Home Thema's Gepersonaliseerd leren Leraren willen extra handen in de klas bij passend onderwijs
Gepersonaliseerd leren

Leraren willen extra handen in de klas bij passend onderwijs

passend onderwijs
Achtergrond

Leraren zijn positief over passend onderwijs, maar voelen zich wel zwaarder belast. Daarom hebben ze vooral behoefte aan extra handen in de klas. Dat blijkt uit een evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Dat leraren positief staan tegenover passend onderwijs komt vooral omdat zij het belangrijk vinden dat leerlingen in de eigen (reguliere) onderwijsomgeving kunnen blijven. De extra belasting die wordt ervaren komt niet door de omvang – zowel voor als na de invoering van passend onderwijs 1 op de 5 leerlingen – maar door de veranderende aard van de problemen: gedragsproblemen en problemen met de werkhouding komen vaker voor, net zoals een combinatie van meerdere problemen.

De gewenste ondersteuning zit niet zozeer op het gebied van deskundigheidsondersteuning. Zowel leraren zelf als collega’s en leerlingen schatten die positief in. Wel blijkt dat leraren beter scoren op het bieden van pedagogische structuur – denk aan respect tonen voor leerlingen of het anticiperen op behoeftes van leerlingen – dan op didactische zaken – zoals differentiëren, feedback geven of het inzetten van verschillende werkvormen.

Uit het onderzoek komen twee duidelijke wensen van leraren naar voren:

  • Extra handen en materialen in de klas
  • Verminderen van de administratieve last rond extra ondersteuning

Omdat leraren aangeven dat gedragsproblemen steeds vaker voorkomen, gaat het onderzoek ook in op Schoolwide Positive Behavior Support, een internationaal bekend programma dat scholen helpt bij het creëren van een positief schoolklimaat voor leerlingen, leraren en ouders. De kern van deze benadering – bedoeld voor zowel po, vo als so – is om positief gedrag bij leerlingen te stimuleren. En dat werkt, want verschillende onderzoeken uit de Verenigde Staten en Noorwegen laten een afname zien van verstorend gedrag, toename van prosociaal gedrag en een verbeterd klassenklimaat in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn deze positieve effecten ook aangetoond, met daarnaast een groei van het vertrouwen in eigen kunnen bij leraren. Een recente Nederlandse studie naar dit programma kon geen invloed op pestgedrag van leerlingen aantonen. De onderzoekers verklaarden dit door erop te wijzen dat het onderzoek maar één schooljaar duurde, terwijl de specifieke aanpak van pesten pas in het tweede jaar van het programma aan bod komt.

Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
De (digitale) transformatie van Kennispark Twente
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl