Home Thema's Gepersonaliseerd leren Hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties willen duidelijkheid over flexstuderen
Gepersonaliseerd leren

Hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties willen duidelijkheid over flexstuderen

Nieuws

Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en studentenorganisaties LSVb en ISO hebben onderwijsminister Robbert Dijkgraaf gevraagd 2000 flexstudenten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun studietoekomst. De minister kondigde in januari 2023 aan dat het experiment in het komend studiejaar 2023/2024 geen vervolg krijgt. Dijkgraaf wil flexstuderen nu in het studiejaar 2025/2026 gaan invoeren. Hij laat in een brief weten te werken aan een oplossing voor de huidige flexstudenten.

Wat is flexstuderen?

Bij flexstuderen gaat het om een regeling voor studenten die vanwege uiteenlopende persoonlijke omstandigheden gebaat zijn bij een lager studietempo en waarbij de kans op onnodige uitval groot is wanneer de regeling wordt opgeheven. De regeling is voor mensen die naast hun studie andere activiteiten hebben, zoals topsport, het starten van een onderneming, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, of ouderschap en mantelzorg combineren met hun studie. De flexregeling maakt het hen mogelijk om in aangepast tempo te studeren en te betalen voor de studiepunten die ze van plan zijn te behalen. Zo heeft een lager studietempo financieel minder nadelige gevolgen en reduceert dit stress. De student ervaart bovendien studiesucces op maat.

Het experiment met flexstuderen ging in 2017 van start. Inmiddels doen er negen instellingen aan mee.

Stoppen met experiment

In januari 2023 liet Dijkgraaf weten te stoppen met het experiment met flexstuderen. Een persbericht daarover van het Hoger Onderwijs Persbureau, ‘Experiment flexstuderen stopt abrupt, Dijkgraaf denkt na’, leidde op 23 januari 2023 tot Kamervragen. In een brief van 23 juni 2023 gaat Dijkgraaf in op deze Kamervragen. Dijkgraaf geeft hij aan dat hij het wetsvoorstel flexstuderen wil voorbereiden en indienen na zijn beleidsreactie op de toekomstverkenning. Het streven van Dijkgraaf is om flexstuderen voor alle instellingen mogelijk te maken vanaf studiejaar 2025/2026. Dijkgraaf geeft twee argumenten:

  • Hij wil dat de wettelijke verankering van flexstuderen kan plaatsvinden in samenhang met de verschillende perspectieven voor flexibilisering van het onderwijs.
  • Hij vindt het belangrijk dat hij zoveel mogelijk informatie over de brede behoefte aan flexstuderen en de mogelijkheden voor een vergelijkbare vorm kan meenemen in het wetsvoorstel.

In de brief geeft hij aan dat zijn beslissing betekent dat het huidige experiment met flexstuderen per 1 september 2023 van rechtswege eindigt. Omdat er nog geen wetsvoorstel is ingediend, is het voortzetten niet mogelijk, aldus Dijkgraaf.

Werken aan oplossing

In de brief geeft Dijkgraaf ook aan dat hij werkt aan een oplossing waardoor deelnemende studenten hun studie kunnen voortzetten onder vergelijkbare condities als tijdens het experiment. Voor de instelling geldt dat zij op deze wijze de deelnemende studenten kunnen blijven ondersteunen om op een eigen studietempo de studie te continueren. Voor de deelnemende student betekent dit dat de student een eigen studietempo houdt, wel wettelijk collegegeld betaalt, maar tevens een tegemoetkoming ontvangt.

Bron: Universiteiten van Nederland, BRON Fontys

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics