Home Thema's Gepersonaliseerd leren Ministerie van OCW presenteert menukaart Nationaal Programma Onderwijs
Gepersonaliseerd leren

Ministerie van OCW presenteert menukaart Nationaal Programma Onderwijs

Nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de menukaart Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd, een lijst met bewezen effectieve en aannemelijke interventies bedoeld om de opgelopen leer- en ontwikkelvertraging in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) als gevolg van Corona in te lopen. De lijst is gepubliceerd op de nieuwe, tegelijk gelanceerde, website www.npoonderwijs.nl.

Minister Slob van OCW schrijft in de aanbiedingsbrief aan de Kamer dat scholen en leraren in Nederland nog niet eerder zulke grondig onderbouwde wetenschappelijke kennis zo toegankelijk en praktisch toepasbaar tot hun beschikking hebben gehad.
De menukaart is gebaseerd op wat vanuit onderzoek bekend is over effectieve aanpakken voor wat werkt om leer- en ontwikkelvertragingen zo goed mogelijk te herstellen. In samenwerking met leerkrachten en schoolleiders is gekeken naar volledigheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. De menukaart is vervolgens met de sectororganisaties en veldpartijen besproken en aan wetenschappers voorgelegd.

Praktijkkaarten Education Lab

Veel van de interventies in de menukaart sluiten aan bij wat scholen al doen. Om scholen te ondersteunen met het aan de slag gaan met interventies zijn meerdere praktijkkaarten ontwikkeld door Education Lab. Dit onderzoeksnetwerk van wetenschappers werkt in nauwe samenwerking met docenten en schoolleiders aan verbetering van de onderwijspraktijk door wetenschappelijke kennis aan te bieden. Vertegenwoordigers van het Lerarencollectief hebben bijgedragen aan de praktijkkaarten.

Schooleigen aanpak

Scholen moeten interventies kiezen uit de menukaart. Er is dus geen ruimte voor interventies die geen bewezen effect hebben op leerwinst. Door de breedte van de menukaart is er volgens Slob voldoende ruimte voor de scholen om tot een schooleigen aanpak te komen. Het is hierbij cruciaal dat het maken van de plannen met het schoolteam gebeurt. De actieve betrokkenheid van leraren bij het opstellen van het schoolprogramma is essentieel voor de beste aansluiting bij de situatie en behoefte van de school. Ook ouders, leerlingen, gemeente, samenwerkingsverbanden en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een waardevolle rol vervullen.

Bovenschools aanbod

Een schoolbestuur kan in overleg met de scholen bovenschools aanbod realiseren en ook samenwerking tussen verschillende besturen is mogelijk, bijvoorbeeld bij het organiseren van zomerscholen. Het schoolprogramma wordt na instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld en bij voorkeur voor alle betrokkenen toegankelijk gemaakt op de website van de school.

Lees ook over de menukaart op de websites van de VO-raad en de PO-Raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Dijsselbloem pleit voor groot onderhoud in het onderwijs
Onderwijs bij ROC Mondriaan ging ondanks computerhack door
Uit de praktijk: bijdrage van technologie aan beter onderwijs
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl