuwing is tijd creëren en dat doen we in dit traject echt waardoor het beter beklijft.”

ICT smeermiddel bij maatschappelijke opgaves

Voor Bliemert is het belangrijk om ook andere studierichtingen te betrekken. “Mijn drijfveer is om iets te bieden dat voor veel beroepscontexten waarde heeft. ICT’ers zitten niet meer in de kelder van een bedrijf, maar hebben relevante functies in de zorg, logistiek, energietransitie en op talloze andere vlakken.” Daarom betrekt Bliemert graag andere studierichtingen bij zijn opleiding zodat studenten in gezamenlijke projecten met elkaar moeten samenwerken. “Ik werk graag aan maatschappelijke opgaves waarbij ICT het smeermiddel is.” Op deze manier zijn bijvoorbeeld de zorginstellingen betrokken in een samenwerking tussen de opleiding Zorg en Welzijn en de School voor ICT. “Wanneer we zorg en techniek bij elkaar brengen en studenten in een vroegtijdig stadium kunnen laten zien welke meerwaarde deze integratie biedt, voeden we een nieuwe generatie op die technologie in de zorg als gegeven ervaart.”

Evaluatie na de eerste lichting

Vanaf de tweede helft van het nieuwe jaar kunnen de eerste studenten het keuzevak Apple gaan volgen in een traject dat zo’n tien weken duurt. “Het doel bij de Software development-studenten is dat ze in vijf weken een redelijk Swift-programma kunnen bouwen en dat ze vervolgens nog vijf weken de tijd hebben om alle uitdagingen en issues die ze daarbij tegenkomen, op te lossen”, schetst Bliemert. “We zetten het bewust niet neer als lessenserie, maar hebben een aantal contactmomenten met de studenten waarna ze zelfstandig in het nieuwe Apple Lab tussen andere lessen door aan hun applicatie kunnen werken.”

Als mbo-instelling moeten we luisteren naar het werkveld

Nadat de eerste lichting studenten het keuzedeel hebben afgerond, gaat Bliemert met zijn collega’s bespreken hoe het gegaan is, maar ook welke plek de Apple-vaardigheden in het curriculum innemen. “Op termijn kunnen we dit zelfs aan het reguliere curriculum toevoegen, maar vooralsnog wil ik dat we het keuzedeel op een vernieuwende manier leren en blijven aanbieden. De opbrengst van het keuzedeel moet voorlopig vooral zijn: werken de apps en het onderhoud van het Apple Lab?”

Open deur naar de toekomst

Wat Bliemert betreft is het lesmateriaal dat nu ontwikkeld wordt ook door andere onderwijsinstellingen te gebruikten. Maar hij is ook zeer pragmatisch. “Het gaat er niet om dat iedere mbo-opleiding dit nu moet aanbieden. Als mbo-instelling moeten we luisteren naar het werkveld waarvoor we onze studenten opleiden. Uiteindelijk is het belangrijk dat we vaardigheden bieden waar de beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld wat aan heeft.”

In samenwerking met Amac Onderwijs

Het totale traject, inclusief het ontwikkelen van het lesmateriaal en het trainen van de docenten, is door Amac Onderwijs verzorgd. Bliemert heeft de samenwerking met Amac Onderwijs als zeer prettig ervaren. “Het is een partner die meedenkt, mee kán denken en die voor kwaliteit gaat. De trainers zijn heel benaderbaar, hebben kennis van het onderwijsveld en ik kan makkelijk en snel met de organisatie schakelen.”

Hij hoopt dan ook dat de deur naar samenwerking met Amac Onderwijs open blijft. “Ik zou graag willen dat we in de toekomst ook op andere manieren kunnen samenwerken als het gaat om op andere plekken studenten te laten leren. Misschien moeten onze studenten wel allemaal stage lopen bij een Amac-winkel of moeten ze kunnen meedelen in incentives of nieuw materiaal dat Amac-medewerkers krijgen. Zo creëren we niet alleen ambassadeurs, maar ook betere toekomstige beroepsbeoefenaars.”


Meer weten over de mogelijkheden van Apple in het mbo?

Of heb je andere vragen over Apple in het onderwijs? Amac Onderwijs staat voor je klaar. Laat het ons weten, we helpen je graag!


Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library