Home Thema's Gepersonaliseerd leren Maatwerk blijft belangrijk onderwerp in voortgezet onderwijs
Gepersonaliseerd leren

Maatwerk blijft belangrijk onderwerp in voortgezet onderwijs

Maatwerk blijft belangrijk onderwerp in voortgezet onderwijs
Achtergrond

Maatwerk blijft een belangrijk onderwerp in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de VO-raad. Aan de leden werden vragen over maatwerk gesteld en over het standpunt dat de VO-raad hierover moet innemen.

VO-raad en maatwerk

Maatwerk, waarbij het onderwijs wordt toegespitst op individuele leerlingen en hun interesses, talenten en ontwikkeltempo, wordt steeds wijdverbreider in de sector. Scholen willen zo recht doen aan de verschillen tussen leerlingen in een klas, leerlingen extra uitdagen en hen de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. Om maatwerk te kunnen bieden, is (verdere) flexibilisering van het onderwijssysteem nodig. De VO-raad pleit in dit kader onder meer ook voor een maatwerkdiploma.

Maatwerk is juiste term

Volgens bijna de helft van de respondenten is ‘maatwerk’ de juiste term voor het zo inrichten van het onderwijs dat het aansluit bij individuele behoeftes van leerlingen, waardoor leerlingen gemotiveerder zijn. Respondenten vinden dat termen als ‘flexibilisering’ en ‘talentontwikkeling’ de lading minder dekken.

Wat doet jouw organisatie aan maatwerk?

Aan de leden werd ook gevraagd wat hun organisatie aan maatwerk doet. Het leverde de volgende uitkomsten op:

  • Leerlingen kunnen bij ons vakken versnellen en/of vakken in een andere onderwijsrichting volgen en afsluiten             59,22%
  • Leren vindt ook plaats buiten het eigen schoolgebouw (bijvoorbeeld in de praktijk/stage, op een andere school)                52,43%
  • Leerlingen ontvangen bij hun diploma een plusdocument      37,86%
  • Een specifiek deel van de leerlingen heeft een flexibel rooster             31,07%
  • (Bijna) alle lerlingen hebben een flexibel rooster          12,62%
Focus VO-raad komende kabinetsperiode

De respondenten gaven de VO-raad een aantal thema’s mee, waarvan ze graag zien dat die verder ontwikkeld worden de komende kabinetsperiode:

  • Meer mogelijk maken rondom bevoegdheden van leraren en rondom het leren buiten het eigen schoolgebouw.
  • De verzilvering van een maatwerkdiploma in het vervolgonderwijs.
  • Later selecteren.
  • Het plusdocument.

De VO-raad gaat de ervaringen en wensen uit de ledenpeiling meenemen in de lobby en de gesprekken met de nieuwe bewindslieden. Ook in de gesprekken met vervolgopleidingen en andere stakeholders blijft de VO-raad maatwerk agenderen.

Bron: VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics