Home Thema's Gepersonaliseerd leren Wet Leeruitkomsten maakt persoonlijke leerroutes voor studenten mogelijk
Gepersonaliseerd leren

Wet Leeruitkomsten maakt persoonlijke leerroutes voor studenten mogelijk

Wet Leeruitkomsten maakt persoonlijke leerroutes voor studenten mogelijk
Achtergrond

Op 12 maart 2024 is in de Tweede Kamer de Wet Leeruitkomsten Hoger Onderwijs aangenomen. Door de goedkeuring ontstaat er voor deeltijd, duale en voltijds opleidingen meer ruimte bij het vormgeven van hun curriculum en worden persoonlijke leerroutes voor studenten mogelijk. Vernieuwenderwijs zette de belangrijkste punten uit de Wet op een rij en legt uit hoe je kunt werken met leeruitkomsten.

Belangrijkste punten uit de Wet Leeruitkomsten voor persoonlijke leerroutes
Eenheden van leeruitkomsten (EvL)

De opleiding kan een keuze maken om een programma te laten bestaan uit leerwegonafhankelijke eenheden van leeruitkomsten. Zo ontstaat er meer modulair onderwijs, waarbij studenten op basis van voorgaande ervaringen vrijstelling kunnen krijgen voor bepaalde eenheden. Daarnaast maken studenten in overleg met de opleiding afspraken over wat hij of zij precies moeten aantonen aan het einde van een eenheid en hoe dat getoetst gaat worden. Een opleiding kan de keuze maken om helemaal óf gedeeltelijk over te stappen op eenheden van leeruitkomsten. In alle gevallen moet er minimaal één volledig uitgewerkte route beschikbaar zijn voor studenten. Dit omdat mede uit het experiment naar voren kwam dat niet alle studenten behoefte hebben aan een eigen route.

Valideren kennis, vaardigheden en attitude

Studenten kunnen bij eenheden van leeruitkomsten studiepunten krijgen toegewezen via twee manieren van validering, namelijk middels leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) of middels vrijstelling.

Persoonlijk studieplan

Voor studenten die flexibel willen werken moet een persoonlijk studieplan worden vastgesteld. Daarin worden afspraken vastgelegd over:

  • De invulling van (delen van) de opleiding.
  • De keuzes die de student maakt uit de aangeboden leeractiviteiten.
  • De leeractiviteiten die de student (indien van toepassing) uitvoert in de eigen (werk)omgeving.
  • De wijze waarop de student begeleid en beoordeeld wordt.

De plannen moeten worden vastgelegd per 30 studiepunten of eenheid van leeruitkomsten als deze groter is. Ze moeten periodiek worden besproken met een begeleidende docent.

Onderwijs- en examenregeling

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) wordt bij het werken met eenheden van leeruitkomsten naast de eenheid van leeruitkomsten en de wijze van toetsing van een eenheid van leeruitkomsten, ook het aanbod van leeractiviteiten vastgelegd waar de student uit kan kiezen. Daarnaast wordt ook altijd tenminste één gefaciliteerde leerroute (onderwijsprogramma) vastgelegd. De OER vormt zo algemeen kader waarbinnen ruimte is voor afspraken die gemaakt worden in het studieplan.

Propedeuse optioneel

Een verplichte propedeusefase zit flexibilisering in de weg. Een opleiding die volledig bestaat uit een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten, kan er daarom voor kiezen om geen propedeutische fase in te stellen.

Hoe kun je werken met leeruitkomsten?

Het werken met leeruitkomsten binnen een opleiding vraagt om een ingrijpende verandering. De grootste verandering is het doordacht ontwerpen van een curriculum dat bestaat uit onafhankelijke eenheden van leeruitkomsten (EvL’en) die samen leiden tot het diploma. Dit vraagt om een bepaalde expertise van het team. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten.

Formuleren leeruitkomsten

Om te komen tot een curriculum dat bestaat uit EvL’en is het allereerst belangrijk om doordachte leeruitkomsten te formuleren.

Vaststellen toetsing

Op basis van de leeruitkomsten moet je vervolgens vaststellen hoe je wilt toetsen of studenten deze beheersen.

Vormgeven leeractiviteiten

Als opleiding ben je verplicht om minimaal één uitgewerkt leerroute aan te bieden (voor welke variant er ook wordt gekozen), die je ook hebt vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling.

Coaching

Opleidingen die (deels) bestaan uit eenheden van leeruitkomsten vragen van docenten een actieve, coachende rol. Nog meer dan nu zullen zij ontwikkelingsgericht en waarderend met studenten in dialoog moeten gaan over:

  • Wat de student inhoudelijk wil.
  • Wat hij al kan en kent (validering).
  • Welke keuzes de student wil maken ten aanzien van eigen invulling van de leerroute.

De docent moet daarom inhoudelijk deskundig zijn en bij voorkeur ook thuis zijn in coachende vaardigheden.

Curriculumbewustzijn

Met de verandering van vakken als middel in plaats van doel, curriculum brede leeruitkomsten, keuzes in toetsing en het toenemende belang van coaching op de persoonlijke leerroute, wordt er een beroep gedaan op het curriculumbewustzijn van het team. Docenten en andere professionals zullen goed moeten weten hoe het curriculum in elkaar zit, welke keuzemogelijkheden er zijn en ook welke gevolgen iedere keuze heeft. Het is daarom belangrijk om als team samen te leren door ontwerp: als team werken aan een gedeelde taal en handelen door samen actief onderwijs te ontwikkelen, op basis van weloverwogen keuzes.

Hoe zit het met voltijdopleidingen?

De Wet Leeruitkomsten Hoger Onderwijs ging in de eerste instantie niet over voltijdopleidingen. Door een amendement is alsnog in het wetsvoorstel opgenomen dat ook voltijdopleidingen mogen werken met leeruitkomsten. Hierdoor hebben ook voltijdopleidingen de ruimte gekregen om hun programma meer flexibel in te richten.

Bron: Vernieuwenderwijs.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening