Home Thema's Gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd studenten activeren met learning analytics
Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd studenten activeren met learning analytics

Gepersonaliseerd studenten activeren met learning analytics
Achtergrond

Het project PerActiLA testte twee zaken: de bijdrage die learning analytics kan leveren aan het identificeren van studenten die achterlopen en de invloed van mindset-interventies op deze groep. Uwe Matzat, docent en onderzoeker aan de TU Eindhoven, vertelt erover bij SURF.

Wat houdt PerActiLA in?

PerActiLA staat voor gepersonaliseerde activering van studenten via op learning analytics gebaseerde inzichten over leerprocessen. Het project wil antwoorden op vragen als:

 • Kunnen we technologie inzetten om studenten die achterop dreigen te raken beter te motiveren?
 • Kunnen we het leerresultaat nauwgezet monitoren bij lessen waar grote groepen studenten aan deelnemen?
 • Kunnen we de interventies om het leerresultaat te verbeteren schaalbaar en duurzaam maken?

Matzat vertelt dat de behoefte om meer over het leerproces van studenten te weten te komen ontstond tijdens de coronaperiode. Instellingen liepen tegen de beperkingen van online onderwijs aan en wilden weten:

 • Welke studenten lopen achter?
 • Kunnen we hen motiveren om meer tijd aan hun studie te besteden?

Daarom werd besloten om twee zaken te testen:

 • De bijdrage die learning analytics kan leveren aan het identificeren van studenten die achterlopen.
 • De invloed van mindset-interventies op deze groep. Mindset-interventies bestaan uit een combinatie van educatieve video’s, leesonderdelen, persoonlijke verhalen van andere studenten en schrijfoefeningen.
Ook na corona nuttig

Het is de bedoeling om de methode ook in te zetten in normale periodes zonder beperkingen. Bij grote vakken van bachelorstudies is het voor docenten moeilijk te achterhalen welke studenten wel of niet goed meekomen. De onderzoekers wilden daarom leren hoe ze op basis van learning analytics snel konden achterhalen welke docenten wat extra aandacht nodig hebben.

Praktijk vaak moeilijk

Volgens Matzat is de uitwerking in de praktijk vaak moeilijk. Daarvoor zijn een aantal redenen:

 • Je moet alle stakeholders betrekken: studenten, docenten, andere onderzoekers, ict-ers, de juridische afdeling. Het kost veel tijd om alle betrokkenen mee te krijgen en hen het waarom te laten inzien.
 • Je moet ervoor zorgen dat studenten begrijpen wat zij aan de mindset-interventies hebben. Als zij inzien wat het nut is van vroegtijdige begeleiding, zullen ze eerder geneigd zijn toestemming te geven voor het gebruik van hun data dan wanneer zij denken dat de onderzoekers die data alleen maar voor zichzelf gebruiken.
 • Je moet uit de enorme bak aan data de juiste gegevens halen en deze omzetten naar bruikbare inzichten. Dat is niet eenvoudig. Hoe kom je er bijvoorbeeld achter welke data voorspellend zijn en welke niet?
Resultaten

Na vier weken kregen alle studenten dezelfde interventies. Daaruit bleek:

 • Dat het relatief goed lukt om al na vier weken te voorspellen hoe succesvol een student gaat zijn in het vak.
 • Dat mindset-interventies een goede manier zijn om de engagement van studenten te verhogen. 
 • Dat de verschillen in impact tussen zwakke en sterke studenten minder groot zijn dan vooraf gedacht. 

Indirect leverde het ook resultaten op:

 • De samenwerking met de ict-afdeling is verbeterd.
 • Er is er veel interesse bij de drie andere technische universiteiten waar de TU/e mee samenwerkt in de 4TU Federatie. Ook andere universiteiten tonen voorzichtig interesse.
Oproep Matzat: werk samen

Matzat ziet dat momenteel op veel verschillende plekken wordt gewerkt aan toepassingen en technieken die in elkaars verlengde liggen. Hij roept hen op om contact op te nemen en samen op te trekken. Dan hoeven instellingen het wiel niet op meer plekken tegelijkertijd uit te vinden, maar kunnen ze voortborduren op elkaars resultaten en zo samen meer snelheid maken.

Bron: SURF.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening