Home Thema's Hybride onderwijs Belangrijke rol (hybride) onderwijs in Aanvalsplan Techniek
Hybride onderwijs

Belangrijke rol (hybride) onderwijs in Aanvalsplan Techniek

Nieuws

Vijf technische sectoren (FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, WENB) hebben in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland het Aanvalsplein Techniek gelanceerd. In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet anders in te richten voor technici. Met daarin een belangrijke rol voor het (hybride) onderwijs.

Het nieuwe systeem, de Gouden Poort genoemd, moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen.

Hybride techniekonderwijs

De branches zeggen toe 500 miljoen euro te willen besteden aan duizend extra (hybride) docenten en aan hoogwaardige apparatuur voor de techniekcentra. Zij vragen aan de overheid een vergelijkbaar bedrag te investeren. In de techniekcentra moet het techniekonderwijs volledig hybride gaan plaatsvinden. Dat betekent dat het leren plaatsvindt in een contextrijke omgeving, met hybride docenten en met opdrachten uit de praktijk. Om docenten uit de praktijk te kunnen laten werken, moet de regelgeving aangepast worden. Praktijkmensen zouden meer mogelijkheden krijgen om als volwaardig docent te werken.

Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, is het Aanvalsplan Techniek hard nodig: “Het is echt vijf voor twaalf. Zonder onconventionele oplossingen loopt Nederland op tal van fronten letterlijk vast door het gebrek aan technici. Ik ben dan ook trots op deze branches die met concrete acties een trendbreuk willen realiseren.”

Opzet Aanvalsplan Techniek

Het Aanvalsplan kent drie pijlers met daarbinnen zeven actielijnen:

Pijler 1 – Meer mensen kiezen en behouden voor werken in de techniek, bouw en energie

  • Actielijn 1: Een nieuw arbeidsmarktsysteem: de Gouden Poort van-werk-naar-werk.
  • Actielijn 2: Een nieuwe publiek-private opleidingsstructuur met Techniekcentra.
  • Actielijn 3: Nieuwe groepen voor Techniek, Bouw en Energie en behoud medewerkers.

Pijler 2 – Productiviteitsoffensief door industriële en digitale transformatie van ontwerp, bouw, techniek en industrie

  • Actielijn 4: Industriële transformatie van ontwerp, bouw en techniek en verdergaande robotisering en digitalisering in de industrie.
  • Actielijn 5: Ruim baan voor mensgerichte technologie

Pijler 3 – Talent van buiten

  • Actielijn 6: Meer kansen voor statushouders.
  • Actielijn 7: Tijdelijk vakkrachten van buiten de EU.

Bronnen: VNO-NCW, MBO•today

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening