Home Thema's Digitale vaardigheden Wordt 2023 het jaar van de digitale vaardigheden?
Digitale vaardigheden

Wordt 2023 het jaar van de digitale vaardigheden?

Nieuws

Nederland digitaliseert en doet dit vanuit een goede uitgangspositie. Maar die uitgangspositie vereist onderhoud om goed te blijven. Daarom dook branchevereniging NLdigital in de plannen die de verschillende ministeries op Prinsjesdag 2022 presenteerden. Waar gaat de overheid in investeren met betrekking tot digitale vaardigheden?

EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in de begroting EZK dat personeelstekorten op dit moment een grote belemmering voor de klimaat- en digitale transitie vormen. EZK wil daarom samen met Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW) de tekorten aan technici en ICT’ers terugdringen. Daartoe werkt EZK momenteel aan een Actieplan Groene en Digitale Banen. Daarnaast wil EZK – onder andere met gelden vanuit het Nationale Groeifonds – investeren in digitale vaardigheden van de gehele beroepsbevolking, zowel in algemene zin als op specialistische terreinen als cloud & AI.

SZW

In de begroting van het ministerie van SZW is er niets terug te vinden over digitale vaardigheden. Dat bevreemdt NLdigital omdat SZW verantwoordelijk is voor werkgelegenheid, omscholing en bijscholing en over de budgetten daarvoor beschikt.

BZK

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is er in dit kabinet een staatssecretaris van Digitale Zaken. Zij werkt aan de Werkagenda Digitalisering en vindt dat het ministerie van BZK nog een belangrijke opdracht heeft: iedereen moet mee kunnen doen in de digitalisering, met respect voor privacy en democratie.

OCW

Het ministerie van OCW gaat aan de slag met digitalisering in het onderwijs. Met het masterplan basisvaardigheden richt OCW zich op de leergebieden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook op het gebied van digitale hulpmiddelen zet OCW stappen met investeringen en grote plannen, onder andere gefinancierd vanuit het Nationale Groeifonds.

Onderhoud vereist

In de conclusie stelt NLdigital dat Nederland digitaliseert vanuit een goede uitgangspositie, maar dat die uitgangspositie onderhoud vereist om goed te blijven. De investeringen van het kabinet in human capital zijn hoognodig. NLdigital blijft zich daarom inzetten op het waarmaken van de ambities die in de beleidsstukken staan. Met een doorlopend curriculum, de Werkagenda van de eerste bewindspersoon digitalisering en de investeringen in digitale vaardigheden zet Nldigital erop in om 2023 het jaar van de digitale vaardigheden te maken.

Bronnen: NLdigital, ICT/Magazine, Begrotingen Miljoenennota

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang